Rozwód z winy obu stron – Kiedy jest to możliwe? Czy to moja wina?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rozwód z winy obu stron

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, przez które mogą przejść dorośli, a jego skomplikowana natura wymaga zrozumienia kluczowych aspektów, szczególnie gdy sąd orzeka o winie obu stron. Ten przewodnik przedstawia siedem najważniejszych rzeczy, o których warto pamiętać, aby przetrwać ten trudny czas z większą świadomością i przygotowaniem.

1. Zrozumienie Wpływu Winy na Proces Rozwodowy

Wina w procesie rozwodowym odgrywa kluczową rolę, szczególnie w krajach, gdzie prawo przewiduje możliwość orzekania o winie jednej lub obu stron. W przypadku winy obu stron, sąd uzna, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. To orzeczenie może mieć wpływ na decyzje dotyczące alimentów, podziału majątku czy władzy rodzicielskiej, choć nie zawsze decyduje o tych kwestiach bezpośrednio.

2. Przygotowanie do Procesu Rozwodowego

Kluczem do skutecznego przeprowadzenia procesu rozwodowego jest dokładne przygotowanie. Zbieranie dokumentów finansowych, dowodów na wsparcie swoich twierdzeń dotyczących przyczyn rozpadu małżeństwa, a także wybór doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym to kroki, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg sprawy.

Rozwód może zostać orzeczony z wielu rozmaitych przyczyn.

 • Alkoholizm – najczęstsza przyczyna rozwodów
 • Zdrada
 • Porzucenie małżonka – występuje w sytuacjach, gdy jeden z małżonków trwale opuszcza drugiego, oraz bez uzasadnionej przyczyny.
 • Znęcanie psychiczne i fizyczne
 • Groźba – aby była przyczyną rozwodu, musi wzbudzać uczucie zagrożenia u małżonka chcącego się rozwieść z tej przyczyny. Jest też uzasadnioną przyczyną wyprowadzki z domu.
 • Brak wzajemnej pomocy
 • Odmowa współżycia – jeśli nie posiada uzasadnienia w postaci np. choroby, również może stanowić o winie

Może się zdarzyć, iż przyczynami będzie obciążany tylko jeden małżonek. Jeśli jednak zachowania drugiego również były nieodpowiednie, wtedy Sąd orzeka winę obu stron.

3. Skutki Orzeczenia Winy dla Alimentów

Rodzaje rozwodów można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów, takich jak prawo obowiązujące w danym kraju, przyczyny rozpadu małżeństwa, czy też orzeczenie o winie stron. Poniżej przedstawiam najbardziej podstawowe rodzaje rozwodów i związane z nimi skutki alimentacyjne.

Rozwód bez orzekania o winie

 • Charakterystyka: W tym przypadku sąd rozwiązuje małżeństwo bez wskazywania, która ze stron ponosi winę za rozpad pożycia.
 • Skutki alimentacyjne: Orzeczenie o rozwodzie bez orzekania o winie zazwyczaj nie wpływa bezpośrednio na obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami. Alimenty na rzecz dzieci nie są zależne od winy rodziców. Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą być przyznane, jeśli spełnione są określone warunki, np. niedostatek lub niemożność samodzielnego utrzymania się z powodu opieki nad wspólnymi dziećmi.

Rozwód z orzekaniem o winie jednej strony

 • Charakterystyka: Sąd orzeka, że jedna ze stron jest winna rozpadu małżeństwa z powodu swojego zachowania, np. zdrady, przemocy czy zaniedbania.
 • Skutki alimentacyjne: Wina za rozpad małżeństwa może wpłynąć na decyzje o alimentach. Osoba uznana za winną może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka, szczególnie jeśli ten drugi znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej z powodu rozwodu. Wina może również wpłynąć na wysokość alimentów.

Rozwód z orzekaniem o winie obu stron

 • Charakterystyka: Sąd orzeka, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Taki wyrok jest możliwy, gdy obie strony mają udowodnione zarzuty wobec siebie.
 • Skutki alimentacyjne: W przypadku rozwodu z winy obu stron, zasady dotyczące alimentów mogą być podobne do sytuacji bez orzekania o winie. Jednakże, sąd może uwzględnić wzajemne pretensje i okoliczności rozpadu małżeństwa przy ustalaniu obowiązków alimentacyjnych. Możliwość żądania alimentów przez małżonka może być ograniczona lub uzależniona od jego sytuacji materialnej i zdolności do samodzielnego utrzymania.

Chociaż orzeczenie o winie może nie mieć bezpośredniego wpływu na decyzje dotyczące podziału majątku, konkretne zachowania mogą wpłynąć na ostateczne ustalenia sądu. Przygotowanie odpowiedniej argumentacji i dowodów może być kluczowe dla ochrony swoich interesów finansowych.

5. Władza Rodzicielska i Kontakty z Dziećmi

Orzeczenie o winie nie musi wpływać na decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej czy ustalenia kontaktów z dziećmi. Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, co oznacza, że decyzje te są podejmowane niezależnie od ustaleń dotyczących winy małżonków.

6. Znaczenie Mediacji i Porozumienia

W sytuacji, gdy emocje są wysokie, a obie strony obwiniają się nawzajem, mediacja może stanowić cenną drogę do osiągnięcia porozumienia bez konieczności długiego i kosztownego procesu sądowego. Porozumienie dotyczące kluczowych kwestii może pomóc uniknąć negatywnych skutków orzekania o winie.

7. Znaczenie Wsparcia Emocjonalnego

Nie można też lekceważyć znaczenia wsparcia emocjonalnego. Rozwód to czas wielkich zmian i wyzwań emocjonalnych. Znalezienie wsparcia w rodzinie, u przyjaciół, czy nawet profesjonalnej pomocy psychologicznej, może być niezbędne do odbudowania życia po rozwodzie.

Rozwód z winy obu stron to złożony proces, który wymaga zrozumienia wielu aspektów prawnych i emocjonalnych. Podejście strategiczne, skupienie się na przygotowaniu i wsparcie emocjonalne to kluczowe elementy, które pomogą przejść przez ten trudny czas. Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna, a profesjonalna porada prawna może być nieoceniona w nawigowaniu przez zawiłości procesu rozwodowego.

You may also like

1 comment

Rozwód - Adwokat do sprawy rozwodowej - Kancelaria Adwokacka 2019-11-11 - 13:28

[…] Rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka ? Powiem szczerze….. Skontaktuj się z Adwokatem, niech opowie ci jak to wygląda w praktyce. Po 4 latach możesz usłyszeć że oczywiście Sąd widzi winę drugiego małżonka jednakże ty też ponosisz winę ! I  po co …Rozwód z winy obu stron Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ? […]

Comments are closed.

Umów się na Konsultacje [Płatną]