Home Podział Majątku Nierówny podział majątku. 30% żona, 70 % mąż

Nierówny podział majątku. 30% żona, 70 % mąż

by ADWOKAT MARTA WNUK
Nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku. „Chcę szybko podzielić majątek”.

Dorobek małżonków można podzielić w dwojaki sposób: sądownie albo za pomocą umowy.

Ta druga opcja jest zdecydowanie szybsza.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Podział majątku u notariusza

Nie musisz czekać do rozwodu

Jeżeli małżonkowie ustalą, w jaki sposób chcą podzielić swój majątek, mogą zawrzeć stosowną umowę u notariusza. Umowa podziału majątku wspólnego może być zawarta razem z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Tak, umowa może być zawarta również po wydaniu wyroku rozwodowego lub orzekającego separację.

Więcej: Podział majątku po rozwodzie! Sąd podzieli majątek nierówno?

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Nierówny podział majątku

Tak, są możliwości. 

W większości przypadków, sądy orzekające w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, stosują zasadę równych udziałów małżonków w majątku. Są jednak sytuacje, gdy może być inaczej.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd bada, co wchodzi w skład majątku oraz określa sposób jego podziału.

W tym też postępowaniu ustala się udziały małżonków w majątku wspólnym.

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekający o podziale majątku ustalił, że udziały małżonków w majątku wspólnym nie są równe.

Możliwe jest to w sytuacji, gdy:

1. Ważne powody

Ustawodawca niestety nie sprecyzował przesłanki „ważnych powodów”. Wszystko zależy od sytuacji małżonków.

Ważne! O istnieniu ważnych powodów nie przesądza wina jednego z małżonków w rozkładzie pożycia.

Więcej na ten temat: Podział majątku po rozwodzie ! Sąd podzieli majątek nierówno?

2. Stopień przyczyniania się do powstania majątku wspólnego

W jakim stopniu żona przyczyniła się do majątku?

Przy ocenie stopnia przyczynienia się uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W doktrynie wskazuje się, iż „przyczynianie się małżonków do powstania wspólnego majątku” nie oznacza, że przy podziale majątku uwzględnia się jedynie wysokość osiąganych przez małżonków zarobków.

Są też inne okoliczności mające na to wpływ.

Zwrot ten obejmuje również całokształt starań o zaspokajanie potrzeb wspólnie założonej rodziny.

Pytania w Sądzie – Podział majątku

Jakie pytania mogą się zdarzyć podczas sprawy o podział majątku. Pytania do sprawy o podział majątku w szczególności wtedy, kiedy druga strona żąda nierównego podziału majątku.

Czy świadek wie, skąd strony miały pieniądze na wybudowanie domu?

Czy świadek wie, jaki był podział ról we wspólnym gospodarstwie stron?

Czy świadek wie, kto zajmował się opieką nad dziećmi?

Czy świadek słyszał o jakichś darowiznach, które otrzymali małżonkowie?

Czy świadek wie, kiedy strony budowały dom?

Czy świadek wie, na kim ciąży obowiązek opieki i utrzymania małoletnich dzieci?

Czy świadek pamięta, kiedy strony budowały dom?

Kto według wiedzy świadka przyczynił się do zbudowania posiadanego majątku przez strony? Czy świadek ma wiedzę o problemach rodziny z dziećmi?

Czy świadek ma wiedzę, żeby uczestnik postępowania otrzymał jakieś darowizny na budowę domu?

Czy wnioskodawczyni przyczyniała się do budowania majątku?

Czy świadek często kontaktował się z wnioskodawczynią i czy miał wiedzę, co dzieje się w domu?

Czy według wiedzy świadka w rodzinie był problem przemocy psychicznej i fizycznej?

Czy świadek ma wiedzę na temat tego, czy strony mieszkają ze sobą? Jeżeli tak, to czy świadek wie, jak wygląda obecna sytuacja lokalowa? Czy między stronami jest porozumienie w zakresie zamieszkiwania we wspólnej nieruchomości?

Czy wnioskodawczyni pracuje zawodowo? Czy uczestnik postępowania pracuje zawodowo?

Na co, według wiedzy świadka, były przeznaczane zarobione pieniądze?

Czy świadek ma wiedzę, żeby ktoś wyrzucał z domu mieszkańca?

Czy dzieci stron są zdrowe i gdzie zamieszkują?

Czy świadek ma wiedzę w zakresie tego, co strony robiły po rozwodzi? Czy robiły jakieś remonty? Czy inwestowały w niniejszej nieruchomości? Jeżeli tak, to kto łożył na to środki finansowe?

Kto utrzymuje niniejszą nieruchomość stron?

Przeczytaj więcej:

Podział – Jakie są sposoby ?

Pytania podczas rozwodu. Sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]