rozwód

Znęcanie się ! Uważaj – nie można cofnąć !

Znęcanie się.  Zawiadomienie a póżniej problem ! Jak to cofnąć….. Teraz ze sobą mieszkamy… Kochamy się.   Pani Mecenas… proszę o pomoc.

 

Zastanów się dwa razy. Zanim zawiadomisz organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się.

Znęcanie się   pociąga za sobą określone, daleko idące konsekwencje karno-prawne.

Przestępstwo znęcania się należy do grupy przestępstw, które ścigane są z oskarżenia publicznego.

Znęcanie się – Od momentu zawiadomienia organów ścigania postępowanie toczy się z urzędu.

 

Ważne przeczytaj:

Wina męża. Wina żony ? Znęcanie się ? Zdrada ?

Tak, od tego momentu  tracisz możliwość decydowania o tym czy dane postępowanie będzie prowadzone, czy nie.

Mów prawdę

Pamiętaj zgodnie z art. 233 § 1 k.k. kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

 

Czy można wycofać ?

Nie. Znęcanie się  to nie są żarty.  Toczy się z urzędu. Wycofanie lub radykalna zmiana zeznań może zostać potraktowana jako złożenie fałszywego zeznania. Może ono odnosić się do zeznania złożonego w wyniku zawiadomienia o przestępstwie, bądź złożonego w wyniku wycofania tego zeznania.

Organy nie potrzebują twojego wniosku.

Prowadzenie postępowania nie jest uzależnione od wniosku osoby, ani też instytucji lub organu albo zezwolenia władzy.

Przemoc – czy na pewno to jest znęcanie się ?

Znęcanie się  – Przemoc to nie tylko siniaki i pobici – to są często podteksty, kąśliwe uwagi, karzące milczenie, przekleństwa pod nosem, sprawdzanie, nagrywanie, śledzenie, zakamuflowane znęcanie się, aż do blokowania konta, przeglądania poczty, czy sprawdzania telefonu.

Podsłuch i nagranie małżonka . Jako dowód w sprawie.

Przemoc psychiczna, podobnie jak fizyczna czy seksualna, jest przestępstwem!

 

Więcej przeczytasz :

Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

Niebieska Karta a Rozwód. Przemoc w rodzinie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń