Adwokat od kontaktów – Jak regulować kontakty z dzieckiem?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Adwokat od kontaktów

Czy trzeba regulować kontakty z dzieckiem?

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest zalecane, aby uniknąć chaosu i zapewnić stabilność rodzinie. Nie, nie ma takiego wymogu. Jednak warto to zrobić, by uniknąć chaosu w przyszłości oraz budować stabilne, spokojne życie sobie oraz swoim dzieciom. Rutyna i przewidywalność sprzyjają prawidłowemu rozwojowi małoletnim dzieci.

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wniosek o uregulowanie kontaktów może być złożony przez jednego z rodziców, a drugi może się z nim nie zgodzić i w odpowiedzi na taki wniosek może złożyć uzasadnienie, dlaczego uważa, że nie powinno dojść do regulacji.

Musimy pamiętać, że w przypadku, gdy jeden z rodziców nie przestrzega ustaleń sądowych, drugi rodzic może podjąć odpowiednie kroki prawne.

Przedstawiam dwie możliwe sytuacje:

 1. Kiedy chcemy uregulować i szukamy rozwiązań – Uregulowanie kontaktów z pewnością pozwoli dziecku na oswojenie się z nową sytuacją. Czas trwania spotkań oraz ich częstotliwość powinny być dostosowana do dziecka. Kontakty z dzieckiem realizowane są najczęściej w ustalone dni oraz w określonych godzinach
 2. Kiedy w ogóle nie chcemy regulować kontaktów, np. z uwagi na pracę, nieprawidłowe zachowanie drugiej strony. Jeżeli obie strony nie chcą regulować, to Sąd was nie przymusi, jednakże problem powstaje wtedy, gdy jedna strona tego chce. Sądy wyznają stanowisko, iż kontakty z dziećmi to bardzo ważna rzecz i trzeba je regulować, patrząc oczywiście na indywidualną

Sprawdź również: Kontakty z dzieckiem – Co zrobić gdy rodzic nie przestrzega decyzji Sądu?

Przykładowy harmonogram kontaktów z dzieckiem

Tydzień roboczy

Sroda. Spotkanie po południu od godziny 16:00 do 20:00. Rodzic niebędący głównym opiekunem odbiera dziecko ze szkoły/placówki opiekuńczej i spędza z nim czas do wieczora, a następnie odwozi do domu.

Weekendy

Co drugi weekend: Od piątku po lekcjach do niedzieli wieczorem. Rozpoczęcie weekendowych spotkań może odbywać się po zakończeniu zajęć szkolnych w piątek, a zakończenie w niedzielę o godzinie 18:00.

Wakacje i ferie szkolne

Wakacje letnie: Dwa tygodnie z każdym rodzicem, przy czym terminy powinny być ustalane z wyprzedzeniem, aby obie strony mogły zaplanować ten czas. Możliwe jest też podzielenie wakacji na równoległe tygodnie z każdym rodzicem.

Ferie zimowe

Podział ferii zimowych, np. pierwszy tydzień z jednym rodzicem, a drugi tydzień z drugim.

Święta: Boże Narodzenie

Naprzemienne spędzanie Wigilii i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia z każdym z rodziców co roku. Drugi dzień Świąt może być spędzony z rodzicem, z którym nie była Wigilia.

Wielkanoc

Podobny podział jak Boże Narodzenie, naprzemiennie.

Urodziny

Urodziny dziecka: Możliwość spędzenia części dnia z każdym z rodziców lub naprzemienne obchody w zależności od roku.

Przykładowy plan kontaktów

 1. Kontakty weekendowe: Dziecko spędza co drugi weekend z rodzicem niebędącym opiekunem stałym. Odbiór dziecka odbywa się w piątek po szkole i trwa do niedzieli wieczorem lub do poniedziałku rano, gdy rodzic odprowadza dziecko do szkoły.
 2. Kontakty w tygodniu: Jeśli logistyka i odległości na to pozwalają, dziecko może spędzać jeden dzień w tygodniu, np. środę, z rodzicem niebędącym opiekunem stałym, z odbiorem z placówki edukacyjnej i powrotem wieczorem.
 3. Wakacje i święta: Podział wakacji szkolnych i świąt (takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, długie weekendy) może być naprzemienny lub podzielony. Na przykład, Boże Narodzenie może być spędzane z jednym rodzicem w jednym roku, a z drugim w kolejnym, lub wakacje mogą być podzielone na równoległe tygodnie.
 4. Urodziny i inne wydarzenia specjalne: Dziecko może spędzać swoje urodziny naprzemiennie z każdym z rodziców lub w dniu urodzin z jednym, a obchody z drugim rodzicem w innym dniu. Podobne ustalenia mogą dotyczyć Dnia Matki, Dnia Ojca i innych ważnych wydarzeń.
 5. Komunikacja: Ustalenia mogą również zawierać plany dotyczące komunikacji telefonicznej lub internetowej, na przykład codzienne rozmowy telefoniczne lub wideo z rodzicem, z którym dziecko akurat nie przebywa.
 6. Elastyczność: Plan powinien zawierać pewien stopień elastyczności, aby umożliwić dostosowanie do nieprzewidzianych zdarzeń lub zmian w harmonogramach.
 7. Warunki specjalne: W planie mogą zostać uwzględnione specjalne ustalenia dotyczące np. przestrzegania diety dziecka, zarządzania lekami, a także podejścia do edukacji i zajęć pozaszkolnych.

Czy Adwokat jest potrzebny do sprawy o kontakty z dzieckiem?

