Home Spadki Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę

by ADWOKAT MARTA WNUK
Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę. Celem jest zrekompensowanie straty, której wartości nie da się określić za pomocą środków właściwych dla obliczania szkody majątkowej.

Słowo klucz: Krzywda

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Zadośćuczynienie za krzywdę

Krzywda –  szkoda niemajątkowa.

Co to jest? Dla przykładu negatywne przeżycia pokrzywdzonego związane z czynem niedozwolonym.

 

Uwagi ogólne

Przede wszystkim mamy dwa rodzaje roszczeń finansowych.

  1. ODSZKODOWANIE – Kiedy możemy określić jaka jest szkoda – czyli ma charakter majątku.
  2. ZADOŚĆUCZYNIENIE – Niemajątkowy charakter.

    Zadośćuczynienie za krzywdę

Odszkodowanie – charakter majątkowy.

Tak, wartość jest możliwa do określenia w formie pieniężnej.

Dla przykładu poszkodowany musi ponieść określone koszty służące naprawieniu uszczerbku.

Lekarz, rehabilitacja.

Odszkodowanie to innymi słowy rzeczywista rekompensata.

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Krzywda – Zadośćuczynienie

Szkoda niemajątkowa (krzywda).

Wprost pojęcie to zdefiniował Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lutego 2000 r. (sygn. akt III CKN 582/98), stwierdzając, że: Krzywda wynagradzana zadośćuczynieniem pieniężnym, uregulowanym w art. 445 k.c., jest szkodą niemajątkową (…).

Zadośćuczynienie za krzywdę

Przede wszystkim pamiętajmy, że negatywne przeżycia, cierpienia, straty moralne, wstyd niewątpliwie dla każdego będą miały inną wartość i będzie to zależne od indywidualnego punktu widzenia.

Ponadto konieczne jest wykazanie, że działanie lub zaniechanie sprawcy szkody niemajątkowej ma charakter pozwalający przypisać mu tę odpowiedzialność.

art. 445 k.c

Zadośćuczynienia na gruncie art. 445 k.c. – jakie są zasady? Zasady odpowiedzialności deliktowej, tj. zasada winy, ryzyka i słuszności w zależności od tego, jaka zasada odpowiedzialności jest przypisana danemu zdarzeniu powodującemu szkodę.

 

art. 448 k.c.

Przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w art. 448 k.c. jest nie tylko bezprawne, ale i zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra osobistego.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj”

 

Ponadto pamiętajmy, iż zadośćuczynienie może być dochodzone przez pokrzywdzonego obok odszkodowania.

Tak, odszkodowanie to jedno, a zadośćuczynienie to coś zupełnie innego.

Chcę zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Podstawy ochrony dóbr osobistych –  art. 24 k.c..

Przepis wskazuje, jakie środki ochrony przysługują w razie naruszenia dóbr osobistych.

Pamiętajmy, że katalog jest otwarty!

Przede wszystkim samo dobro, jak i jego naruszenie mają charakter obiektywny, przy czym obiektywność można określić tu jako to, że: naruszono pewną wartość, powszechnie akceptowaną w danej społeczności i uznawaną przez tę społeczność za godną ochrony.

Ważne: negatywne przeżycia.

Więcej informacji: Porada Prawna

Same dobra osobiste, które wymagają ochrony, zostały wymienione w przykładowym katalogu zawartym w art. 23 k.c.

Można tu na przykład wskazać takie dobra, jak: życie rodzinne, zakłócenie spokoju duchowego, prawo do godnego życia, rozstrój zdrowia, zakłócenie poczucia bezpieczeństwa, naruszenie dobrego imienia, lęk, cierpienie, poczucie pokrzywdzenia i niesprawiedliwości., niepewność co do dalszych działań.

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

 

Katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty, dlatego opisz to, co czujesz.

Jaka wysokość? Jak mogę to ocenić?

Przepisy KC nie precyzują, w jaki sposób powinna być ustalana kwota zadośćuczynienia.

Przede wszystkim każdy inaczej odczuwa i każdy szacuje inaczej. Miernikiem szkody jest bez wątpienia rozmiar oraz wartość doznanej krzywdy.

Dlatego pamiętajmy, że sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. W razie wątpliwości skonsultuj się z adwokatem – on z pewnością powie ci, co masz zrobić.

 

Więcej:

Chcę rozwodu, ale boję się męża

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]