Home Wzory Pozew o uchylenie alimentów Wzór do pobrania

Pozew o uchylenie alimentów Wzór do pobrania

by ADWOKAT MARTA WNUK
pozew o uchylenie alimentów wzór

Pozew o uchylenie alimentów Wzór

Pozew o uchylenie alimentów wzór. „Pani mecenas, chcę uchylić świadczenie alimentacyjne z uwagi na trudną sytuację życiową i materialną. Jak uchylić alimenty na żonę?”

W piśmie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy przede wszystkim załączyć dowody ukazujące np. trudną sytuację materialną.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅Zadzwoń pod numer +48691512933 albo Umów się w kalendarzu.

Jak prawidłowo napisać pozew o uchylenie alimentów?

Miejscowość i data: W pierwszej kolejności w górnym, prawym rogu należy wpisać miejscowość i datę.

Właściwość Sądu: Następnie wskazujemy sąd właściwy miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Dane stron: Podajemy imię, nazwisko, adres, PESEL oraz ewentualnie dane kontaktowe (telefon, email)

Tytuł: Pismu należy nadać tytuł: „Pozew o uchylenie świadczenia alimentacyjnego”

Wnosimy o uchylenie świadczenia alimentacyjnego i wskazujemy konkretnie zapis.

Dowody – Następnie należy napisać: „Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z”, wskazując w punktach dowody i okoliczność, na jaką zostaje załączony. Dowody powinny być dokładnie opisane. Należy sprecyzować, dlaczego przedstawiamy je przed Sądem. Przykładowo – wskazując dokumenty medyczne, warto opisać przebieg zdarzeń medycznych, zdrowotnych oraz ich konsekwencje.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Alimenty w Warszawie 🎥

Dochody i wydatki Jak uchylić alimenty na żonę

W sprawie o uchylenie alimentów koniecznie należy załączyć dowód wskazujący na osiągane przez nas dochody oraz zrobić zestawienie naszych dochodów i wydatków. 

Przykładowe wydatki:

Wyżywienie: 300  zł

Cele mieszkaniowe: 300 zł

Leki: 100 zł

Prąd, gaz, media – 100 zł

Środki czystości – 50 zł

Jeżeli nasza sytuacja materialna jest trudna, należy to opisać, np. „Wskazuję, iż straciłem pracę, moja sytuacja materialna jest niepewna i w utrzymaniu wspiera mnie córka”.

W przypadku, gdy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, musimy wskazać dokumenty w sprawie, opisać zagrożenie, przedstawić saldo zadłużenia i sytuację majątkową.

JAK POMAGAM ❓

Uzasadnienie Jak uchylić alimenty na żonę

Najpierw należy sporządzić uzasadnienie faktyczne.

W  uzasadnieniu  musi znaleźć się opis sytuacji materialnej i finansowej. Należy zestawić dochód wraz z ponoszonymi kosztami.

Następnie przedstawiamy sytuację materialną drugiej strony, wskazując, że sytuacja osoby pozwanej jest znacznie lepsza niż powoda.

Pozew o uchylenie alimentów – Pobierz darmowy wzór

Uzasadnienie prawne 

Art. 60 [Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy] § 2. mówi o tym, że – Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia [Rozwód z winy męża], a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej [kwestia analizy pogorszenia sytuacji] małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W niniejszej sytuacji rozwód absolutnie nie pogorszył sytuacji majątkowej pozwanej, albowiem dochody powoda przewyższają koszty utrzymania jego samego.

Generalnie kluczowe jest przedstawienie naszej ciężkiej sytuacji materialnej.

Kiedy żonie należą się alimenty?

Małżonka może ubiegać się o świadczenie alimentacyjne wówczas, gdy status i sytuacja materialna męża są dobre, zaś jej w wyniku rozwodu uległy pogorszeniu. Dlatego przed Wysokim Sądem należy opisać, że nie doszło do pogorszenia jej sytuacji życiowej, a dodatkowo na pewno nie dochodzi po jej stronie do stanu niedostatku.

Sąd przy podejmowaniu decyzji o zasądzeniu alimentów powinien również uwzględnić możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Więcej:

Sprawa rodzinna – Rozwód Alimenty Kontakty

Czy mogę uchylić alimenty? Jak długo muszę płacić na dziecko?

Dziecko niepełnoletnie – Z uwagi na fakt, iż małoletnie dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice mają obowiązek dzielić się z nim najmniejszym nawet dochodem. Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Dziecko pełnoletnie – Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mogą uchylić się do łożenia alimentów na dziecko dorosłe, „jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Gdzie złożyć pozew o uchylenie alimentów?

Pozew o uchylenie świadczenia alimentacyjnego należy złożyć do wydziału rodzinnego sądu rejonowego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Jakie są najczęstsze przyczyny składania pozwu o uchylenie alimentów?

pogorszenie się sytuacji finansowej i możliwości zarobkowych pozwanego;

prawomocny wyrok zaprzeczający ojcostwu

finansowe usamodzielnienie się uprawnionego.

Więcej: Jak obniżyć alimenty w Warszawie?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]