Home rozwód Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód

autor ADWOKAT MARTA WNUK
Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew o rozwód. Ten dzień, kiedy przyszedł listonosz… Ten dzień, kiedy trzeba otworzyć list…

Spodziewasz się, że jest to pozew o rozwód.

Czy na pewno musisz coś składać w sądzie? Przecież i tak pewnie przyjdziesz na rozprawę.

Odpowiedź na pozew

Przede wszystkim złożenie odpowiedzi jest w Twoim interesie.

Zasadnicze pytanie – czy pozew o rozwód małżonka jest z orzeczeniem o winie czy bez?

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Odpowiedź na pozew o rozwód

Bez winy

Jeśli pozew zawiera wniosek o rozwód bez orzekania o winie, a Ty się z tym zgadzasz, to w mojej ocenie nawet w takiej sytuacji warto dla bezpieczeństwa skonsultować się z adwokatem.

Adwokat, który wiele lat pracuje przy rozwodach, czasem może wiele przewidzieć…

Oczywiście życie i klienci wciąż mnie zaskakują. Ale uwierz mi – „historie” często się powtarzają, dlatego bądź ostrożny.

Więcej przeczytasz:

 

Prowadzę ten blog kilka lat. Na początku chciałam opisać kilka sytuacji i podzielić się nimi. Mijają miesiące i lata, a tematów i historii coraz więcej. 

 

O winie pisałam już dużo. Jeżeli chcesz orzekania o winie, przede wszystkim DOBRZE SIĘ PRZYGOTUJ. Jeśli wydaje Ci się, że jeden dowód wystarczy, by wszystko poszło po Twojej myśli, to jesteś w błędzie.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Odpowiedź na pozew o rozwód

Wina

Jeśli chcesz orzeczenia o winie, inaczej widzisz kwestię kontaktów z dzieckiem albo nie zgadasz się z wysokością żądanych alimentów – złóż obszerne wyjaśnienia.

Pamiętaj – w sądzie jest stres!

Wraz z adwokatem spisz wszystko, co istotne w sprawie. Po prostu dobrze się do tego przygotuj. Ja siadam ze swoimi klientami nieraz na 3 -4 h… Przygotowanie i zaangażowanie są kluczowe!

Warszawa pozew o rozwód

Jakie przyczyny?

 • Alkoholizm
 • Zdrada małżeńska – rozumiana jest przez nią nie tylko zdrada fizyczna, ale też wszelkie inne zachowania, które mogą stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykraczać poza granice obyczajowości i przyzwoitości
 • Brak wzajemnej pomocy
 • Znęcanie się
 • Agresja
 • Odmowa współżycia – jeśli nie posiada uzasadnienia w postaci np. choroby, również może stanowić o winie

Sędziowie w większości uwielbiają dobrze przygotowany materiał do sprawy.

Pisma powinny być jasne, logiczne i poparte dowodami. Szanse na wygraną zwiększają się o 50%!

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk prowadzi sprawy – rozwód, alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku w Warszawie. W trudnych sprawach również w całej Polsce.

 

Może będziesz chciał, aby sąd wezwał na rozprawę świadków? Jeśli tak, to złóż taki wniosek dowodowy.

Ugoda rozwód – Warszawa  Odpowiedź na pozew 

Przykład odpowiedzi na pozew

 

Wnoszę o:

 1. rozwiązanie przez rozwód związku małżeńskiego pomiędzy XXX a YYY bez orzekania o winie;  
 2. pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron obojgu rodzicom;
 3. ustalenie, iż miejscem zamieszkania małoletnich dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania  matki;

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

 

Odpowiedź na pozew – Kontakty

 1. ustalenie kontaktów pozwanego poza miejscem zamieszkania dzieci i bez udziału matki, w następujący sposób:

w trakcie  roku szkolnego 

 1. ___

Ferie 

W trakcie  ferii zimowych w pierwszy tydzień ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, od soboty od godziny 10:00 do następnej soboty do godziny 12:00, przy czym kontakty ustalone w trakcie roku szkolnego nie będę realizowane w okresie ferii zimowych;

Wakacje

W trakcie wakacji letnich, w dwa ostatnie tygodnie lipca i dwa ostatnie tygodnie sierpnia, od soboty od godziny 10:00 do soboty po dwóch tygodniach do godziny 12:00, przy czym kontakty ustalone w trakcie roku szkolnego nie będą realizowane w okresie wakacji letnich. 

Odpowiedź na pozew – Alimenty

 • zasądzenie od pozwanego na rzecz  ZZZ alimentów w kwocie po _____ złotych miesięcznie, płatnych do rąk matki do dnia 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.
 • nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania;
 • dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z 
 • z przesłuchania stron w trybie art. 299 k.p.c., na okoliczność zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego stron, ustalenia, że rozwód nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, ustalenia, że w wyniku rozwodu nie ucierpi dobro małoletnich dzieci;
 • orzeczenie o kosztach postępowania według norm przepisanych.

