Podział Majątku

Podział majątku po rozwodzie ! Sąd podzieli majątek nierówno?

“Podział majątku po rozwodzie – Czy jest możliwość żeby sad podzielił majątek nierówno ?  Jakie dowody przedstawić na rozprawie? “

“Znam historię z Sądu z Warszawy- jednego z biznesmena – który stracił wiekszą część firmy.  Żona otrzymała mieszkania w Warszawie. A on został z kredytami. Czy to możliwe ?”

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, która stanowi, że wartość tego co przypadnie każdemu z małżonków powinna być taka sama.

podział majątku po rozwodzie

Na szczęście od powyższego ustawodawca przewidział jednakże wyjątek 

Kiedy mamy taką możliwość?

Żeby żądać nierównego podziału majątku wspólnego możliwość mamy tylko w przypadku niejednakowego przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku oraz zaistnienia „ważnych powodów”.

W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków. Zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

Jeżeli jesteś przed rozwodem to tu znajdziesz informację jak podzielić majątek przed rozwodem. Czytaj także:https://adwokatodrozwodow.pl/podzial-majatku-przed-rozwodem/

Przyczynienie się małżonków

Przy ocenie stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy jeden z małżonków zrezygnował z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad wspólnymi dziećmi małżonków i prowadzenia domu.

Ważne powody ?  Co to znaczy ? Jakie są ważne powody? „ważne powody” !

To przede wszystkim względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku pozostawałby w wyraźnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Sąd dokonując podziału majątku wspólnego co do zasady bierze się pod uwagę stan majątku z chwili zniesienia wspólności, ale jego wartość oblicza już z chwili orzekania w sprawie.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 października 1967 r. rozliczeniu podlega również równowartość rzeczy wspólnych zbytych w sposób rozmyślny i nieuzasadniony ze szkodą dla drugiego małżonka (uchwała SN z 27 października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116).

Sąd dokonując podziału majątku wspólnego byłych małżonków uwzględnia przede wszystkim propozycje oraz ustalenia poczynione między stronami.

W przypadku braku zgody sąd podejmuje autorytatywną decyzję w przedmiocie orzeczenia o podziale.

Warto zwrócić uwagę, na najważniejsze rzeczy przy podziale majątku https://adwokatodrozwodow.pl/wniosek-o-podzial-majatku-najwazniejsze-rzeczy-przy-wniosku/

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk  Kontakt: 691-512-933

Kancelaria adwokacka  

Czytaj także: Podział majątku wspólnego po rozwodzie

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń