Dlaczego kobiety utrudniają kontakty?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Dlaczego kobiety utrudniają kontakty

Zastanawiasz się, dlaczego kobiety utrudniają kontakty z ojcami ich dzieci? To pytanie, które często nurtuje mężczyzn, ale też kobiety, których partnerzy mają dzieci z poprzedniego związku. Kobiety utrudniające kontakty z dziećmi mogą działać z różnych powodów, często wynika to z zazdrości, bólu po rozstaniu, czy też pragnienia kontroli nad sytuacją. Chcą być najważniejsze dla dziecka, zemścić się na partnerze lub patrzą na niego w zupełnie inne sposób niż przed rozwodem i uważają, że będzie miał zły wpływ na dzieci.

Etapy w walce o kontakt z dzieckiem

  1. Złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem: Jest to pierwszy krok, który należy podjąć w przypadku utrudnień w kontakcie z dzieckiem. Wniosek ten składa się do Sądu Rejonowego albo w Sądzie Okręgowym – jeżeli trwa rozwód.
  2. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów: Jest to dodatkowy krok, który pozwala na zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania procesu – w trybie pilnym
  3. Badanie psychologiczne: W przypadku sporu dotyczącego kontaktów z dzieckiem, biegli psychologowie mogą być powoływani do sprawdzenia sytuacji i ewentualnej alienacji rodzicielskiej.
  4. Kara finansowa za niewydanie dziecka: W przypadku naruszenia postanowień sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem, możliwa jest kara finansowa dla osoby, która uniemożliwia te kontakty.

Utrudniony kontakt z dzieckiem

Przyczyny utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę mogą być różnorodne i często związane z emocjonalnymi aspektami po rozstaniu, jak zazdrość, ból czy pragnienie kontroli. Może to prowadzić do takich zachowań jak alienacja rodzicielska czy naruszenie postanowień sądowych. W takich przypadkach istotne jest korzystanie z dostępnych środków prawnych oraz ewentualne wsparcie psychologiczne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dlaczego kobiety utrudniają kontakty z dziećmi?

Kobiety często czują się skrzywdzone po rozstaniu i dzieci to ich narzędzie w walce z byłym mężem.

Michał – Warszawa – 32 l. Była żona zobaczyła go z nową kobietą i nie wydaje dzieci.

Mam ustalone sądownie widzenia z dziećmi w każdy 2. i 4. weekend miesiąca. Niestety w tym tygodniu nie pozwoliła mi zabrać dzieci po piątkowej wizycie u mojego brata. Była na niej moja nowa partnerka. Jak zawsze odwiozłem dzieci do domu, jednak była żona wybuchła i uderzyła mnie w twarz, po czym zagroziła, że dzieci mi nie da i tak też uczyniła. Powiedziała, że nigdy już ich nie zobaczę!

Same przyczyny takich zachowań nie są kluczowe, istotne jest, że powołując się na przepisy prawa można tę sytuację zmienić.

Co robić gdy matka nie wydaje dziecka?

Pierwszym krokiem jest skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w celu ustalenia kontaktów z dzieckiem. Warto również wnioskować o zabezpieczenie widzeń na czas procesu, aby móc spotykać się z dzieckiem już w trakcie trwania sprawy. W ciągu 14 dni – powinna taka zgoda zostać wydana. Jeżeli nie – wnioskuj o przyspieszenie.

Należy pamiętać, że dziecko ma prawo do kontaktu z obydwoma rodzicami, dlatego niezgodne z prawem jest uniemożliwianie tych kontaktów. W przypadku utrudnień istnieje możliwość wystąpienia o pomoc do sądu, który może zastosować różne środki, włącznie z nakazaniem płatności na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem w przypadku naruszenia obowiązku. Grube pieniądze za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? TAK!

Co robić gdy matka nie przestrzega postanowienia sądu?

Arkadiusz – 43 lat

4 miesiące temu zostały ustalone moje kontakty z dzieckiem w poniedziałki i czwartki od godz. 15 do 18. Jednakże od uprawomocnienia się wyroku ani razu nie spotkałem się z synem. Matka dziecka nie odbiera telefonu, a tam, gdzie mieszka, nie odbiera domofonu. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Policja powiedziała, że to nie ich sprawa, bo to nie jest przestępstwo. Ona uważa, że nie mam żadnego prawa do dziecka.

