Kontakty z dzieckiem

Chce ograniczyć władzę rodzicielską ?

„Jesteśmy w trakcie rozwodu.

Chce ograniczyć małżonkwoi władzę rodzicielską. Co robić ? Jak ograniczyć władzę rodzicielską ?

ograniczyć władzę rodzicielską

Sąd Orzekając ROZWÓD sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. 

Jeżeli małżonkowie są zgodni to są uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Oczywiście pod warunkiem, że jest zgodne z dobrem dziecka. 

Rozstrzygnięcia sądu odnośnie władzy rodzicielskiej mogą być następujące: 

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
 • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców.

Uwaga !  Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jak ograniczyć władzę rodzicielską drugiego rodzica?

Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka jest najczęstszym w praktyce sposobem rozstrzygania o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. 

Sąd może więc powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. 

Zakres praw i obowiązków określa sąd, przy czym jest on zobowiązany uczynić to szczegółowo. Jako przykład wskazać można, iż rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może posiadać prawo do:

 • decydowania w sprawach dotyczących przyszłości dziecka, jak:
  • wybranie szkoły, do jakiej dziecko będzie uczęszczało,
  • miejsce wyjazdu na wakacje,
  • wydanie paszportu,
  • miejsce zamieszkania,
  • sąd może nałożyć również obowiązek okresowej pieczy nad dzieckiem, na przykład w okresie wakacji,
 • decydowania w sprawach dotyczących życia codziennego, jak:
  • wybór zajęć pozaszkolnych,
  • wybór sposobu leczenia oraz wybór lekarza.

Przy wyborze rodzica, któremu zostanie powierzona pełnia władzy rodzicielskiej, sąd ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. 

Ten z rodziców, któremu powierzono pełnię władzy rodzicielskiej, jest wyłącznym przedstawicielem ustawowym dziecka.

W postępowaniu w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej kluczowe znaczenie ma relacja świadków „waszego dotychczasowego życia”. Sąd stoi przed pytaniem czy ograniczyć władzę rodzicielską?

Wskazując osoby, które chcesz, aby sąd przesłuchał na rozprawie, staraj się przemyśleć czego ta osoba była „naocznym” świadkiem. Często bowiem zdarza się tak, iż osoby które są słuchane w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej mają wiedzę o życiu dziecka i rodziców tylko i wyłącznie z relacji jednej ze stron. Taki świadek w oczach sądu jest mniej wiarygodny od świadka, który był „częstym gościem” w domu stron.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Prowadzimy obsługę prawną na terenie całego kraju

Co decyduje o wyborze danego rodzica?

Wybór rodzica to nieraz dla Sądu ogromny problem. Czym się kieruje sąd ? Przede wszystkim wybór jest uzależniony od jednego kryterium – DOBRO DZIECKA

Na pojęcie „dobra dziecka” składa się jednak szereg elementów, które sąd bierze pod uwagę w sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich.

Dokonując oceny z punktu widzenia dobra dziecka, należy wziąć pod uwagę m.in. jego wiek, przywiązanie do poszczególnych rodziców, dotychczasowe kontakty i stosunki pomiędzy dzieckiem a rodzicami.

Co do zasady Sąd powinien wskazać na czym ma polegać ograniczenie prawa. Powinien wskazać co wolno rodzicowi w stosunku do małoletniego. Wszystko to, co nie zostało wyraźnie „dozwolone” nie rodzi prawa ani obowiązku prawnego rodzica wobec dziecka.

Praktyka jest inna

Niestety w praktyce nie zawsze sytuacja przedstawi się tak klarownie. Sądy ograniczając władzę rodzicielską często posługują się zwrotem „do najistotniejszych spraw związanych z życiem dziecka”.

Niestety  w mojej ocenie i z mojego doświadczenia wynika iż Jest to bardzo zła praktyka, gdyż de facto w żaden sposób nie określa na czym to ograniczenie konkretnie ma polegać.

Mamy również możliwość w określonych przypadkach pozbawić władzę rodzicielską Więcej przeczytasz  POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ 

I daje dowolność interpretacyjne, które czasem kończą się w sądzie.

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń