Home rozwód Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów 

Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów 

by ADWOKAT MARTA WNUK
postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów 

Wysokie postanowienie zabezpieczające alimenty

Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów. „Postanowienie o alimentach i co dalej? Wciąż  mieszkam z żoną. Dostałem postanowienie dot. alimentów. Nie odwołałem się od postanowienia i nie płacę”.Co zrobić, gdy zostały zasądzone wysokie alimenty, a nie dokonaliśmy odwołania w terminie? W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę postanowienia, które zostało wydane w sprawie.

Działaj w Sądzie – niech Sąd widzi twoje zaangażowanie

Można również prosić sąd o szybkie wyznaczenie rozprawy, powołując się na napiętą sytuację między stronami i konieczność uregulowania istotnych okoliczności w sprawie. Wniosek o zmianę postanowienia podlega opłacie w wysokości 100 zł.

W sądzie ważne są dowody – wiec przedstaw swoją sytuację. 

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Co napisać we wniosku o zmianę postanowienia? 

We wniosku należy wskazać naszą sytuację materialną, opisać stan faktyczny sprawy i dlaczego żąda Pan zmiany. Do wniosku należy również załączyć dowody, np. wezwania żony do uiszczania opłat za zamieszkanie.

Jeżeli twierdzimy, że to my płacimy za mieszkanie – wówczas należy załączyć świadczące o tym dowody.Pamiętajmy, iż w Sądach ważne są dowody.

Jeśli powołujemy się na problemy zdrowotne i brak możliwości zarobkowania, musimy załączyć dokumentację medyczną.

W sprawach alimentacyjnych trzeba wykazać w formie zestawienia, jakie koszty Pan ponosi. Należy wskazać Sądowi, jakie są zarobki, a jakie są koszty.

Reasumując, należy dokonać zestawienia kosztów – podliczyć koszty wraz z alimentami i przedstawić przed sądem.

Jeżeli zatem mamy czynne postanowienie w zakresie świadczenia alimentacyjnego, to możemy wnosić do Sądu o zmianę.

Wniosek o uzasadnienie postanowienia Kiedy i jak złożyć

Jeśli sąd nie zmieni niniejszego postanowienia albo wyda postanowienie niekorzystne, wówczas składamy w ciągu 7 dni wniosek o uzasadnienie postanowienia. 

Dopiero po otrzymaniu uzasadnienia wiemy, jakie argumenty były dla Sądu istotne, które postanowienia uznał za prawdziwe, a które nie. W uzasadnieniu powinny znaleźć się twierdzenia, które wskażą, na co przeznaczone są alimenty – np. cele mieszkaniowe 300 zł. Wówczas wiemy, że taka kwota na rzecz dziecka jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Więcej: Postanowienie alimenty. Dostałeś postanowienie?

Sprawa o alimenty Przedstaw zestawienie kosztów 

W sprawie alimentacyjnej najlepiej jest przedstawić sądowi zestawienie kosztów, które odzwierciedlają sytuację majątkową.

Jeżeli nie zgadzamy się z kosztami przedstawionymi przez drugą stronę, wówczas należy się do tej kwestii odnieść.

W pismach dotyczących alimentów ważne są fakty i liczby. Błędem jest wchodzenie w sferę emocjonalną, bo wtedy nie skupiamy się konkretnie na faktach.

Kwestionuj koszty osoby uprawnionej Wysokie postanowienie zabezpieczające dot. alimentów 

Jeżeli nie zgadzamy się z wyliczeniem w zakresie zestawiania kosztów utrzymania wskazanym przez osobę uprawnioną, wówczas musimy to zakwestionować.

Przykład:

Jeżeli uprawiona twierdzi, że koszty w zakresie odzieży i obuwia oscylują granicach 400 zł, wówczas osoba zobowiązana powinna:

A) wnieść do Sądu wniosek o zobowiązanie uprawnionej do przedstawienia faktur w tym zakresie

B) wykazać, że jest to nieprawda, gdyż np. rodzina żyła na innym poziomie, odzież była kupowana w takich sklepach jak… (opisać).

Więcej: Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]