Mąż skarży postanowienie dotyczące alimentów. Czy może nie płacić?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Mąż skarży postanowienie dotyczące alimentów

Mąż skarży postanowienie dotyczące alimentów. „Dzień dobry pani Mecenas Mąż zaskarżył alimenty i nie chce płacić co mam zrobić dalej?” Co można zrobić, gdy mąż przerzuca winę?

Mąż skarży postanowienie dotyczące alimentów. Co mam zrobić?

Zasady

  • Jest zobligowany do płacenia – postanowienie dotyczące alimentów jest wykonalne mimo, że można go skarżyć, gdyż nie jest prawomocne. Wykonalność a prawomocność to coś zupełnie innego.
  • Jeżeli ojciec nie płaci na dziecko możesz skierować sprawę do komornika oraz do Prokuratury – wówczas poniesienie odpowiedzialność karną.
  • Rekomenduje składać do sądu wnioski dowodowe – na okoliczność zachowań pozwanego
  • Jeżeli małżonek pisze sms, który maja na celu sprowokowanie Pani – wówczas proponuje zdystansować się i nie wchodzić w polemikę . Można napisać do niego „żeby nie zbierał dowodów” i kończyć konwersację słowem „pozdrawiam”.
  • Jeżeli mąż skarży postanowienie dot. alimentów w trybie zabezpieczenia – wówczas trzeba przeanalizować uzasadnienie sądu i sporządzić odpowiedź na zażalenie. Mimo złożonego zażalenie ojciec zobligowany jest płacić i to najważniejsze. 
  • Jeżeli chcemy poznać zarobki zobowiązanego, należy złożyć wniosek o aktualnym zaświadczeniu o zarobkach , np. Pozwany działa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, ale wystawia fakturę wystawia głównie jednemu z podmiotów np. na usługi informatyczne. Warto wówczas zobowiązać go do ujawnienie umowy o współpracy albowiem tylko ona przedstawi realne zarobki.
  • Można również żądać od pozwanego dostarczenia do sądu wyciągów z kont bankowych

Mąż skarży postanowienie dotyczące alimentów a zabezpieczenie

Jeżeli zostało wydane postanowienie dotyczące alimentów  w trybie zabezpieczenia wówczas jest one wykonalne. To oznacza, że trzeba zgodnie z postanowieniem uiszczać alimenty niezależnie od tego czy mąż zaskarży czy nie, jest zobligowany do płacenia. Postanowienie w trybie zabezpieczenia dotyczące zasądzenie alimentów jest wykonalne, ale nieprawomocne. Co to oznacza? Oznacza to, że alimenty są wykonalne i trzeba płacić czyli uiścić należności, ale mimo wykonalności można zaskarżyć alimenty do sądu wyższej instancji. Zgodnie z nowymi przepisami na 2024 rok, alimenty skarży się do sądu apelacyjnego do sądu wyższej instancji. Jeżeli postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy to skarży się je do Sądu Okręgowego. Jeżeli natomiast rozstrzygnięcie wydał Sąd Okręgowy to wówczas od decyzji Sądu Okręgowego należy złożyć zażalenie do Sądu Apelacyjnego. W przypadku pytań zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Co jest istotne w przypadku zażalenia na postanowienie sądu?

W przypadku postanowienia dotyczącego alimentów istotne jest w jakiej wysokości zostały zasądzone alimenty. Należy sporządzić tabelę. Ja rekomenduję z uwagi na przejrzystość w jednej kolumnie wskazać w jakiej wysokości żądała jedna strona, w drugiej kolumnie wskazać w jakiej wysokości druga strona żądała alimentów. Trzeciej kolumnie wskazać według sądu pierwszej instancji. W tym zakresie załączyć swój komentarz. Wielokrotnie w sądzie apelacyjnym albo sądzie wyższej instancji słyszałam, że tabelka jest bardzo pomocna. Na podstawie tego sąd często opierał swoje rozstrzygnięcie, a zatem przejrzystość analizy alimentów polega na zestawieniu tych kwestii.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie alimenty są zasądzane w Warszawie, zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Skarżenie postanowienia o alimentach po zmianie sytuacji powódki

Gdy mamy do czynienia ze zmianą sytuacji psychicznej, ale także osobistej – wejście w nowy związek, poprawa bytu, sąd może uchylić alimenty na rzecz powódki. Sąd biorąc pod uwagę wejście kobiety w nowy związek, urodzenie dziecka i polepszenia się stanu psychicznego, uchylił całkowicie obowiązek alimentacyjny. Wcześniej obniżył je do 350 złotych, uznając to za kwotę symboliczną. Sytuacja alimentów w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie zdarza się niezwykle rzadko, głównie dotyczy to przypadków popadnięcia w niedostatek jednej ze stron. Tu nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, więc możemy mówić o zaskakującym postanowieniu sądu. (Sąd Okręgowy w Sieradzu, 23.01.23, I Ca 511/22) Alimenty na dziecko pełnoletnie

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów:

Co zrobić, gdy mąż skarży postanowienie dotyczące alimentów, a nie chce płacić?

W takiej sytuacji należy przestrzegać postanowienia sądowego i kontynuować pobieranie alimentów, nawet jeśli mąż zaskarżył decyzję. Można również rozważyć skierowanie sprawy do komornika oraz do prokuratury, aby podjąć kroki karne.

Czy mąż musi płacić alimenty, jeśli zaskarżył ich wysokość?

Tak, jeżeli wydane jest postanowienie o zabezpieczeniu alimentów to mąż jest zobowiązany do ich płacenia, nawet jeśli zaskarżył ich wysokość. Postanowienie dotyczące alimentów jest wykonalne, co oznacza, że należy je uiszczać, niezależnie od procesu sądowego.

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać informacje o zarobkach męża/żony?

W celu uzyskania informacji o zarobkach małżonka można złożyć wniosek o aktualne zaświadczenie o zarobkach lub żądać dostarczenia wyciągów z kont bankowych. Jeśli małżonek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, warto również zażądać ujawnienia umowy o współpracy.

Czy można złożyć zażalenie na postanowienie dotyczące alimentów?

Tak, można złożyć zażalenie na postanowienie dotyczące alimentów do sądu apelacyjnego w przypadku, gdy się nie zgadza się z jego treścią. Warto jednak pamiętać, że postanowienie jest wykonalne, nawet jeśli zostało zaskarżone.

Co jest istotne przy składaniu zażalenia na postanowienie sądu dotyczące alimentów?

Istotne jest sporządzenie tabeli porównawczej wysokości alimentów żądanych przez obie strony oraz zasądzonej przez sąd pierwszej instancji. Tabela taka może być pomocna przy analizie w sądzie apelacyjnym i może wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]