Opieka naprzemienna – Dwa tygodnie u Mamusi a dwa tygodnie u Tatusia. Brzmi dobrze?

Opieka naprzemienna, jak sama nazwa na to wskazuje, polega na tym, że dziecko okresowo mieszka z matką, a okresowo z ojcem, np. dwa tygodnie u jednego rodzica, kolejne dwa u drugiego, po czym znowu na dwa tygodnie wraca do pierwszego rodzica.

opieka naprzemienna

Często spotkam się, że Tatusiowie przychodzą do mnie i mówią „Pani Mecenas ja chce dziecko pół na pół i grosza byłej żonie nie dam”

OPIEKA NAPRZEMIENNA  (zwana również pieczą naprzemienną) została wprowadzona do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r.

Czy to takie łatwe? Gdyby było łatwo to statystki w sądzie zupełnie inaczej wyglądały.  Tatusiowie wiedzą że nie jest łatwo !!!

Nawet gdybyście mieli 10 Adwokatów/ Radców prawnych pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć.

Warunkiem jest POROZUMIENIE !

TO RODZICE ZGODNIE MUSZĄ ZADECYDOWAĆ W DRODZE POROZUMIENIA. Sąd powinien ingerować w relacje między rodzicami a dziećmi dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe zawarcie takiego porozumienia między rodzicami.

W praktyce bowiem polskie sądy bardzo niechętnie orzekają pieczę naprzemienną i to też jedynie w przypadku, jeżeli jest ona wynikiem porozumienia rodziców, znajdującego swoje odzwierciedlenie w podpisanym planie wychowawczym.

Piecza naprzemienna powinna być orzeczona w miarę możliwości także po wysłuchaniu dziecka, jeżeli poziom jego rozwoju daje podstawę do przyjęcia, że rozumie on, na czym polega okresowe mieszkanie u każdego z rodziców.

Kancelaria adwokacka adwokat Marty Wnuk specjalizuje się w prowadzeniu trudnych spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących podziału majątku. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów przed sądem. Siedziba główna kancelarii to Warszawa. Prowadzimy obsługę prawną na terenie całego kraju

Mając na względzie powyższe opieka naprzemienna w dalszym ciągu nie będzie rozwiązaniem, które sąd będzie mógł rodzicom narzucić i będzie warunkowana chęcią podjęcia przez rodziców współpracy celem wypracowania płaszczyzny porozumienia. W braku woli podjęcia rozmów, jej wprowadzenie jest w zasadzie skazane na niepowodzenie.

Moje doświadczenie w pracy jako Adwokat pokazuje, iż rozmowa jest ważna by uniknąć przykrych konsekwencji. Więcej przeczytaj https://adwokatodrozwodow.pl/maz-przetrzymuje-moje-dziecko-wbrew-orzeczeniu-sadu-co-robic/

Wzór

Wniosek o uregulowanie sposobu wykonywania władzy
rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu

W imieniu własnym wnoszę o:
uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej wnioskodawcy i uczestniczki postępowania nad małoletnim / małoletnią XYZ przez powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i ustalenie, że oboje rodzice będą sprawować opiekę naprzemienną nad córką.

Uzasadnienie

Małoletni/a urodzony/a _____________ w _____________ pochodzi ze związku pozamałżeńskiego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.
Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

Dnia ____________ związek partnerski rodziców dziecka został definitywnie zakończony.

Fakt rozstania rodziców nie wpływa na zgodne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Celem uniknięcia nieporozumień, rodzice małoletniego/j sporządzili „plan wychowawczy” w którym zgodnie ustalili zasady wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym, miejsce pobytu małoletniego/j oraz zasady kontaktowania się uczestnika postępowania.

Rodzice przez cały czas od rozstania ugodowo realizowali i nadal realizują zawartą między sobą umowę dotyczącą sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

W związku z powyższym na podstawie dotychczasowych doświadczeń i ustaleń sporządzili „plan wychowawczy”, w którym zgodnie ustalili zasady wykonywania władzy rodzicielskiej.
Dowód: przesłuchanie stron, plan wychowawczy.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 107 § 1 KRO wnoszę jak na wstępie.

PODPIS

 

Załączniki:
1.odpis wniosku wraz z załącznikami,
2.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
3.plan wychowawczy,
4.dowód opłaty sądowej w kwocie 40 zł.

 

UWAGA !

ŚRODOWISKO ZAJMUJĄCE  SIĘ SPRAWAMI RODZINNYMI WCIĄŻ PRACUJĘ NAD NOWOLIZACJĄ PRZEPISÓW. OBIECUJĘ,ŻE NA BIEŻĄCO BĘDĘ PISAŁA JEŻELI ZMIENI SIĘ COŚ W TYM ZAKRESIE ! TRZYMAM KCIUKI ZA ZMIANĘ, NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ !!!

Facebook Comments

Zdrada – Czy jestem wyłącznie winny ? Rozwód !

"Pani Mecenas,  żona złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy mojej w rozkładzie pożycia małżeńskiego, z powodu zdrady" Zdrada, nawet…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód i brak kontaktu z dziećmi. Zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów "Pani Mecenas nie widzę dzieci, jestem w trakcie rozwodu. Chciałbym mieć kontakt z dziećmi co mam zrobić ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak rozwód wpływa na życie ?

Rozwód wpływa na życie ... " Pani Mecenas, przyszedłem do Pani ... dowiedzieć się do jest najważniejsze w sprawie rozwodowej…
CZYTAJ WIĘCEJ

Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

"Pani Mecenas, żona jest chora psychicznie, chce rozwodu z jej winy" "Niech Sąd ją sprawdzi.... Niech Sąd ją przebada" Niestety…
CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt z dzieckiem ! Co zrobić? Chce spotykać się ze swoim dzieckiem

„ Kontakt z dzieckiem - 7 miesięcy temu Sąd  ustalił moje kontakty z dziećmi w każdy poniedziałek  i  co drugi weekend…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie? Ile trwa rozwód ?

„Chciałbym zakończyć te małżeństwo na pierwszej rozprawie. Mój kolega rozwodził się kilka lat. Nie chce żeby moje postępowanie trwało kilka…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Separacja czy rozwód ? Co robić ?

„Separacja czy rozwód ? Od ponad dwóch lat  pomiędzy mną a małżonką nie układa się najlepiej,  żyjemy oddzielnie, mąż spi…
KONTYNUUJ CZYTANIE