Strona główna rozwód Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów 

Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów 

autor ADWOKAT MARTA WNUK
postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów 

Wysokie postanowienie zabezpieczające alimenty

Wysokie postanowienie zabezpieczające dotyczące alimentów. „Postanowienie o alimentach i co dalej? Wciąż  mieszkam z żoną. Dostałem postanowienie dot. alimentów. Nie odwołałem się od postanowienia i nie płacę”.Co zrobić, gdy zostały zasądzone wysokie alimenty, a nie dokonaliśmy odwołania w terminie? W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę postanowienia, które zostało wydane w sprawie.

Działaj w Sądzie – niech Sąd widzi twoje zaangażowanie

Można również prosić sąd o szybkie wyznaczenie rozprawy, powołując się na napiętą sytuację między stronami i konieczność uregulowania istotnych okoliczności w sprawie. Wniosek o zmianę postanowienia podlega opłacie w wysokości 100 zł.

W sądzie ważne są dowody – wiec przedstaw swoją sytuację. 

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Co napisać we wniosku o zmianę postanowienia? 

We wniosku należy wskazać naszą sytuację materialną, opisać stan faktyczny sprawy i dlaczego żąda Pan zmiany. Do wniosku należy również załączyć dowody, np. wezwania żony do uiszczania opłat za zamieszkanie.

Jeżeli twierdzimy, że to my płacimy za mieszkanie – wówczas należy załączyć świadczące o tym dowody.Pamiętajmy, iż w Sądach ważne są dowody.

Jeśli powołujemy się na problemy zdrowotne i brak możliwości zarobkowania, musimy załączyć dokumentację medyczną.

W sprawach alimentacyjnych trzeba wykazać w formie zestawienia, jakie koszty Pan ponosi. Należy wskazać Sądowi, jakie są zarobki, a jakie są koszty.

Reasumując, należy dokonać zestawienia kosztów – podliczyć koszty wraz z alimentami i przedstawić przed sądem.

Jeżeli zatem mamy czynne postanowienie w zakresie świadczenia alimentacyjnego, to możemy wnosić do Sądu o zmianę.

Wniosek o uzasadnienie postanowienia Kiedy i jak złożyć

Jeśli sąd nie zmieni niniejszego postanowienia albo wyda postanowienie niekorzystne, wówczas składamy w ciągu 7 dni wniosek o uzasadnienie postanowienia. 

Dopiero po otrzymaniu uzasadnienia wiemy, jakie argumenty były dla Sądu istotne, które postanowienia uznał za prawdziwe, a które nie. W uzasadnieniu powinny znaleźć się twierdzenia, które wskażą, na co przeznaczone są alimenty – np. cele mieszkaniowe 300 zł. Wówczas wiemy, że taka kwota na rzecz dziecka jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Więcej: Postanowienie alimenty. Dostałeś postanowienie?

Sprawa o alimenty Przedstaw zestawienie kosztów 

W sprawie alimentacyjnej najlepiej jest przedstawić sądowi zestawienie kosztów, które odzwierciedlają sytuację majątkową.

Jeżeli nie zgadzamy się z kosztami przedstawionymi przez drugą stronę, wówczas należy się do tej kwestii odnieść.

W pismach dotyczących alimentów ważne są fakty i liczby. Błędem jest wchodzenie w sferę emocjonalną, bo wtedy nie skupiamy się konkretnie na faktach.

Kwestionuj koszty osoby uprawnionej Wysokie postanowienie zabezpieczające dot. alimentów 

Jeżeli nie zgadzamy się z wyliczeniem w zakresie zestawiania kosztów utrzymania wskazanym przez osobę uprawnioną, wówczas musimy to zakwestionować.

Przykład:

Jeżeli uprawiona twierdzi, że koszty w zakresie odzieży i obuwia oscylują granicach 400 zł, wówczas osoba zobowiązana powinna:

A) wnieść do Sądu wniosek o zobowiązanie uprawnionej do przedstawienia faktur w tym zakresie

B) wykazać, że jest to nieprawda, gdyż np. rodzina żyła na innym poziomie, odzież była kupowana w takich sklepach jak… (opisać).

Więcej: Odpowiedź na pozew o alimenty Wzór

Polecane wpisy

Umów się na Konsultacje [Płatną]