Home Wzory Porozumienie o władzy rodzicielskiej Wzór

Porozumienie o władzy rodzicielskiej Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Porozumienie o władzy rodzicielskiej. Szanowni Państwo, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem. Na co dzień pomagam rodzinom przejść przez proces rozwodowy.

Niewątpliwie rozwód to bardzo trudny czas. Rozwodzący się małżonkowie muszą nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości.

Rozwód to moment, w którym wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas, dlatego bardzo ważne jest uregulowanie kwestii związanych z dziećmi. Poniżej załączam przykładowy wzór wspólnej opieki nad dzieckiem. Musimy jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrzeć indywidualnie.

Najważniejsze kwestie Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Zanim jednak zdecydujesz się na podpisanie z drugim rodzicem porozumienia, najpierw dokładnie ustal jego kształt, opierając go na swoich celach i strategii.

JAK POMAGAM ❓

Miejsce zamieszkania małoletniego

W przypadku dzieci najważniejsze jest ich miejsce zamieszkania. Jeżeli godzimy się z tym, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania np. matki, wówczas musimy liczyć się z tym, iż to ona jest co do zasady wiodącym rodzicem. Jeżeli natomiast chcemy opieki naprzemiennej, wówczas proponuje się naprzemienność. W tym zakresie jest wiele rozbieżności – między innymi w kwestii tego, czy dziecko może mieć dwa miejsca zamieszkania. Nie wszyscy sędziowie chcą się na to zgodzić.

Więcej: Opieka naprzemienna – Dziecko pół na pół

Kontakty z dzieckiem

Jeżeli w porozumieniu zawieramy punkt dotyczący kontaktów, wówczas liczymy się z tym, że dziecko zostaje u jednego rodzica, zaś u drugiego są określone kontakty.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku opieki naprzemiennej, gdzie nie określa się kontaktów, lecz precyzuje się naprzemienność.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Jakie alimenty na dziecko? Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Częstą kwestią sporną są sprawy związane z alimentami.

Panuje mylne przeświadczenie, że w przypadku opieki naprzemiennej nie ma świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli są koszty stałe związane z utrzymaniem dziecka, wówczas powinien być zapis, że rodzice partycypują po połowie.

Można również ustalić inną proporcję, np. konkretną kwotę, która będzie wpłacana na dane konto, np. każdy z rodziców będzie płacić po 500 zł na konto [x] – niniejsza kwota będzie przeznaczona na dziecko.

Pismo w sprawie Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie jest pismem, które ma wykazać, że rozstający się małżonkowie potrafią ze sobą współpracować w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. W piśmie rodzice przestawiają uzgodniony plan wychowawczy i sposób wywiązywania się z władzy rodzicielskiej. Dokument składa się podczas sprawy o rozwód lub separację. Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. sąd uwzględni porozumienie rodzicielskie, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Pismo należy złożyć do sądu okręgowego, w którym odbywa się postępowania rozwodowe lub separacyjne.

Jak zawrzeć porozumienie rodzicielskie? Czy warto?

Porozumienie rodzicielskie można zawrzeć:

  1. Za pomocą mediacji prywatnej lub skierowania stron do mediacji przez sąd.
  2. Poprzez wzajemne ustalenia stron.

Porozumienie rodzicielskie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrafią wypracować wspólny plan w zakresie wychowania dziecka. Jednakże w przypadku konfliktów na tym polu zawarcie porozumienia może okazać się nieskuteczne. Należy bowiem pamiętać, iż porozumienie pomiędzy rodzicami nie ma mocy orzeczenia sądu. Jeżeli rodzice będą eskalować konflikty, konieczne będzie wniesienie kolejnej sprawy związanej z konkretnym problemem (regulacja kontaktów, wysokość alimentów itp.).

Więcej:

Rozwód – z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]