Uzasadnienie pozwu o rozwód

by ADWOKAT MARTA WNUK
Uzasadnienie pozwu o rozwód

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Uzasadnienie pozwu o rozwód. Piszesz pozew o rozwód i nie wiesz, co zawrzeć w uzasadnieniu? To zrozumiałe – piszesz go pierwszy raz. A może i nie…? Dlatego co do zasady sporządzenie dokumentów polecam zlecić prawnikowi do rozwodu. KONSULTACJA Przede wszystkim pamiętaj, że wszystko, co zostanie tam napisane, będzie zweryfikowane przez sąd na rozprawie. Sąd będzie opierał pytania właśnie na treści uzasadnienia. Kształt uzasadnienia pozwu o rozwód zależny jest od kilku istotnych aspektów, co postaram się poniżej wyjaśnić.

Przede wszystkim pamiętaj, że piszesz do drugiej osoby. Dlatego zadbaj o odpowiedni styl pisma. Jeżeli natomiast napisanie pozwu chcesz zlecić mi, adwokatowi, to zapraszam do kontaktu.

Pisz do Sądu – Jak napisać uzasadnienie pozwu

Przypomnij chronologicznie zdarzenia i opisz je konkretnie w sposób logiczny. Jeżeli piszesz pozew z winy – opisz tę osobę, która Cię skrzywdziła. Mów prawdę gdyż o to będzie pytał Cię Sąd

Opisz problem i przyczyny rozstania

Wszystko zależy czy chcesz rozwód bez orzekania o winie czy jednak chcesz, aby Sąd ustalił winę. Zacznij pisać o problemach. Czy podjęte zostały próby ratowania związku? Wypisz listę problemów w małżeństwie. Wskaż sytuacje, które Cię spotkały. Jeżeli chcesz dochodzić kto zawinił w małżeństwie opis powinien być szerszy gdyż chcesz rozwodu bez orzekania o winie – wystarczy wskazać krótko przyczyny i od kiedy nie mieszkacie ze sobą.

Logika

Przede wszystkim pisz starannie. Niektórzy piszą bla bla bla… I opowiadają całe życie. Sąd tego nie przeczyta. Dlatego pisz tak, aby sąd zaciekawił się Twoją historią.

Podziel uzasadnienie – Jak napisać uzasadnienie pozwu

Okazuje się, że większość ludzi skupia się na historii małżeńskiej, a tak naprawdę to nie list miłosny. To Sąd.Dlatego jeżeli istotne są kontakty, alimenty, dzieci, zadbaj również o odpowiednie uzasadnienie w tym obszarze…

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – uzasadnienie pozwu o rozwód

Pierwszy przykład to pozew bez orzekania o winie.

Przede wszystkim pamiętajmy, iż Sąd musi ustalić dwie przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego nawet wtedy, kiedy jesteście zgodni co do orzeczenia rozwodu bez wchodzenia w szczegóły i nie chcecie eskalować konfliktu. Sąd musi ustalić, co spowodowało rozkład pożycia małżeńskiego. Przyjmuje się, że sąd musi ustalić dwie przyczyny, które doprowadziły do rozpadu pożycia.

Czy można powołać się na niezgodność charakterów? Sama niezgodność charakterów jest pojęciem ogólnym – chodzi wywołany skutek, czyli np. mówimy tutaj o kłótliwości. W takich sytuacjach na przyczynę rozpadu warto wskazać kłótliwość i w konsekwencji brak chęci do dalszego wspólnego życia. Skutkiem niezgodności charakteru jest fakt, że ludzie nie potrafią dojść do porozumienia, inaczej patrzą na życie.

Przykładowe uzasadnienie – Wzór

Poniżej fragment przykładowego uzasadnienia pozwu o rozwód bez orzeczenia o winie:

„Początkowo wspólne pożycie małżonków układało się pomyślnie. Problemy w małżeństwie stron zaczęły się kilka lat temu i były efektem ujawnienia się niezgodności charakterów. Proces ujawniania się różnic rozpoczął się od rozbieżności poglądów Stron na tle zasad funkcjonowania rodziny i podziału ról w małżeństwie, zaangażowania w życie rodzinne, utrzymania domu, kończąc się emocjonalnym i fizycznym wycofaniem się z relacji obu Stron.

