Kiedy alimenty na rzecz małżonka?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Kiedy alimenty na rzecz małżonka?

Kiedy alimenty na rzecz małżonka? Rozwód to złożony proces prawny, który może pociągać za sobą konieczność płacenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Kluczową kwestią staje się pytanie: „Kiedy alimenty na rzecz małżonka są zasadne?” W tym artykule przyjrzymy się przesłankom zasądzenia alimentów, analizując sytuację finansową stron oraz wpływ winy na podział majątku.

Badanie sytuacji finansowej obu stron

Sądy bardzo rzadko praktykują zasądzenie alimentów na małżonka, kiedy ten jest samodzielny i niezależny finansowo. W tym obszarze sądy sprawdzają kondycję finansową dwóch stron. Jeżeli sytuacja majątkowa małżonka niewinnego jest na tyle słaba, że potrzebuje środków finansowych na utrzymanie się, wówczas jest duża szansa na zasądzenie alimentów. W przypadku orzeczenia z wyłącznej winy sytuacja alimentacyjna może kształtować się inaczej. Wtedy nawet nieznaczne pogorszenie sytuacji majątkowej może wpłynąć na to, że sąd zasądzi jednak świadczenie alimentacyjne, aby wyrównać standard życia.

Kiedy alimenty na rzecz małżonka?

Aby jednak doszło do orzekania o wyłącznej winie jednej ze stron, muszą zostać spełnione przesłanki i faktycznie musi być wyłączna wina. Jeżeli natomiast sąd poweźmie wątpliwości w zakresie tego, kto ponosi winę i czy inne elementy nie wpłynęły na rozpad pożycia małżeńskiego, wówczas sprawa może skończyć się wyrokiem, w którym sąd określi, że winę ponoszą obie strony.

Poniżej wskazuję podstawę prawną regulującą sytuację, w której małżonek może żądać alimentów. Są dwa takie przypadki. Przy braku winy – w przypadku niedostatku jednego z małżonków. W drugim przypadku, gdy jest orzeczenie o winie i rozwód pociąga za sobą gorszą sytuacją majątkową drugiego małżonka.

Art. 60. [Alimenty] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Czy wina ma wpływ na podział majątku?

Wina małżonka nie wpływa bezpośrednio na podział majątku. Rozwód z winy jednej ze stron nie oznacza automatycznie korzystniejszego podziału majątku dla strony niewinnej. Często kobiety pytają mnie czy w związku z tym, iż doszło do zdrady i jest orzeczona jego wyłączna winę czy dzięki temu zyskają mieszkanie. Odpowiedź brzmi nie, tak to nie wygląda.

Rozwód i wina

W środowisku prawniczym często można usłyszeć, że wystarczy udowodnić 1% zawinienia, aby sąd uznał winę obu stron. Wiele jednak zależy od sędziego i podejścia do sprawy. Niewątpliwie kluczową kwestią jest materiał dowodowy.

Potrzebujesz pomocy? KONTAKT ✅

Dowody w sprawie o rozwód

Jeżeli wykazujemy przed sądem, że małżonek zdradził i na potwierdzenie tych faktów załączamy sprawozdanie detektywa, które wskazuje na fakt, iż małżonek wszedł w relację pozamałżeńską, w mojej ocenie mamy duże szanse na wygraną. Jednakże sąd bada całokształt okoliczności w sprawie. W sytuacji gdy mąż będzie walczył i twierdził, że małżonka również przyczyniła się do rozpadu pożycia małżeńskiego, wówczas kluczowe okaże się postępowanie dowodowe. Same twierdzenia są przed sądem niewystarczające.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Co mogą zeznać świadkowie

Może się również zdarzyć, że zostaną powołani świadkowie. Mogą oni zeznać, iż małżeństwo od wielu lat miało problemy. Wtedy sąd ustala, jakie były faktyczne przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeżeli sąd uzna za jedyną i wyłączną przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego zdradę, wówczas rozwód zakończy się rozstrzygnięciem o wyłącznej winie.

Przykładowo, jeżeli małżonek będzie twierdził, że wina leży po obu stronach, albowiem odmawiała Pani współżycia, wówczas musiałby w tym obszarze załączyć dowód. Same słowa niepoparte dowodami nie wystarczą do uznania zawinienia. Wskazanie świadków, którzy potwierdzą, że już wcześniej – przed złożeniem pozwu, były sygnały o problemach w małżeństwie zmienia sytuację. Wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że sąd uzna, iż do rozpadu pożycia małżeńskiego przyczyniła się również druga strona. W konsekwencji dojdzie do orzeczenia rozwodu z winy obu stron.

Kiedy orzekanie o winie?

Orzekanie o winie ma sens głównie wtedy, kiedy jesteśmy w 100% przekonani, iż winę ponosi jeden małżonek i to jest jedyna przyczyna rozpadu pożycia małżeńskiego. Niekiedy celem stanowiska w sprawie z orzeczeniem o winie jest uzyskanie wysokiego świadczenia alimentacyjnego. Dlatego na każdym etapie można odstąpić od orzekania o winie.

Wyłączna wina jednego z małżonków, jakie skutki?

  • Małżonek niewinny może dochodzić alimentów, gdy jego sytuacja majątkowa się pogarsza.
  • Może mieć to również negatywny wpływ na dzieci. Często zdarza się, że jest to wykorzystywane jeszcze przez wiele lat. Dzieciom mówi się, iż winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi właśnie ten jeden małżonek.
  • Co do zasady mówi się, że wina nie ma wpływu na alimenty względem dzieci. Jak wspomniałam w punkcie pierwszym istotne jest to w zakresie alimentów na rzecz do małżonka. Jest w tym zakresie podstawa prawna, która to reguluje. Jednak z mojego doświadczenia mogę z całą pewnością stwierdzić, iż jest to istotne w sprawie. Niejednokrotnie prowadziłam sprawy, w których ten element zawinienia odbijał się również w na wysokości alimentów.

Podsumowanie

Decyzja o alimentach na rzecz małżonka zależy od wielu czynników. Między innymi od sytuacji finansowej stron, okoliczności rozpadu małżeństwa oraz dowodów przedstawionych w sądzie. Rozumienie tych aspektów jest kluczowe dla każdego, kto przechodzi przez rozwód. Mierzysz się z koniecznością płacenia lub możliwością otrzymywania alimentów, ale masz wiele wątpliwości? Zawsze warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki w tym trudnym procesie.

Masz pytania? Sprawdź jakiej pomocy mogę Ci udzielić

Więcej:

Pierwsze kroki przy rozwodzie
Świadkowie przy rozwodzie
Rodzaje alimentów przy rozwodzie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]