Świadkowie narcyza – Rozprawa z narcyzem

by ADWOKAT MARTA WNUK
Świadek na sprawie rozwodowej

W rozprawach rozwodowych, gdzie emocje często biegną wysoko, a stawki są wielkie, świadkowie odgrywają kluczową rolę. Wszak to ich zeznania mogą pomóc sądowi rozplątać skomplikowaną sieć związków, motywacji i działań stron. Czy świadek, będąc pod wpływem narcyza, może przedstawić rzeczywistość zniekształconą przez jego manipulacyjne działania? A może jego perspektywa wniesie nowe światło na rozpatrywane zdarzenia?

Rola Świadka w Kontekście Narcystycznym

Zgodnie z DSM-5, narcyz może wykazywać różnorodne zachowania manipulacyjne. W kontekście sądowym, taka osoba może dążyć do powołania świadków, którzy będą wspierać jej narrację, kreując obraz siebie jako ofiary lub bohatera. Chociaż wybór świadków zwykle należy do prawnika, narcyz może wywierać wpływ na ten proces, starając się zapewnić sobie jak najlepsze warunki do obrony swoich interesów.

Pytania Sądowe Kierowane do Świadków

Podczas rozprawy, pytania sądu do świadków są zróżnicowane i zależą od specyfiki sprawy. Mogą obejmować:

 • Okoliczności zdarzeń: Sąd bada dokładne przebiegi zdarzeń poprzez pytania o szczegóły, takie jak miejsce, czas, zachowanie stron.
 • Relacje między stronami: Rozumienie dynamiki relacji jest kluczowe, dlatego świadkowie mogą odpowiadać na pytania dotyczące historii i natury związków między stronami.
 • Motywacje i intencje: Odkrywanie prawdziwych intencji stron może być istotne, zwłaszcza w kontekście zarzutów o manipulację czy oszustwo.
 • Zachowanie i reakcje: Obserwacje świadków na temat reakcji i zachowań stron mogą pomóc sądowi zrozumieć kontekst emocjonalny i psychologiczny sprawy.

Znaczenie „Latających Małp” w Kontekście Narcyzmu

Osoby blisko związane z narcyzem, często nazywane „latającymi małpami”, mogą pełnić rolę świadków, którzy świadomie lub nieświadomie przekazują sądowi wersję wydarzeń zgodną z narracją narcyza. Ich zeznania mogą być zatem obiektem szczególnej analizy, by zrozumieć, czy nie są one produktem manipulacji.

Jak Świadkowie Mogą Zostać Wykorzystani?

Świadkowie, zwłaszcza ci pod wpływem narcyza, mogą przedstawić zniekształcony obraz rzeczywistości, wpływając na sądowe postrzeganie sprawy. Ich zeznania mogą być kierowane przez lojalność, strach lub manipulację, co czyni je równocześnie ważnymi i potencjalnie mylącymi źródłami informacji.

Odpowiedzialność karna świadków 

Świadkowie są odpowiedzialni za swoje zeznania i mogą ponosić konsekwencje prawne za składanie fałszywych zeznań. W wielu jurysdykcjach, w tym w Polsce, składanie fałszywych zeznań pod przysięgą jest przestępstwem określonym w kodeksie karnym.

W polskim systemie prawnym, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego,Kto składa fałszywe zeznanie przed sądem, prokuratorem, komisją śledczą, komisją sejmową lub innym organem powołanym do prowadzenia postępowania w sprawach karnych lub cywilnych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″. To oznacza, że jeśli świadek świadomie mówi nieprawdę podczas zeznań, może być oskarżony o krzywoprzysięstwo i skazany na karę więzienia.

Odpowiedzialność prawna świadka za składanie fałszywych zeznań ma na celu zapewnienie, że proces sądowy opiera się na prawdziwych i rzetelnych informacjach. Jest to kluczowe dla sprawiedliwości i prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego. Dlatego też, przed złożeniem zeznań, świadkowie są pouczani o konsekwencjach prawnych składania fałszywych zeznań i zobowiązani do mówienia prawdy.

Przykładowe pytania:

 1. „Jak długo zna Pan/Pani obie strony?”
 2. „Jak by Pan/Pani opisał/opisała relację małżeńską między stronami?”
 3. „Czy zauważył/a Pan/Pani jakiekolwiek problemy w ich związku? Jeśli tak, to jakie?”
 4. „Czy był/a Pan/Pani świadkiem jakichkolwiek kłótni lub sporów między stronami? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani opisać te sytuacje?”
 5. „Czy jedna ze stron wyrażała przed Panem/Panią swoje niezadowolenie z małżeństwa? Jakie były główne powody?”
 6. „Czy strony kiedykolwiek mówiły Panu/Pani o problemach dotyczących niewierności, nadużycia substancji lub przemocy domowej?”
 7. „Jak obie strony angażowały się w wychowanie dzieci? Czy zauważył/a Pan/Pani jakiekolwiek problemy z opieką lub wychowaniem?”
 8. „Czy zauważył/a Pan/Pani jakiekolwiek zmiany w zachowaniu dzieci w związku z problemami małżeńskimi ich rodziców?”
 9. „Czy któraś ze stron wydaje się być bardziej odpowiedzialna za rozpad małżeństwa w Pana/Pani opinii?”
 10. „Czy był/a Pan/Pani świadkiem konkretnych zdarzeń, które według Pana/Pani miały znaczący wpływ na rozpad małżeństwa?”

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]