Niestety, zdarza się, że policja nie chce się mieszać. Dlatego w takich sytuacjach należy wnieść sprawę do Sądu. Psychologowie powinni sprawdzić, czy nie dochodzi do alienacji. Dzieje się to też często jeszcze przed ustaleniem opieki, by dziecko samo deklarowało, że woli mieszkać z jednym z rodziców. Trzeba być świadomym tego zjawiska. Czy Twoje dziecko doświadcza alienacji rodzicielskiej? Zrób test i przekonaj się

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przy rozwodzie

Podstawą jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. Ważne, abyś dobrze się do tego przygotował. Niewątpliwie rozwód to nie jest to łatwy czas, jednakże rozwiązania są i należy z nich korzystać.

Pobierz darmowy wzór wniosku o ustalenie kontaktów:

Nowa partnerka zaniepokojona sytuacją dziecka? To się zdarza

Mam pytanie. Mój partner ma problem, bo nie może widywać się z dziećmi. Matka nastawia dzieci przeciwko ojcu. Była już jedna sprawa, na której matka zrobiła z ojca alkoholika, co w ogóle nie jest zgodne z prawdą. Ponadto wzięła świadków, którzy albo nie znają mojego partnera, albo są po wyroku w więzieniu. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jak napisać wniosek o przesłuchanie dzieci przez psychologa sądowego oraz wniosek o badanie OZSS? Proszę o jakąkolwiek wskazówkę.

Istnieją rozwiązania, gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Pamiętaj, że można wnioskować o zapłatę sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów. Często już samo to jest skutecznym narzędziem, by odzyskać widzenie się z dzieckiem. Następnie może wnieść o nakazanie zapłaty określonej kwoty, jeżeli do realizacji kontaktów nadal nie dochodzi. Groźba finansowej odpowiedzialności często okazuje się skuteczna i rozwiązuje problem. Pieniądze również można otrzymać jako zadośćuczynienie za czas utrudnianych kontaktów.

Test – Czy dziecko jest manipulowane?

Krótki test, który może pomóc określić, czy Twoje dziecko może być alienowane od jednego z rodziców:

  1. Czy Twoje dziecko wyraża negatywne lub nieuzasadnione opinie na temat jednego z rodziców?
  2. Czy dziecko unika kontaktu z jednym z rodziców bez uzasadnionej przyczyny?
  3. Czy dziecko wydaje się być wyraźnie bardziej przywiązane do jednego z rodziców niż do drugiego, pomimo tego, że obaj rodzice wcześniej mieli równie silny związek z dzieckiem?
  4. Czy dziecko powtarza negatywne opinie lub informacje na temat jednego z rodziców, które mogło usłyszeć od drugiego rodzica lub innych osób?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na kilka z tych pytań, istnieje możliwość, że Twoje dziecko może być alienowane od jednego z rodziców.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontaktów z dzieckiem

Co zrobić, gdy matka ogranicza mi spotkania z dzieckiem?

Przede wszystkim złóż wniosek o ustalenie i zabezpieczenie kontaktów na czas trwania procesu. To rozwiązanie, które ustala precyzyjnie kiedy możesz zobaczyć się z dzieckiem. Nieprzestrzeganie ustaleń sądu grozi sankcjami.

Co jeśli mam już ustalone kontakty, ale matka nie wydaje mi dziecka?

W takim przypadku najlepiej zagrozić jej karą finansową. Pamiętaj jednak, by mimo wszystko starać się być oparciem dla dziecka i nie wciągać go w Wasz konflikt.

Czy istnieją inne metody rozwiązania konfliktu wynikającego z utrudniania kontaktów z dzieckiem przez matkę?

Poza środkami prawnymi, warto także rozważyć alternatywne formy mediacji lub terapii rodzinnej, które mogą pomóc w rozwiązaniu konfliktów i przywróceniu kontaktów z dzieckiem.

Czy może warto poczekać, aż matka ochłonie i będzie chciała, by dziecko miało kontakt z ojcem?

Krótkoterminowo być może jest to sposób, ale bezczynność to również decyzja i to często zła. Twoje dziecko dorasta, potrzebuje Twojej obecności, także walcz. A jeżeli już się tak zdarzyło, pamiętaj, że masz prawo do zadośćuczynienia za miesiące utrudniania kontaktów.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]