Strony miały do siebie wzajemne pretensje, a kłótnie dotyczyły wielu obszarów. Do napiętej sytuacji przyczyniły się również brak wspólnych zainteresowań i wspólnej płaszczyzny do rozmów. Strony straciły umiejętność budowania relacji małżeńskich. Pożycie małżeńskie praktycznie ustało, a pozwany bardzo rzadko wychodził z jakąkolwiek inicjatywą w tej kwestii. Wszelkie rozmowy, w szczególności dotyczące kwestii finansowych i kluczowych aspektów życia codziennego, kończyły się kłótniami. Pozwany ignorował potrzeby powódki oraz przestał interesować się wspólnym życiem i dobrem rodziny, którą założył. Konflikty, których podłożem były odmienne charaktery stron i spojrzenie na życie, doprowadziły do rozpadu pożycia stron. Pomiędzy małżonkami zanikła umiejętność i chęć porozumiewania się oraz okazywania uczuć.”

Pozew o rozwód z wyłącznej winy – uzasadnienie – Wzór

Teraz weźmy na warsztat pozew o rozwód z wyłącznej winy.

W pozwie o rozwód z wyłącznej winy należy wskazać wprost okoliczności, które spowodowały rozpad. Dla przykładu, jeżeli jedna ze stron zdradziła i odeszła z domu, należy to opisać. Trzeba podać sądowi fakty – czyli gdzie, z kim i kiedy. Im więcej faktów, tym lepiej. Ponadto niewątpliwie bardzo ważne jest wskazanie dowodów potwierdzających nasze twierdzenia. Jeżeli zatem podnosimy, że małżonek dopuścił się zdrady, warto niniejsze twierdzenie poprzeć konkretnym dowodem w sprawie.

Z mojego doświadczenia wynika, że pozwy o rozwód z wyłącznej winy najczęściej są wynikiem sytuacji, w których jeden z małżonków opuszcza drugiego na rzecz kochanka. Jest to najczęstsza przyczyna orzeczenia wyłącznej winy.

Więcej: Nie wiem, czy orzekać o winie. Kiedy rozwód z winy ma sens?

Przykładowe uzasadnienie

Poniżej fragment przykładowego uzasadnienia pozwu o rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków:

Początkowo małżeństwo stron niniejszego postępowania układało się poprawnie. Strony tworzyły zgodny związek i darzyły się wzajemnym szacunkiem. Po pewnym czasie małżonkowie zaczęli się od siebie oddalać. Między stronami wielokrotnie dochodziło do konfliktów związanych z kwestiami życia codziennego. W ocenie strony powodowej główną przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego była zdrada pozwanej. Na skutek nagannej postawy pozwanej relacje między stronami ulegały stopniowemu ochłodzeniu, aż w konsekwencji doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wskazuję, iż pozwana dopuściła się zdrady z kolegą z pracy, [imię i nazwisko], a ich romans zaczął się w [data]. W ostatnich miesiącach pozwana zaczęła zaniedbywać obowiązki domowe, ignorując potrzeby dzieci i męża. Coraz częściej wracała do domu późnym wieczorem, nie mówiąc gdzie i z kim była. Na wszelkie pytania reagowała agresją werbalną. Pewnego dnia powód natrafił na korespondencję w otwartym laptopie pozwanej. Treść rozmowy wskazywała na silną zażyłość z mężczyzną ___ (dowód 1 – zdjęcia). Pomimo początkowych wątpliwości powód zdecydował się wynająć detektywa. Jego sprawozdanie potwierdziło, że pozwana wieczorami spotykała się w hotelu z innym mężczyzną (dowód 2- sprawozdanie detektywa).

Pozew o rozwód – dzieci i alimenty

Ponadto należy pamiętać, że jeżeli małżonkowie mają dzieci, wówczas uzasadnienie pozwu o rozwód musi zostać sporządzone pod ich kątem. W przypadku braku odpowiedniego uzasadnienia narażamy się na to, że sąd zada nam w tym obszarze wiele pytań, a tym samym pojawi się więcej stresu na rozprawie. Jeżeli chcemy uzyskać alimenty, kluczowym elementem jest opisanie kosztów związanych z dziećmi. Jest to wymóg formalny. We wpisie Jak wyliczyć alimenty na dziecko? znajdziesz wszelkie informacje, jak prawidłowo dokonać wyliczenia alimentów.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]