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym może być nieocenioną pomocą w procesie ustalania kontaktów z dzieckiem i w innych sprawach sądowych z kilku powodów:

 1. Znajomość prawa: Adwokat posiada dogłębną wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych i procedur, co jest kluczowe w skutecznym nawigowaniu przez złożony system prawny.
 2. Reprezentacja w sądzie: Adwokat może reprezentować klienta w sądzie, prezentując argumenty, dowody i przedstawiając sprawę w sposób profesjonalny, zwiększając szanse na pomyślne rozstrzygnięcie.
 3. Doświadczenie: Doświadczeni prawnicy mają często za sobą wiele podobnych przypadków i wiedzą, jak najlepiej postępować w konkretnych sytuacjach, co może przyczynić się do lepszego wyniku sprawy.
 4. Negocjacje: Adwokat może pomóc w negocjacjach pomiędzy stronami w celu osiągnięcia porozumienia bez konieczności długiego i kosztownego procesu sądowego.
 5. Ochrona praw: Adwokat zapewnia, że prawa jego klienta są respektowane i chronione na każdym etapie postępowania.
 6. Obiektywne doradztwo: Adwokat może dostarczyć obiektywnej perspektywy na sprawę, co jest szczególnie ważne, gdy emocje biorą górę, a spory rodzicielskie stają się osobiste.

Co zrobić, gdy otrzymałaś/eś wniosek o uregulowanie kontaktów i się z nim nie zgadzasz?

Wówczas wnosimy o:

 1. Oddalenie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 2. Zasądzenie od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych;

Poniżej przedstawiam przykładowe uzasadnienie.

Przykładowe uzasadnienie

Dzieci są dla ojca bardzo ważne i ojciec dołoży wszelkiej staranności, by kontakty przebiegały prawidłowo. Wnioskodawczyni chce określić kontakty tylko i wyłącznie dlatego, iż jest skonfliktowana z ojcem dzieci. Dzieci są w takim wieku, iż same wyrażają wolę i gotowość do spotkań. Dzieci bardzo kochają ojca i chcą się z nim widywać, jednakże są przeszkody w ustaleniu widzeń z uwagi na charakter pracy i niesystematyczność wyjazdów.

Nadto, ____[ opisz]

Uczestnik postępowania kieruje się dobrem dzieci. Od kiedy strony się rozstały, uczestnik powziął wszelkie kroki, by kontynuować osobistą opiekę nad dziećmi.

Należy zauważyć, iż uczestnik postępowania wielokrotnie kierował do wnioskodawczyni prośby o wyciszenie konfliktu i wypracowanie wspólnego planu wychowywania dzieci. Strony z uwagi na charakter pracy uczestnika nie określały kontaktów. Jego czas pracy jest nienormowany i ojciec niestety nigdy nie wie, kiedy będzie musiał być w gotowości do pracy. Mój mocodawca dotychczas cały czas wierzył, że mimo rozstania strony w imię dobra dzieci będą indywidualnie ustalać kontakty.

Nieprawdą jest również twierdzenie wnioskodawczyni, iż ____.

Wnioskodawczyni wykazuje cechy osobowości patologicznej i inwazyjnej względem jej otoczenia w sposób temu otoczeniu zagrażający. Wykazuje tendencje do nieustępliwości, odwetu i walki z ojcem, w tym kosztem dzieci.

Wnioskodawczyni gra na emocjach dzieci w sposób skierowany przeciw ojcu i jego rodzinie.

Czy kontakty z dzieckiem muszą być na sztywno ustawione?

Co zrobić, gdy nie chcesz na sztywno określać tych kontaktów? Twoja praca na to nie pozwala? Albo z drugiej strony chcesz je określić, żeby mieć pewność, kiedy dojdzie do kontaktów, a kiedy nie? Oczywiście rodzice w kwestii kontaktów z małoletnimi powinni dążyć do porozumienia, jednakże czasem jest to niewykonalne. Wypracowanie wspólnego stanowiska poprzez dialog niekiedy jest bardzo trudne. Rodzice kierować się powinni przede wszystkim potrzebami małoletniego i jego dobrem. Niestety, okazuje się, że często mieszamy dzieci w konflikt dorosłych.

Zapraszam na swój kanał Youtube:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kontaktów:

Jakie działania podejmować, gdy jeden z rodziców nie przestrzega ustalonych przez sąd decyzji dotyczących kontaktów z dzieckiem?

W przypadku, gdy jeden z rodziców nie przestrzega decyzji sądu dotyczących kontaktów z dzieckiem, można podjąć kroki prawne, takie jak skierowanie wniosku o egzekucję orzeczenia sądowego. Warto również zwrócić się do adwokata lub prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych.

Co zrobić, jeśli otrzymam wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, z którym się nie zgadzam?

Gdy otrzymałeś wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, z którym się nie zgadzasz, możesz odpowiedzieć na niego, przedstawiając swoje argumenty w uzasadnieniu pisma. W przypadku sporu, sąd będzie rozpatrywał zarówno argumenty jednej, jak i drugiej strony, aby podjąć decyzję zgodną z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Czy istnieją przypadki, kiedy regulowanie kontaktów z dzieckiem może być niewskazane?

Tak, istnieją sytuacje, w których regulowanie kontaktów z dzieckiem może być niewskazane, na przykład gdy jedno z rodziców jest zagrożeniem dla dziecka lub gdy nieregularna praca nie pozwala na ustalenie stałych kontaktów. Wtedy ustala się kontakty z drugim rodzicem z odpowiednim wyprzedzeniem.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]