„Jesteśmy w trakcie rozwodu.

Chce ograniczyć małżonkwoi władzę rodzicielską. Co robić ? Jak ograniczyć władzę rodzicielską ?

ograniczyć władzę rodzicielską

Sąd Orzekając ROZWÓD sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. 

Jeżeli małżonkowie są zgodni to są uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Oczywiście pod warunkiem, że jest zgodne z dobrem dziecka. 

Rozstrzygnięcia sądu odnośnie władzy rodzicielskiej mogą być następujące: 

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
 • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga lub jednego z rodziców.

Uwaga !  Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jak ograniczyć władzę rodzicielską drugiego rodzica?

Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień względem dziecka jest najczęstszym w praktyce sposobem rozstrzygania o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym. 

Sąd może więc powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Siedziba główna kancelarii to Warszawa. Prowadzimy obsługę prawną na terenie całego krajuadw

Zakres praw i obowiązków określa sąd, przy czym jest on zobowiązany uczynić to szczegółowo. Jako przykład wskazać można, iż rodzic ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może posiadać prawo do:

 • decydowania w sprawach dotyczących przyszłości dziecka, jak:
  • wybranie szkoły, do jakiej dziecko będzie uczęszczało,
  • miejsce wyjazdu na wakacje,
  • wydanie paszportu,
  • miejsce zamieszkania,
  • sąd może nałożyć również obowiązek okresowej pieczy nad dzieckiem, na przykład w okresie wakacji,
 • decydowania w sprawach dotyczących życia codziennego, jak:
  • wybór zajęć pozaszkolnych,
  • wybór sposobu leczenia oraz wybór lekarza.

Przy wyborze rodzica, któremu zostanie powierzona pełnia władzy rodzicielskiej, sąd ma na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. 

Ten z rodziców, któremu powierzono pełnię władzy rodzicielskiej, jest wyłącznym przedstawicielem ustawowym dziecka.

W postępowaniu w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej kluczowe znaczenie ma relacja świadków „waszego dotychczasowego życia”. Sąd stoi przed pytaniem czy ograniczyć władzę rodzicielską?

Wskazując osoby, które chcesz, aby sąd przesłuchał na rozprawie, staraj się przemyśleć czego ta osoba była „naocznym” świadkiem. Często bowiem zdarza się tak, iż osoby które są słuchane w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej mają wiedzę o życiu dziecka i rodziców tylko i wyłącznie z relacji jednej ze stron. Taki świadek w oczach sądu jest mniej wiarygodny od świadka, który był „częstym gościem” w domu stron.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Siedziba główna kancelarii to Warszawa. Prowadzimy obsługę prawną na terenie całego kraju

Co decyduje o wyborze danego rodzica?

Wybór rodzica to nieraz dla Sądu ogromny problem. Czym się kieruje sąd ? Przede wszystkim wybór jest uzależniony od jednego kryterium – DOBRO DZIECKA

Na pojęcie „dobra dziecka” składa się jednak szereg elementów, które sąd bierze pod uwagę w sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich.

Dokonując oceny z punktu widzenia dobra dziecka, należy wziąć pod uwagę m.in. jego wiek, przywiązanie do poszczególnych rodziców, dotychczasowe kontakty i stosunki pomiędzy dzieckiem a rodzicami.

Co do zasady Sąd powinien wskazać na czym ma polegać ograniczenie prawa. Powinien wskazać co wolno rodzicowi w stosunku do małoletniego. Wszystko to, co nie zostało wyraźnie „dozwolone” nie rodzi prawa ani obowiązku prawnego rodzica wobec dziecka.

Praktyka jest inna

Niestety w praktyce nie zawsze sytuacja przedstawi się tak klarownie. Sądy ograniczając władzę rodzicielską często posługują się zwrotem „do najistotniejszych spraw związanych z życiem dziecka”.

Niestety  w mojej ocenie i z mojego doświadczenia wynika iż Jest to bardzo zła praktyka, gdyż de facto w żaden sposób nie określa na czym to ograniczenie konkretnie ma polegać.

Mamy również możliwość w określonych przypadkach pozbawić władzę rodzicielską Więcej przeczytasz  https://adwokatodrozwodow.pl/jak-pozbawic-wladzy-rodzicielskiej/

I daje dowolność interpretacyjne, które czasem kończą się w sądzie.

Facebook Comments

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybki rozwód ! Rozwód na 1 rozprawie.

Co zrobić, żeby szybko się rozwieść ?? Pozew braki formalne- Bardzo dobry pozew Od tego się zaczyna, i ważne jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Grube pieniądze za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? TAK!

„Od ponad roku lat walczę z byłą żoną o kontakty z dzieckiem.   Była żona utrudnia mi kontakt z córką. Czy…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Małżonek mnie okradł

„Małżonek mnie okradł. Wyjął wszystkie zaoszczędzone pieniądze z konta, zabrał samochód. W sądzie  powiedział ze nic nie ma. Konta są…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Ile trwa rozwód ?

„Chciałbym zakończyć te małżeństwo na pierwszej rozprawie. Mój kolega rozwodził się kilka lat. Nie chce żeby moje postępowanie trwało kilka…
KONTYNUUJ CZYTANIE