Home Kontakty z dzieckiem Chcę ograniczyć władzę rodzicielską

Chcę ograniczyć władzę rodzicielską

by ADWOKAT MARTA WNUK
ograniczyć władzę rodzicielską

„Jesteśmy w trakcie rozwodu. Chcę ograniczyć władzę rodzicielską małżonkowi. Co robić? Jak ograniczyć władzę rodzicielską?”.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

ograniczyć władzę rodzicielską

Orzekając ROZWÓD sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków. Jednocześnie decyduje o wysokości kosztów utrzymania i wychowania, jakie są zobowiązani ponosić.

Jeżeli małżonkowie są zgodni, to sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Oczywiście pod warunkiem, że jest zgodne z dobrem dziecka. 

Rozstrzygnięcia sądu odnośnie władzy rodzicielskiej mogą być następujące: 

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
 • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców.

Uwaga! Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jak ograniczyć władzę rodzicielską drugiego rodzica?

Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka jest najczęstszym w praktyce sposobem rozstrzygania o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. 

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

 

Sąd może więc powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. 

Zakres praw i obowiązków określa sąd, przy czym jest on zobowiązany uczynić to szczegółowo. Jako przykład wskazać można, iż rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może posiadać prawo do:

 • decydowania w sprawach dotyczących przyszłości dziecka, jak:
  • wybranie szkoły, do jakiej dziecko będzie uczęszczało,
  • miejsce wyjazdu na wakacje,
  • wydanie paszportu,
  • miejsce zamieszkania,
  • sąd może nałożyć również obowiązek okresowej pieczy nad dzieckiem, na przykład w okresie wakacji,
 • decydowania w sprawach dotyczących życia codziennego, jak:
  • wybór zajęć pozaszkolnych,
  • wybór sposobu leczenia oraz wybór lekarza.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Przy wyborze rodzica, któremu zostanie powierzona pełnia władzy rodzicielskiej, sąd ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. 

Ten z rodziców, któremu powierzono pełnię władzy rodzicielskiej, jest wyłącznym przedstawicielem ustawowym dziecka.

W postępowaniu w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej kluczowe znaczenie ma relacja świadków „waszego dotychczasowego życia”. Sąd stoi przed pytaniem: „czy ograniczyć władzę rodzicielską?”.

Więcej: Jak uwolnić się z toksycznej relacji? Jak uregulować sprawy z dzieckiem?

Wskazując osoby, które chcesz, aby sąd przesłuchał na rozprawie, przemyśl, czego były „naocznym” świadkiem. Często bowiem zdarza się tak, iż osoby, które są przesłuchiwane w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej, mają wiedzę o życiu dziecka i rodziców tylko i wyłącznie z relacji jednej ze stron. Taki świadek w oczach sądu jest mniej wiarygodny od świadka, który był „częstym gościem” w domu stron.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Prowadzimy obsługę prawną na terenie całego kraju

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

Co decyduje o wyborze danego rodzica?

Wybór rodzica to dla Sądu nieraz ogromny problem. Czym się kieruje Sąd? Przede wszystkim wybór jest uzależniony od jednego kryterium – DOBRA DZIECKA.

Na pojęcie „dobra dziecka” składa się jednak szereg elementów, które sąd bierze pod uwagę w sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich.

Dokonując oceny z punktu widzenia dobra dziecka, należy uwzględnić m.in. jego wiek, przywiązanie do poszczególnych rodziców, dotychczasowe kontakty i stosunki pomiędzy dzieckiem a rodzicami.

Co do zasady Sąd powinien wskazać, na czym ma polegać ograniczenie prawa. Powinien wskazać, co wolno rodzicowi w stosunku do małoletniego. Wszystko to, co nie zostało wyraźnie „dozwolone”, nie rodzi prawa ani obowiązku prawnego rodzica wobec dziecka.

Praktyka jest jednak inna.

Niestety w praktyce nie zawsze sytuacja przedstawi się tak klarownie. Sądy ograniczając władzę rodzicielską często posługują się zwrotem „do najistotniejszych spraw związanych z życiem dziecka”.

W mojej ocenie i z mojego doświadczenia wynika, iż jest to bardzo zła praktyka, gdyż de facto w żaden sposób nie określa, na czym to ograniczenie konkretnie ma polegać.

Mamy również możliwość w określonych przypadkach pozbawić władzę rodzicielską.

Ponadto daje dowolność interpretacyjną, która czasem kończy się w sądzie.

 

Więcej przeczytasz POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ .

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]