Porozumienie o władzy rodzicielskiej Wzór

by ADWOKAT MARTA WNUK
Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Niewątpliwie rozwód to bardzo trudny czas. Rozwodzący się małżonkowie muszą nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. Dotyczy to również opieki nad dziećmi, które w tej sytuacji często są zagubione. Warto zapewnić im stabilną i spokojną sytuację na ile to tylko możliwe. Takie rozwiązanie może być również pomocne dla Was, byście mogli zacząć nowy etap w życiu i iść naprzód.

Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Rozwód to moment, w którym wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas, dlatego bardzo ważne jest uregulowanie kwestii związanych z dziećmi. Poniżej załączam przykładowy wzór wspólnej opieki nad dzieckiem. Musimy jednak pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Porozumienie o władzy rodzicielskiej – Najważniejsze kwestie

Zanim jednak zdecydujesz się na podpisanie z drugim rodzicem porozumienia, najpierw dokładnie ustal jego kształt, biorąc pod uwagę swoje oczekiwania i cele. Treść dokumentu powinna być przemyślana i precyzyjnie ustalona przed dwie strony. Istotne jest również, by dokument był dopasowany do realiów i sposobu życia Waszej rodziny. Zapisy, które się w nim znajdą powinny móc zostać zrealizowane, a nie być tylko słowami na papierze. Liczba szczegółów, które ujmiecie w porozumienie zależy jednak od tego jak dotychczas przebiegała Wasza komunikacja i ustalenia. Jest to dosyć indywidualna kwestia i powinniście brać pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenie.

Miejsce zamieszkania małoletniego

W przypadku dzieci najważniejsze jest ich miejsce zamieszkania. Jeżeli godzimy się z tym, że miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania np. matki, wówczas musimy liczyć się z tym, iż to ona jest co do zasady wiodącym rodzicem. Jeżeli natomiast chcemy opieki naprzemiennej, wówczas proponuje się naprzemienność. Opieka naprzemienna – Dziecko pół na pół . W tym zakresie jest wiele rozbieżności – między innymi w kwestii tego, czy dziecko może mieć dwa miejsca zamieszkania. Nie wszyscy sędziowie chcą się na to zgodzić.

Kontakty z dzieckiem

Jeżeli w porozumieniu zawieramy punkt dotyczący kontaktów, wówczas liczymy się z tym, że dziecko zostaje u jednego rodzica, zaś u drugiego są określone kontakty.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku opieki naprzemiennej, gdzie nie określa się kontaktów, lecz precyzuje się naprzemienność.

Jakie alimenty na dziecko? Porozumienie o władzy rodzicielskiej

Częstą kwestią sporną są sprawy związane z alimentami. Panuje mylne przeświadczenie, że w przypadku opieki naprzemiennej nie ma świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli są koszty stałe związane z utrzymaniem dziecka, wówczas powinien być zapis, że rodzice partycypują po połowie.

Można również ustalić inną proporcję, np. konkretną kwotę, która będzie wpłacana na dane konto, np. każdy z rodziców będzie płacić po 500 zł na konto [x] – niniejsza kwota będzie przeznaczona na dziecko.

Pismo w sprawie Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie jest pismem, które ma wykazać, że rozstający się małżonkowie potrafią ze sobą współpracować w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. W piśmie rodzice przestawiają uzgodniony plan wychowawczy i sposób wywiązywania się z władzy rodzicielskiej. Dokument składa się podczas sprawy o rozwód lub separację. Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. sąd uwzględni porozumienie rodzicielskie, jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Pismo należy złożyć do sądu okręgowego, w którym odbywa się postępowania rozwodowe lub separacyjne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ugodowym rozwodzie, zobacz film na moim kanale Youtube: 

Jak zawrzeć porozumienie rodzicielskie? Czy warto?

Porozumienie rodzicielskie można zawrzeć:

  1. Za pomocą mediacji prywatnej lub skierowania stron do mediacji przez sąd.
  2. Poprzez wzajemne ustalenia stron.

Porozumienie rodzicielskie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które potrafią wypracować wspólny plan w zakresie wychowania dziecka. Jednakże w przypadku dużych konfliktów na tym polu zawarcie porozumienia może okazać się nieskuteczne. Należy bowiem pamiętać, iż porozumienie pomiędzy rodzicami nie ma mocy orzeczenia sądu. Jeżeli rodzice będą eskalować konflikty, konieczne będzie wniesienie kolejnej sprawy związanej z konkretnym problemem (regulacja kontaktów, wysokość alimentów itp.). Jednak co do zasady taki dokument ma zapobiec ewentualnym sporom oraz ochronić dziecko przed uwikłaniem w te spory.

Zobacz też:  Rozwód – z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą

Najczęściej zadawane pytania dotyczące porozumienia rodzicielskiego

Jakie są najważniejsze kwestie, które powinno obejmować porozumienie o władzy rodzicielskiej?

Porozumienie o władzy rodzicielskiej powinno uwzględniać istotne aspekty dotyczące opieki nad dziećmi, takie jak miejsce zamieszkania dziecka, ustalenie kontaktów z oboma rodzicami, jak również uregulowanie kwestii alimentacyjnych.

Czemu ma służyć porozumienie rodzicielskie i czy warto je zwierać?

Porozumienie rodzicielskie ma służyć ustabilizowaniu sytuacji rodziny, minimalizować konflikty i sprawiać, by w spory nie było włączane dziecko.

Czy porozumienie rodzicielskie ma moc orzeczenia sądowego?

Nie, porozumienie jest wynikiem dobrowolnych ustaleń stron i nie ma mocy orzeczenia sądu.

Jakie są kroki, które należy podjąć, aby zawrzeć porozumienie rodzicielskie?

Aby zawrzeć porozumienie rodzicielskie, zazwyczaj zaleca się skorzystanie z usług prawnika lub mediatora. Następnie pismo trzeba złożyć do sądu okręgowego, w którym odbywa się postępowania rozwodowe lub separacyjne.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]