Czy mogę sprzedać dom po rozwodzie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Czy mogę sprzedać dom

Czy mogę sprzedać dom po rozwodzie? 

Sprawy o podział majątku są niezwykle trudne, albowiem oprócz przepisów prawa należy uwzględnić wszystkie okoliczności w sprawie. Niekiedy zdarzają się sytuacje, w których to jedna ze stron żąda fizycznego podziału nieruchomości. W przypadku braku zgodnego wniosku uczestników sąd dokonuje podziału na części odpowiadające wartością udziałom właścicieli. Należy również pamiętać, iż taki fizyczny podział musi być możliwy.

A zatem jeżeli jest możliwy fizyczny podział, sąd uwzględnia dokonanie podziału w naturze z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, mając na uwadze interes społeczno-gospodarczy. Należy także wyrównać dopłaty pieniężne zgodnie z artykułem 623 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie są możliwości wyjścia ze współwłasności?

Sąd może rozstrzygnąć sprawę na trzy sposoby. Pierwszy preferowany przez ustawodawcę to podział fizyczny rzeczy zgodnie z artykułem 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z artykułem 1035 Kodeksu cywilnego i mając na uwadze artykuł 211 Kodeksu cywilnego. W sytuacji, kiedy niestety nie ma możliwości, aby rzecz fizycznie podzielić, albowiem byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy lub z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, wówczas sąd szuka innych sposobów. Wtedy też nieruchomość zostaje przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty.

Inny sposób to sprzedaż.

Sposoby podziału majątku wspólnego

A zatem mamy trzy sposoby podziału – podział fizycznyprzyznanie jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty oraz sprzedaż. Wybór sposobu zniesienia współwłasności zależy od okoliczności danej sprawy.

Sąd orzekający o sposobie podziału majątku przeprowadza postępowanie dowodowe, aby poznać, jaka jest sytuacja strony. Rozważa z urzędu wszystkie możliwości sposobu podziału i wybiera optymalne z nich. Zatem konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w sprawie o podział majątku. Mając na uwadze to, że często strony są skonfliktowanie, sąd z własnej inicjatywy działa z urzędu i przeprowadza inicjatywę dowodową.  Podczas konsultacji w sprawach o podział majątku należy rozważyć kilka opcji i ustalić strategię procesową odpowiednią do twojej sprawy.  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację online lub w kancelarii.

Umów się klikając dostępny termin i godzinę w kalendarzu

Czy mogę sprzedać dom? Wartość i skład majątku przy podziale

Tak, możesz sprzedaż dom po rozwodzie. Sąd z urzędu ustala  skład  i wartość majątku podlegającego podziałowi.

A zatem wszystkie okoliczności w sprawie są istotne i sąd może nas zobligować np. do przedstawienia wszystkich posiadanych rachunków – nawet w sytuacji, kiedy druga strona o to nie prosi. Sąd jest z urzędu zobligowany rozstrzygnąć o spłatach i dopłatach, jak również o nakładach i wydatkach poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Zastanawiasz się co dzieje się z kredytem przy rozwodzie? Obejrzyj film na moim kanale: 

Czy mogę sprzedać dom żony?

Przykład. Dom należał do żony. Był to jej majątek odrębny, albowiem został przekazany umową darowizny przez jej rodziców. Przez 20 lat w tym domu zostały wykonane znaczne prace remontowe, zaś nakład z majątku małżeńskiego oscylował w granicach 200 000 zł.

Wobec tego mąż ma prawo do zwrotu połowy wartości, która została uiszczona. A zatem powinien żądać od żony 100 000 tytułem spłaty nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Inny przykład. Dom ma 300 m. Został wybudowany w systemie “bliźniak” z możliwością podzielenia na dwie części. Między małżonkami jest spór w kwestii tego, dla kogo ma być przyznany dom, wobec tego należy w tym kierunku ukierunkować się w zakresie fizycznego podziału domu. Istotne okoliczności – czy któraś ze stron otrzymała jakieś darowizny? Jeżeli tak i otrzymała darowizny np. od swoich rodziców, to należy je udokumentować przedstawić przed Wysokim Sądem. Wówczas ta kwota zostanie pomniejszona.

Sprawdź też: Podział majątku w Warszawie

Wartość nieruchomości a jej podział

Jaka wartość nieruchomości przy podziale? Pierwszeństwo ma tutaj zgodne oświadczenie woli stron. Jeżeli strony są w stanie ustalić zgodnie wartość, to nie ma problemu. Wobec tego nie ma konieczności powołania biegłych, aby w dokonali wyceny nieruchomości. W przypadku, gdy między stronami jest spór, konieczna jest wycena nieruchomości, ponieważ są specjalne okoliczności, na których sąd się oprze. Poza tym sąd najprawdopodobniej w takich sprawach zawsze dopuści dowód z opinii biegłego. Sąd może również wezwać nas do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia tego biegłego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie biegłego, to trzeba się liczyć z kosztami – koszty przy wycenie nieruchomości np. domu najczęściej oscylują w granicach 3000 zł. W praktyce często jest tak, że dostarczamy do sądu również prywatną wycenę, aby poprzeć swoje twierdzenia.

Czy mogę sprzedać dom po rozwodzie?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, przede wszystkim musimy wiedzieć, co znajduje się w księdze wieczystej. Taką księgę zawsze można sprawdzić. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się zakładka, w której znając numer księgi wieczystej możesz sprawdzić zapisy, które są zawarte w księdze wieczystej. Jeżeli w księdze wieczystej jest wpisany drugi współwłaściciel, wówczas jako współwłaściciel nie masz prawa do samodzielnego do samodzielnej sprzedaży. Aby w ogóle dokonać sprzedaży niezbędna będzie zgoda drugiego współwłaściciela.

Zobacz też: Podział majątku po rozwodzie! Sąd podzieli majątek nierówno?

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy dom został np. odziedziczony albo kupiony przed zawarciem związku małżeńskiego – wówczas jest majątkiem odrębnym. To, że zostały nałożone jakieś nakłady z majątku wspólnego małżonków przy sprzedaży, nie ma większego znaczenia. Zdarzają się w praktyce sytuacje, kiedy następuje sprzedaż nieruchomości, zaś w późniejszym czasie nakłady zostają rozliczone przy sprawie o podział majątku.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku

Jakie są sposoby podziału majątku przy rozwodzie?

Trzy główne sposoby to podział fizyczny, przyznanie jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty oraz sprzedaż.

Co robi sąd, gdy nie ma możliwości dokonania podziału fizycznego majątku wspólnego?

Sąd może podjąć decyzję o podziale majątku poprzez sprzedaż lub przyznanie go jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty.

Czy majątek przekazany drogą darowizny przed zawarciem małżeństwa podlega podziałowi po rozwodzie?

Zazwyczaj majątek przekazany drogą darowizny przed małżeństwem nie podlega podziałowi majątku wspólnego po rozwodzie, chyba że został w jakiś sposób włączony do majątku wspólnego małżonków.

Jak ustalana jest wartość nieruchomości przy podziale majątku?

Wartość nieruchomości ustalana jest zgodnie z oświadczeniem woli stron, a w przypadku sporu może być konieczna wycena nieruchomości przez biegłego. Trze

Czy mogę sprzedać dom po rozwodzie, jeśli jestem współwłaścicielem?

Jeśli jesteś współwłaścicielem, sprzedaż wymaga zgody drugiego współwłaściciela. Jeżeli dom należy do Twojego majątku odrębnego to sytuacja jest już inna. Warto przy podziale majątku skonsultować się z prawnikiem, by umówić dokładnie niuanse Twojej sprawy.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]