Chcę alimenty od męża na żonę – Ile mogę dostać ? Przykłady

by ADWOKAT MARTA WNUK
Chcę alimenty od męża

„Chcę alimenty od męża. Wyprowadziłam się, bo nieustannie się kłóciliśmy. Obecnie mąż przelewa 9000 zł”. Przede wszystkim zawsze należy zacząć od określenia celu. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcemy.Cel: Uwolnić się od męża i uzyskać wysokie alimenty.Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Rozwód i Alimenty: Kierunek Niezależność

Decyzja o odejściu od męża była trudna, ale niezbędna. Nieustanne kłótnie i brak porozumienia sprawiły, że życie pod jednym dachem stało się nie do zniesienia. Chociaż obecnie mąż przekazuje 9000 zł miesięcznie, szukam stabilizacji finansowej i prawnego uregulowania naszych spraw. Celem jest całkowite uwolnienie się i uzyskanie wysokich alimentów.

Jakie alimenty mi przysługują?

Rozwód może odbyć się na dwa sposoby: z orzeczeniem o winie lub bez. Oba te rozwiązania otwierają drogę do uzyskania alimentów, jednak ich rodzaj i wysokość mogą się różnić w zależności od wybranej ścieżki.

  • Rozwód bez orzekania o winie: Jeżeli chcesz uniknąć konfliktu i skupić się na przyszłości, ta opcja może być dla Ciebie. Możesz ubiegać się o alimenty, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej po rozstaniu. Ważne jest, aby jasno określić swoje potrzeby finansowe.
  • Rozwód z orzekaniem o winie: Daje szersze możliwości żądania alimentów, zwłaszcza jeśli możesz udowodnić, że Twoja sytuacja życiowa (np. stan zdrowia) nie pozwala na samodzielne utrzymanie się. W takich okolicznościach, sąd może przyznać wyższe alimenty.

Rodzaje dowodów przy rozwodzie

Bez względu na rodzaj rozwodu, kluczowe jest zgromadzenie odpowiednich dowodów. Jeśli Twoja zdolność do pracy jest ograniczona z powodów zdrowotnych, niezbędne będzie załączenie dokumentacji medycznej. Dowody na obecne wsparcie finansowe od męża, takie jak przelewy bankowe, również będą miały znaczenie.

Oto główne rodzaje dowodów, które mogą być przedstawione w trakcie postępowania rozwodowego:

1. Świadkowie. Osoby trzecie mogą zeznawać na temat obserwowanych zachowań jednego lub obu małżonków, które mogły przyczynić się do rozpadu małżeństwa. Świadkowie mogą również potwierdzić fakt separacji, przemoc domową, zdradę, nadużywanie alkoholu lub narkotyków oraz inne ważne aspekty.

2. Dowody dokumentalne

  • Korespondencja: E-maile, wiadomości tekstowe, posty w mediach społecznościowych i inne formy komunikacji mogą służyć jako dowód na nieodpowiednie zachowania, zdradę, przemoc psychiczną lub inne problemy w małżeństwie.
  • Dokumenty finansowe: Wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe, faktury za duże zakupy mogą być użyte do wykazania marnotrawstwa majątku wspólnego, ukrywania dochodów lub zadłużenia.
  • Dokumentacja medyczna: Może być potrzebna, by udowodnić skutki przemocy domowej lub wpływ stanu zdrowia jednego z małżonków na rozpad małżeństwa.

3. Nagrania. Nagrania audio i wideo mogą być wykorzystane jako dowód w sprawach rozwodowych, jeśli są legalnie uzyskane i dotyczą istotnych kwestii rozpatrywanych przez sąd, takich jak przemoc domowa czy zachowania, które przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.Zdjęcia mogą służyć jako dowody w wielu aspektach, na przykład mogą potwierdzać zdradę, przemoc domową, stan majątku, czy po prostu dokumentować życie rodziny przed rozpadem małżeństwa.

Rodzaje alimentów Alimenty od męża

Przypadek 1: Rozwód bez orzekania o winie – i alimenty z uwagi na niedostatek

Maria i Paweł zdecydowali się na rozwód bez orzekania o winie. Maria, która przez większość małżeństwa była gospodynią domową i opiekowała się dziećmi, znalazła się w trudnej sytuacji materialnej po rozstaniu. Nie mając ostatnich lat doświadczenia zawodowego, jej możliwości znalezienia pracy były ograniczone.W tym przypadku Maria złożyła wniosek o alimenty, gdyż uważała że jest w niedostatku. Sąd, biorąc pod uwagę brak jej dochodów i konieczność zapewnienia utrzymania dzieciom, przyznał Marii alimenty na jej rzecz oraz dodatkowe alimenty na dzieci.Szybki rozwód! Rozwód na pierwszej rozprawie

Przypadek 2: Rozwód z orzekaniem o winie i pogorszenie sytuacji życiowej

Anna i Tomasz przeszli przez rozwód, w którym orzeczono winę Tomasza z powodu jego uzależnienia od alkoholu, zdrady i zaniedbania obowiązków rodzinnych. Anna-  doświadczyła pogorszenia stanu zdrowia związanego ze stresem i napięciami w małżeństwie, co uniemożliwiło jej pracę na pełny etat, wniosła o alimenty. Sąd, uwzględniając zarówno winę Tomasza w rozpadzie małżeństwa, jak i pogorszenie się sytuacji życiowej Anny, postanowił przyznać jej alimenty. Orzeczenie : wina męża i alimenty na żonę 5000 zł.

Pytania dotyczącej alimentów przy rozwodzie.

  • Jakie są różnice między rozwodem bez orzekania o winie a rozwodem z orzekaniem o winie w kontekście alimentów? Rozwód bez orzekania o winie jest procesem, w którym nie zostaje wskazany winny rozpadu małżeństwa, a alimenty mogą być przyznane, jeśli małżonek znajduje się w niedostatku. Rozwód z orzekaniem o winie pozwala na ubieganie się o wyższe alimenty, jeśli małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa i druga strona znajduje się w gorszej sytuacji życiowej.
  • Jakie dowody są potrzebne do ubiegania się o alimenty?  Do spraw alimentacyjnych konieczne mogą być różne rodzaje dowodów, w tym świadkowie potwierdzający sytuację w małżeństwie, dokumentacja finansowa, medyczna, korespondencja, nagrania i zdjęcia. Ważne, by dowody były legalnie uzyskane i istotne dla sprawy.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanieKalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]