Rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka

by ADWOKAT MARTA WNUK
Rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka

Rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka reguluje art. 97 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest zobowiązane do jej wykonywania. Natomiast o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w przypadku braku porozumienia sporne kwestie rozstrzyga sąd opiekuńczy. Poniżej znajduje się lista kilkunastu spraw uznane za istotne dla dziecka.

Istotne sprawy dziecka, należą do nich m.in.:

 • wybór/zmiana imienia oraz nazwiska
 • wybór placówki oświatowej, do której będzie uczęszczać dziecko
 • wybór sposobu leczenia dziecka, zabiegu i innych
 • wydanie paszportu, dowodu osobistego
 • wyjazd dziecka za granicę
 • czasowe powierzenie pieczy nad dzieckiem innej osobie
 • wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka np. odrzucenie spadku w imieniu dziecka
 • uczestnictwo dziecka w trudnym i niebezpiecznym przedsięwzięciu np. wyprawa w góry
 • zmiana obywatelstwa dziecka
 • wybór religii w jakiej ma być dziecko wykonywane
 • zmiana obywatelstwa dziecka
 • wybór kierunku kształcenia

Masz wątpliwości? Zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka

Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka mogą to być sprawy różnej kategorii. Na przykład rodzice się rozwodzą i chcą, aby jedna część nieruchomości małżonka została przekazana na rzecz dziecka. A zatem potrzebna jest zgoda sądu w tej sytuacji. Inna sytuacja to kiedy chcemy kupić coś na dziecko i dziecko ma być właścicielem np. nieruchomości. Wtedy również możemy prosić sąd o taką zgodę. Z mojego doświadczenia jako adwokat w takich właśnie sprawach nie ma żadnych problemów i praktycznie zawsze sąd wyraża w tym zakresie decyzję. W sprawach, które ja prowadziłam to zawsze sąd wyraził zgodę. Z kim dzieci przy rozwodzie?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Brak porozumienia między rodzicami

Są to również sytuacje kiedy rodzice nie są zgodni jak mają wyglądać losy dziecka. Wówczas ktoś im musi pomóc w rozstrzygnięciu istotnych spraw dziecka. Rozstrzygnięcie praw dziecka to bardzo ważna rzecz. Jeżeli rodzice nie umieją się różnisz porozumieć co do istotnych spraw dziecka np. gdzie dziecko ma uczęszczać do szkoły a jest pełna władza rodzicielską to również można poprosić sąd o rozstrzygnięcie w tym zakresie decyzji.

Art.  97.  [Wykonywanie władzy rodzicielskiej] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
§  1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§  2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zwróćmy uwagę co przepis reguluje. Są to istotne sprawy dziecka a zatem mówiąc kolokwialnie są to poważne sprawy, które dotyczą dziecka. Musimy zwrócić uwagę na fakt, iż są to ważne istotne sprawy dziecka, a rodzice nie umieją się porozumieć w tym zakresie tudzież wymagana jest zgoda Sądu Rejonowego w tym zakresie. Jakie alimenty na dziecko?

W przypadku braku porozumienia między rodzicami, sprawy z tego katalogu rozstrzygnie sąd opiekuńczy. Natomiast nie jest to lista zamknięta i sąd rozpoznaje każdą sprawę indywidualnie. Sąd opiekuńczy rozstrzygnie spór na wniosek jednego z rodziców. Złożyć go może nawet ten, który ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Wniosek o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka – jaki sąd?

Składamy go do właściwego miejscowo sądu opiekuńczego (sąd miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy, a konkretnie Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego). W przypadku, gdy toczy się sprawa o rozwód pomiędzy rodzicami dziecka właściwym będzie Sąd Okręgowy przed którym toczy się sprawa. Wniosek podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Samowolne działanie jednego z rodziców w istotnych sprawach dziecka nie powoduje ich nieważności. Natomiast takie działanie może zostać uznane za działania sprzeczne z interesem dziecka i należy liczyć się z konsekwencjami.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozstrzygnięcia istotnych spraw dziecka:

Jakie istotne sprawy dziecka wymagające decyzji sądu?

Najczęstsze sprawy to m.in. wybór szkoły, sposobu leczenia, wyjazdy za granicę i wybór kierunku rozwoju (np. wybór placówki edukacyjnej).

Czy istnieją sytuacje, w których rodzice potrzebują zgody sądu pomimo posiadania pełnej władzy rodzicielskiej?

Tak, zwłaszcza gdy nie mogą się porozumieć co do istotnych spraw dziecka, np. zmiany szkoły lub placówki oświatowej.

Co można zrobić, gdy rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia w kwestii istotnych spraw dziecka?

W takiej sytuacji można zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie spornych kwestii.

Czy sąd opiekuńczy może rozstrzygnąć spór dotyczący dziecka na wniosek tylko jednego z rodziców?

Tak, sąd może rozpoznać wniosek jednego z rodziców w przypadku braku porozumienia między nimi.

Jak złożyć wniosek o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka do sądu opiekuńczego i jaka jest opłata?

Wniosek należy złożyć do właściwego Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) lub Sądu Okręgowego – jeśli toczy się sprawa o rozwód małżonków, a opłata sądowa wynosi 100 zł.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]