Odpowiedź na pozew – Uzasadnienie

Pozwany wnosi o rozwiązanie ich małżeństwa bez orzekania o winie.

Początkowo małżeństwo stron niniejszego postępowania układało się poprawnie, a strony tworzyły zgodny i szczęśliwy związek.

Strony darzyły się wzajemnym szacunkiem i troską. Po pewnym czasie małżonkowie zaczęli się od siebie oddalać, relacje między stronami ulegały stopniowemu ochłodzeniu, aż w konsekwencji doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Nieprawdą jest twierdzenie powódki, iż __________

[ Należy tutaj opisać sytuację stron ]

Z uwagi, iż Strony, nie mają żadnych wspólnych planów na przyszłość wobec siebie i wobec faktu trwałego ustania wszelkich więzi małżeńskich między Stronami oraz braku przeszkód dla orzeczenia rozwodu, dalsze utrzymywanie fikcji matrymonialnej jest niezasadne, stąd też konieczne jest rozwiązanie małżeństwa Stron przez rozwód.

Władza rodzicielska 

Tutaj należy odnieść się w zakresie władzy rodzicielskiej. Pozwany wnosi o pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron obojgu rodzicom.  Strony są w stanie porozumieć się w zakresie sprawowania opieki oraz wychowywania małoletnich dzieci. Nie jest więc konieczna ingerencja Sądu w zakresie władzy rodzicielskiej stron nad małoletnimi dziećmi.  

W zakresie alimentów na rzecz dzieci 

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz ______ . Matka dzieci wskazała w pozwie koszty utrzymania ______

Dodatkowo pozwany oświadcza, iż _____. Powódka nie dostarczyła  żadnych dowodów na tą okoliczność. 

[opis sytuacji]

Z treści powyższego wynika, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach w równym stopniu. 

Odpowiedź na pozew

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten powstaje z chwilą urodzenia się dziecka i wygasa, gdy dziecko się usamodzielni. Jak stwierdził przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2000 r. sygn. I CKN 1538/99 „Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać samodzielnie”. Nawet uzyskanie pełnoletniości nie kończy tego obowiązku w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje edukację. 

Alimentacja ma na celu stworzenie małoletniemu dziecku możliwie jak najlepszych warunków do życia i zapewnienie mu nieskrępowanego rozwoju fizycznego i umysłowego w celu umożliwienia godziwego, spokojnego życia.

Usprawiedliwione potrzeby 

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono, że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.”

Usprawiedliwione potrzeby dziecka określa się indywidualnie, zależnie od szeregu okoliczności konkretnej sytuacji życiowej i bytowej uprawnionego. W tym miejscu powołać należy się również na utrwaloną w orzecznictwie zasadę, iż dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Nie ulega wątpliwości, że każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunku egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny, stosownej do wieku odzieży, środków ochrony zdrowia, kształcenia podstawowego.

Rozwód

 

Więcej przeczytasz:

Jeśli chcesz, aby odpowiedź na pozew o rozwód napisał dla ciebie adwokat, to nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę.

Naprawdę wymaga to dużego zaangażowania, ustalenia strategii, omówienia sprawy i przemyślenia.

Daj prawnikowi czas, aby mógł się przygotować i aby to pismo naprawdę w pełni odzwierciedlało twoje stanowisko ;).

Najgorszy pomysł na świecie – nie napiszesz tej odpowiedzi i nie wyślesz jej do sądu, a ponadto nie przyjdziesz do sądu na rozprawę. Nie rób tego!

 

Adwokat 

W zakresie rozwodu Kancelaria Adwokat Marty Wnuk oferuje klientom kompleksową pomoc. Każdy z adwokatów i radców prawnych pracujących w Kancelarii:

 • reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych  przed sądem;
 • sporządza odpowiedz na pozew o rozwód;
 • przygotowuje pozew o alimenty i odpowiedź na pozew o alimenty, pozew o uchylenie alimentów, pozew o wygaśniecie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów;
 • pozew o rozwód;
 • przygotowuje wnioski o zabezpieczenie alimentów;
 • udziela porad prawnych;
 • reprezentuje klientów w negocjacjach.
 • sporządza opinie prawne.

 

Reprezentacja przed sądem

Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów przed Sądami Okręgowymi, Sądami Rejonowymi, Sądami Apelacyjnymi. Wiele lat doświadczania w sprawach rodzinnych pozwala nam reprezentować klientów w profesjonalny i kompleksowy sposób. W pierwszej kolejności zapraszam na konsultację, abyśmy mogli zaplanować krok po kroku dalsze działania w sprawie o  rozwód.

 

Więcej:

Pozew rozwodowy

 

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]