Porwanie dziecka przez ojca

by ADWOKAT MARTA WNUK
porwanie dziecka przez ojca

Porwanie dziecka przez ojca Artykuł 211 Kodeksu karnego

Porwanie dziecka przez ojca. Artykuł 211 Kodeksu karnego mówi o tym, że kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, iż niniejszy przepis określa małoletnie dziecko. Według Kodeksu karnego dziecko małoletnie to takie, które nie skończyło 15 lat.

Porwanie dziecka przez ojca a władza rodzicielska

Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to kwestia władzy rodzicielskiej. Musimy pamiętać, że rodzice posiadający pełnię władzy rodzicielskiej nie mogą być podmiotem przestępstwa określonego w artykule 211 Kodeksu karnego. Może się tak stać dopiero, gdy zostaną tej władzy pozbawieni.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż uprowadzenie lub zatrzymanie ma nastąpić wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru. Jeżeli zatem sąd wskazał, iż opiekunem dziecka i rodzicem pierwszoplanowym jest matka oraz ustalił każdorazowe miejsce zamieszkania dziecka przy matce, zaś ojca pozbawił praw rodzicielskich, wówczas ojciec, który uprowadził dziecko, jest w świetle prawa przestępcą.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Wniosek o wydanie dziecka Jak złożyć?

Organem wykonawczym sądu w sprawie o wydanie dziecka jest kurator sądowy. Osoba uprawniona do odebrania dziecka w razie niewykonania orzeczenia sądu nakazującego wydanie dziecka powinna złożyć w sądzie, który wydał orzeczenie, wniosek o zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania dziecka. Zatem najpierw należy złożyć do Sądu Rejonowego wniosek o wydanie dziecka. Następnie organem wykonawczym jest kurator, przy czym musi mieć on konkretne zlecenie sądu.

Jeżeli zatem jeden z rodziców przetrzymuje dziecko wbrew postanowieniu sądu, trzeba podjąć czynne działania w sprawie, zarówno w obszarze prawa karnego, jak i cywilnego.

W praktyce często dochodzi do konfliktów między rodzicami o to, gdzie mają mieszkać dzieci. Niestety, niekiedy rodzice przejmują dziecko w sposób siłowy. Zdarza się, że jeden z rodziców podstępem np. odbiera dziecko ze szkoły i zatrzymuje dziecko u siebie, zaś drugi rodzic pozostaje bez kontaktu z dzieckiem.

Postępowanie o wydanie dziecka jest postępowaniem osobnym od postępowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy też sprawy rozwodowej.

Rozwód Warszawa. Dobry adwokat rozwodowy Warszawa – sprawdź!

Odebranie dziecka Etapy postępowania

Odebranie dziecka jednemu z rodziców składa się z dwóch etapów – przygotowawczego i wykonawczego.

Niniejsze postępowanie zawsze toczy się na wniosek osoby uprawnionej. Jeżeli zatem jednemu z rodziców powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, to drugi ma prawo złożyć wniosek o wydanie dziecka. Pamiętajmy, że sprawy o odebranie dziecka nie są wszczynane z urzędu, a samo dziecko nie jest uczestnikiem takiego postępowania. Pamiętajmy, że wszczęcie tej procedury powinno również być poprzedzone wezwaniem drugiego rodzica. Do niniejszego postępowania może przystąpić prokurator.

Pierwszy etap kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o odebraniu dziecka. W postanowieniu sąd określa również termin, w jakim dziecko ma zostać odebrane osobie uprawnionej. Termin ten powinien być precyzyjny, tj. ze wskazaniem dnia, godziny i miejsca.

Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu i niewydaniu dziecka mimo postanowienia, przechodzimy do etapu wykonawczego. Otwarcie etapu wykonawczego odbywa się na wniosek rodzica – nigdy z urzędu. Wówczas sąd zleca kuratorowi wraz z asystą policji odebranie dziecka.

Gdyby po zwróceniu dziecka osobie uprawnionej druga osoba ponownie zatrzyma dziecko, wówczas nie trzeba już przechodzić etapu pierwszego – osoba uprawniona może od razu złożyć wniosek o zlecenie wydania dziecka.

Więcej: Władza rodzicielska: ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]