Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – Co zrobić gdy rodzic nie przestrzega decyzji Sądu ? 💖👮‍♀

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Drugi rodzic nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia Sądu ?

Masz określone kontakty przez Sąd a mimo to nie widzisz dziecka. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Decyzję sądu należy przestrzegać ! Tak przestrzegać !

Co można zrobić ?

Dużo !!!!!

sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Tak, za każde niewydanie dziecka pieniądze. Tak duże pieniądze…..

Dziecko nie chce się spotkać? Spokojnie Sąd dobrze zna takie sytuacje i wie co robić. Dzieci czasem odrzucają jednego rodzica na rzecz drugiego. Przeczytaj Rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi – czyli  syndrom Gardnera

Kontakty z dzieckiem

Dochodzi do  narusza obowiązków wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem ?

Opłata do Sądu to 100 zł.

A ile kosztuje Adwokat ?

W zależności czy prowadzenie całej sprawy czy pomoc w napisaniu pisma KONSULTACJA

Pokaż Sądowi dowody. Tak,  postanowienie sądu uwzględniające wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty powinno dostatecznie określać rodzaj naruszenia – konkretnie jaka suma do zapłaty.

Kontakty z dzieckiem

Obowiązek zapłaty za każde naruszenie

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Obsługuje klientów z całej Polski.  I wiem jak poważne są to sprawy. Jednakże to jest bardzo skuteczne.

Kontakty z dzieckiem

Ostatni wyrok 

“Sąd uwzględnił wniosek i na podstawie. art. 598 [15]1 KPC  zagroził uczestniczce zapłatą kwoty 500 złotych za każde naruszenie realizacji ustalonych kontaktów , mając na uwadze jawne i wręcz demonstracyjne z jej strony nie respektowanie nałożonych na nią obowiązków”.

 

Tak skuteczność tej sprawy naprawdę działa. Nagle dzieci chętnie się spotykają. 

Kontakty z dzieckiem

 

Sądem właściwym jest sąd rejonowy,  miejsca zamieszkania – sąd miejsca pobytu dziecka. Opłatę stałą w kwocie 100 zł.

Kontakty z dzieckiem

Mamy dwa etapy tego postępowania.  Etap pierwszy polega na zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zaś drugi polega na nakazaniu zapłaty tej sumy.

Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Więcej:

Rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi – czyli  syndrom Gardnera

Grube pieniądze za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? TAK!

 

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń