Opieka naprzemienna w Warszawie- Czy to możliwe ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna w Warszawie, podobnie jak w innych częściach Polski, staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w przypadku rozstania rodziców. Decyzja o wprowadzeniu takiego modelu opieki nad dzieckiem może jednak wzbudzać wiele wątpliwości, szczególnie gdy jeden z rodziców, na przykład mama, nie jest przekonana do tej formy wspólnego rodzicielstwa. Rozbieżności w podejściu do opieki nad dzieckiem oraz konflikt między rodzicami mogą znacząco komplikować sprawy dotyczące ustalenia najlepszego modelu opieki.

Opieka Naprzemienna a Konflikt Rodziców

Sąd przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu opieki naprzemiennej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, ale również bierze pod uwagę zdolność rodziców do współpracy. Gdy mama nie chce opieki naprzemiennej, może to wskazywać na istnienie konfliktu, który może być przeszkodą w efektywnej realizacji tego modelu opieki. Sąd oceniając sytuację zwróci uwagę na to, czy rodzice są w stanie wspólnie podejmować decyzje dotyczące ważnych aspektów życia dziecka oraz czy potrafią komunikować się w sposób konstruktywny.

Przesłanki Ustanowienia Opieki Naprzemiennej

Dla sądu kluczowe są:

 • Współdziałanie rodziców dla dobra dziecka.
 • Pełnia władzy rodzicielskiej po stronie obu rodziców.
 • Bliska odległość między domami rodziców, co ułatwia dziecku utrzymanie stałych relacji ze środowiskiem rówieśniczym i szkolnym.
 • Gotowość rodziców do współpracy i stawianie potrzeb dziecka na pierwszym miejscu.

Gdy Mama Nie Chce Opieki Naprzemiennej

W sytuacji, gdy jeden z rodziców, w tym przypadku mama, sprzeciwia się wprowadzeniu opieki naprzemiennej, ważne jest, aby jej obawy i argumenty zostały dokładnie wysłuchane i przeanalizowane. Niekiedy niechęć może wynikać z obaw o stabilność emocjonalną i organizacyjną dziecka, a czasem z głębszych konfliktów między rodzicami. Mediacja rodzinna lub konsultacje z psychologiem dziecięcym mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania akceptowalnego dla obu stron oraz przede wszystkim służącego dobru dziecka.

Zalety i Wyzwania Opieki Naprzemiennej

Opieka naprzemienna oferuje dziecku możliwość równomiernego kontaktu z obydwoma rodzicami, co jest szczególnie cenne w kształtowaniu silnych więzi i zapewnieniu wsparcia emocjonalnego. Jednak dla jej skutecznej realizacji niezbędna jest dobra komunikacja między rodzicami oraz elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb dziecka.

Opieka naprzemienna – Czy będą alimenty ?

W przypadku opieki naprzemiennej, kwestia alimentów może być rozstrzygana indywidualnie, w zależności od konkretnych ustaleń między rodzicami oraz ich sytuacji finansowej. Opieka naprzemienna zakłada, że dziecko spędza mniej więcej równą ilość czasu z każdym z rodziców, co może wpłynąć na ustalenia dotyczące alimentów.

Alimenty przy Opiece Naprzemiennej

Przy opiece naprzemiennej obydwoje rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka podczas jego pobytu u każdego z nich. Może to oznaczać, że tradycyjne płacenie alimentów przez jednego z rodziców drugiemu nie będzie konieczne, jeżeli obydwoje w równym stopniu przyczyniają się do utrzymania dziecka. Jednakże, jeśli istnieje znacząca różnica w dochodach rodziców, sąd może orzec, że jeden z rodziców będzie musiał płacić alimenty na rzecz dziecka, aby zrównoważyć różnice w standardzie życia dziecka podczas pobytu u każdego z rodziców. Jeżeli nie ma porozumienia – mogą zostać ustanowione alimenty – albowiem są koszty stałe związane z dzieckiem – np. opłata za szkołę i wówczas sąd może zasądzić alimenty na rzecz dziecka mimo opieki naprzemiennej.

800 Plus

W kontekście opieki naprzemiennej ważne jest, kto faktycznie zajmuje się dzieckiem i ponosi główne koszty jego utrzymania i edukacji.

 • Świadczenie przysługuje:
  • Matce lub ojcu, jeśli dziecko zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu.
  • Opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli dziecko zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu.
  • Opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Dyrektorowi domu pomocy społecznej lub odpowiedniej placówki opiekuńczej, jeśli dziecko tam przebywa.
  • Rodzinie zastępczej lub osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Decyzja o wprowadzeniu opieki naprzemiennej nie powinna być podejmowana pochopnie ani bez uwzględnienia wszystkich aspektów życia dziecka. Konflikt między rodzicami, w tym sprzeciw jednego z nich, wymaga dokładnej analizy i często wsparcia z zewnątrz, by znaleźć rozwiązanie najlepiej służące dobru dziecka. W Warszawie, jak i w całej Polsce, rodzice stoją przed wyzwaniem znalezienia takiego modelu opieki, który będzie wspierał rozwój i szczęście ich dziecka, nawet w obliczu rozstania.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]