Podział Majątku,  rozwód

Nierówny podział majątku. 30% żona 70 % mąż

Nierówny podział majątk “Chce szybko podzielić majątek”

Dorobek małżonków można podzielić w dwojaki sposób: sądownie albo za pomocą umowy.

Ta druga opcja jest zdecydowanie szybsza.

Podział majątku u notariusza

Nie musisz czekać do Rozwodu

Jeżeli małżonkowie ustalą, w jaki sposób chcą podzielić swój majątek, mogą zawrzeć stosowną umowę u notariusza. Umowa podziału majątku wspólnego może być zawarta razem z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Tak,  może być zawarta również po wydaniu wyroku rozwodowego lub orzekającego separację.

Nierówny podział majątku

-Tak, są możliwości. 

W większości przypadków, sądy orzekające w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, stosują zasadę równych udziałów małżonków w majątku. Są jednak sytuacje, gdy może być inaczej.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd bada co wchodzi w skład majątku oraz określa sposób jego podziału.

W tym też postępowaniu ustala się udziały małżonków w majątku wspólnym.

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd – orzekający o podziale majątku ustalił, że udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe.

Możliwe jest to w sytuacji, gdy:

1. Ważne powody

Ustawodawca niestety nie sprecyzował przesłanki „ważnych powodów”. Wszystko zależy od sytuacji małżonków.

Ważne! O istnieniu ważnych powodów nie przesądza – wina jednego z małżonków w rozkładzie pożycia.

Wiecej o tym pisałam : Podział majątku po rozwodzie ! Sąd podzieli majątek nierówno?

2. Stopień przyczyniania się do powstania majątku wspólnego

W jakim stopniu żona przyczyniła się do majątku ?

Przy ocenie stopnia przyczynienia się, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków.

Są też inne okoliczności które mają wpływ.

Zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

 

Przeczytaj więcej:

Podział – Jakie są sposoby ?

Pytania podczas rozwodu. Sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

 

 

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk    

Kontakt: +48691512933

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń