Home Podział Majątku Podział majątku po rozwodzie! Sąd podzieli majątek nierówno?

Podział majątku po rozwodzie! Sąd podzieli majątek nierówno?

by ADWOKAT MARTA WNUK
podział majątku po rozwodzie

„Podział majątku po rozwodzie. Czy jest możliwość, żeby sąd podzielił majątek nierówno? Jakie dowody przedstawić na rozprawie?”

„Znam historię jednego biznesmena, który stracił większą część firmy. Żona otrzymała mieszkania w Warszawie, a on został z kredytami. Czy to możliwe?”.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, która stanowi, że wartość tego, co przypadnie każdemu z małżonków, powinna być taka sama.

Podział majątku po rozwodzie. Warszawa adwokat podział majątku. Wzór wniosku o podział majątku

podział majątku po rozwodzie

Na szczęście od powyższego ustawodawca przewidział wyjątek.

Kiedy mamy taką możliwość?

Żądanie nierównego podziału majątku możliwe jest tylko w przypadku niejednakowego przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku oraz zaistnienia „ważnych powodów”.

W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków. Zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

Jeżeli jesteś przed rozwodem, to tu znajdziesz informacje, jak podzielić majątek przed rozwodem. Czytaj także: https://adwokatodrozwodow.pl/podzial-majatku-przed-rozwodem/

Podział majątku po rozwodzie – Przyczynienie się małżonków

podział majątku po rozwodzie

Co jeszcze podlega ocenia stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania majątku? Uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jest to bardzo istotne w przypadku, gdy jeden z małżonków zrezygnował z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad wspólnymi dziećmi i prowadzenia domu.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Ważne powody? Co to znaczy? Jakie są ważne powody? 

To przede wszystkim względy natury etycznej. Takie, które sprawiają, że w danych okolicznościach równy podział wspólnego majątku pozostawałby w wyraźnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Sąd co do zasady bierze pod uwagę stan majątku z chwili zniesienia wspólności, ale jego wartość oblicza już z chwili orzekania w sprawie.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 października 1967 r. rozliczeniu podlega również równowartość rzeczy wspólnych zbytych w sposób rozmyślny i nieuzasadniony ze szkodą dla drugiego małżonka (uchwała SN z 27 października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116).

Podział majątku po rozwodzie

Sąd dokonując podziału uwzględnia przede wszystkim propozycje oraz ustalenia poczynione między stronami.

W przypadku braku zgody sąd podejmuje autorytatywną decyzję w przedmiocie orzeczenia o podziale.

Jeśli masz wątpliwości, umów się na konsultację z profesjonalnym prawnikiem!

Warto zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy przy podziale majątku: https://adwokatodrozwodow.pl/wniosek-o-podzial-majatku-najwazniejsze-rzeczy-przy-wniosku/

 

Czytaj także: Podział majątku wspólnego po rozwodzie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]