Rozwód – od czego zacząć? Decyzja i co dalej ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
pozew o rozwód jak złożyć

1. Decyzja – Krok po kroku

Co Nas Blokuje w Decyzji o Rozwodzie:

 1. Strach przed Nieznanym: Niepewność co do przyszłości, obawy o finanse, mieszkanie, czy samotność. Dowody w Warszawie – są modne ale w mniejszych aglomeracjach jest społeczny nacisk.
 2. Obawy o Dzieci: Troska o dobro dzieci i wpływ rozwodu na ich życie.
 3. Presja Społeczna i Rodzinna: Obawa przed reakcją rodziny, przyjaciół, społeczności.
 4. Wątpliwości Emocjonalne: Przywiązanie do partnera, nadzieja na zmianę, lęk przed samotnością.
 5. Kwestie Finansowe: Zależność finansowa od partnera, obawy o podział majątku, utratę standardu życia.
 6. Brak Wsparcia: Brak sieci wsparcia, poczucie izolacji.
 7. Wartości Osobiste i Wyznania Religijne: Przekonania dotyczące małżeństwa i rozwodu, które mogą być głęboko zakorzenione.

Ale warto odpowiedzieć sobie na pytanie – dokąd zmierzamy. Jeżeli jest decyzja – można działań.

2.Czy orzekać o winie czy nie ?- To pierwsze pytanie jakie powinniśmy sobie odpowiedzieć.

 • Rozwód z Orzekaniem o Winie:

Definicja: Sąd orzeka, że jedna ze stron jest winna rozpadu małżeństwa.Kiedy Wybrać: Może być korzystny, jeśli istnieją dowody na wyraźne winy jednego z małżonków, np. zdrada, nadużywanie alkoholu, przemoc domowa. Zalety: Może wpłynąć na decyzje sądu dotyczące alimentów, opieki nad dziećmi lub podziału majątku. Wady: Proces jest zazwyczaj dłuższy, bardziej konfliktowy i kosztowny. Może wywierać negatywny wpływ na dzieci i dalsze relacje między byłymi małżonkami.

 • Rozwód bez Orzekania o Winie:

Definicja: Sąd nie orzeka o winie żadnej ze stron w rozpadzie małżeństwa. Kiedy Wybrać: Zalecany, gdy małżonkowie chcą uniknąć konfliktów i szybko zakończyć małżeństwo.Zalety: Zwykle szybszy, mniej stresujący i tańszy proces. Lepszy dla dobra dzieci i zachowania amikalnych relacji po rozwodzie.Wady: Brak możliwości wykazania winy może być frustrujący dla strony, która czuje się pokrzywdzona.

3. Zbieranie Dowodów i Przygotowanie do Rozprawy:

 • Uważaj na nagrania – w dzisiejszych czasach – bardzo często nagrania są dowodem w sprawie rozwodowej.
 • Przesłuchanie Stron i Świadków: Przygotuj się do przesłuchania w sądzie, gdzie będziesz musiał przedstawić swoją perspektywę rozpadu małżeństwa. Zgromadź zeznania świadków, które mogą poprzeć twoje stanowisko. W przypadku rozwodu bez orzekania – materiał dowodowy jest ograniczony i tylko w przypadku gdy macie Państwo małoletnie dziecko jest konieczność powołania świadka na okoliczność małoletniego dziecka.
 • Dokumentacja: SMS-y, e-maile, i inne dokumenty mogą być kluczowe w udowodnieniu stanu małżeńskiego. Pamiętaj, by dokładnie przygotować i zorganizować wszystkie dowody.

4. Odmowa Rozwodu – Kiedy Sąd Może Nie Zgodzić się na Rozwód?

Nie bój się że nie dostaniesz rozwodu – Na to są metody.

 • Najczęściej to małżonek się nie godzi na rozwód – powołując się że kocha i łączą strony więzi..
 • A kiedy Sąd może sie nie zgodzić ? Z dwóch przyczyn 1. Dobro Dzieci: Sąd bierze pod uwagę dobro małoletnich dzieci. Jeśli rozwód mógłby negatywnie wpłynąć na ich życie, sąd może odmówić rozwiązania małżeństwa. 2. Zasady Współżycia Społecznego: Jest to kolejny aspekt, który sąd bierze pod uwagę, decydując o rozwodzie. Rozwód nie może naruszać ogólnie przyjętych norm społecznych.

5. Podział Majątku – czy zrobić to przy rozwodzie?

 • Rozważyć podział majątku już przy rozwodzie. Podział można dokonać w Sądzie Okręgowym przy rozwodzie, w Sądzie Rejonowym u Notariusza.
 • Porozumienie Stron: Podział majątku u Notariusza jest możliwy tylko w przypadku zgody obu stron. Zalecane jest osiągnięcie porozumienia przed rozprawą, aby uniknąć długich i kosztownych sporów sądowych. Sprawy o podział majątku bardzo długo trwają.
 • Rozdzielność Majątkowa: Można ustanowić u Notariusza, poprzez rozwód lub separację ale także jest możliwość rozdzielności przymusowej.

5. Kredyt Hipoteczny i Rozwód – Jak Zarządzać Wspólnymi Zobowiązaniami?

„Mam kredyt jak mam się rozwieść kiedy mam kredyt na mieszkanie ?”

 • Są rozwiązania – dobrowolne i przymusowe
 • Wniosek o Podział Majątku: W przypadku braku zgody na podział majątku, konieczne jest zwrócenie się do Sądu Rejonowego. Sąd ustala wartość majątku na dzień orzekania, co może być kluczowe w przypadku nieruchomości. Sąd dzieli tylko aktywa – nie dzieli długów. Pamiętaj również o rozliczeniu wydatków i nakładów oraz to co otrzymano zostało z tytułu darowizn spadków – jest majątkiem osobistym – art. 33 Krio.

6. Przyspieszenie Procesu – Jak Uzyskać Rozwód Szybciej?

 • Skorzystaj z pomocy mediatora do rozwodu celem przygotowania wspólnego pozwu i ugody w zakresie rozwodu
 • Wspólny wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy
 • Zgoda i Ustalenia Między Stronami: Przygotuj się na negocjacje i kompromisy, aby przyspieszyć proces rozwodowy. Zgoda co do alimentów, opieki nad dziećmi i podziału majątku może znacząco skrócić czas trwania postępowania.

Od czego zacząć rozwód:

 • Znalezienie Adwokata Specjalizującego się w Prawie Rodzinnym: To kluczowy krok, który zapewni profesjonalne wsparcie i poradę prawną KONSULTACJA.
 • Zbieranie Dokumentów: Dokładne przygotowanie dokumentów finansowych i dowodów stanu małżeńskiego jest niezbędne.
 • Podjęcie Decyzji o Podziale Majątku: Wspólne ustalenia co do podziału majątku mogą uniknąć długich postępowań sądowych.
 • Złożenie Wniosku o Rozwód: Zrób to w odpowiednim sądzie, mając na uwadze wszystkie powyższe kwestie.

Pamiętaj:

Rozwód to skomplikowany proces prawny i emocjonalny. Rozważ wsparcie specjalisty w zakresie prawa rodzinnego, jak również wsparcie psychologiczne. Każdy przypadek rozwodowy jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]