Home rozwód Ile trwa rozwód? Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie?

Ile trwa rozwód? Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
ile trwa rozwód

Rozwód na pierwszej rozprawie

Chciałbym zakończyć to małżeństwo na pierwszej rozprawie. Mój kolega rozwodził się kilka lat. Nie chcę, żeby moje postępowanie trwało kilka lat. Co mam zrobić? Ile trwa rozwód w Warszawie? Mieszkam i pracuję w Warszawie i tutaj chcę szybko rozwodu.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Rozwód na pierwszej rozprawie jest oczywiście możliwy – ale nie zawsze. 

Jeżeli nie chcesz dochodzić w toku procesu winy współmałżonka, to szanse, że tylko raz będziesz musiał pojawić się w sądzie, są bardzo duże.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

ile trwa rozwód

Co zrobić, aby przyspieszyć rozwód

Mając zatem na względzie długość toczących się postępowań, warto się zastanowić, czy pomimo nieporozumień pomiędzy stronami zasadne jest roztrząsanie spornych kwestii na sali sądowej i prowadzenie długotrwałego postępowania. Pomyśl, czy rzeczywiście jest to konieczne w Twojej sytuacji?

Kluczowe do szybkiego zakończenia sprawy jest porozumienie się stron i wypracowanie wspólnego stanowiska, do którego sąd się przychyli i uwzględni je w wydanym orzeczeniu.

Choć zdaję sobie sprawę, iż wypracowanie kompromisowego nie jest zawsze proste, zachęcam do podjęcia racjonalnej decyzji.

Bardzo ważną rolę odgrywa w tym odpowiedni pełnomocnik, który pouczy małżonków o możliwościach i zagrożeniach. Dlatego warto umówić się na konsultacje z różnymi adwokatami i dopiero po kilku rozmowach zdecydować się na wybór właściwego pełnomocnika.

Adwokat rozwodowy Warszawa KONTAKT ✅

Rozwód na pierwszej rozprawie Jak to zrobić?

Po prostu trzeba uświadomić małżonków, że ich nieporozumienia mogą prowadzić do wieloletniego procesu i dużych kosztów.

Jak zatem przeprowadzić postępowanie rozwodowe, aby uzyskać wyrok już na pierwszej rozprawie? Małżonkowie powinni przede wszystkim zaniechać dochodzenia orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka w rozkładzie ich wspólnego pożycia. 

Wtedy sąd nie musi przeprowadzać całego postępowania dowodowego, w trakcie którego wykazywana jest wina stron w rozpadzie małżeństwa. 

Orzeczenie rozwodu bez wskazywania winy któregokolwiek małżonka w rozkładzie pożycia stron jest możliwe tylko w sytuacji, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o wydanie orzeczenia bez orzekania o winie. Jeżeli sąd nie będzie miał takiego wniosku, to jest zobligowany do ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

O czym orzeka sąd? Rozwód na pierwszej rozprawie

Sąd w wyroku rozwodowym musi zawrzeć kilka niezbędnych elementów. Sąd jest zobowiązany orzec:

  • czy rozwiązuje wasze małżeństwo bez orzekania o winie, czy z winy jednej ze stron (lub obojga),
  • komu powierza władzę rodzicielską 
  • z kim będzie mieszkało dziecko
  • o alimentach, kontaktach z dzieckiem (chyba że oboje tego nie chcecie), sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. 

O co pyta Sąd? Jak wygląda sprawa rozwodowa. Jakie pytania zadaje Sąd?

Dlatego bardzo ważny jest pozew, żeby sąd nie miał żadnych wątpliwości.

Ile trwa rozwód?

W przypadku orzekania rozwodu z orzeczeniem winy współmałżonka postępowanie może trwać długo. Z uwagi na chęć udowodnienia winy podczas procesu ujawniają się bardzo krępujące dla stron fakty z ich pożycia małżeńskiego. Natomiast trzeba pamiętać o korzyściach, o których wcześniej już pisałam podczas wygranego procesu.

Rozwód a małżeństwo z dziećmi 

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga również kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej rodziców oraz orzeka o kontaktach dziecka z rodzicami. Sąd rozstrzygając kieruje się tylko i wyłącznie dobrem dzieci. Strony powinny dołożyć starań, by ustalić wraz z pełnomocnikami plan wychowawczy i przedłożyć Sądowi. To zdecydowanie  przyspieszy proces. Jeżeli każdy ze współmałżonków sprawdza się w roli rodzica, a przy tym strony potrafią dojść do porozumienia względem dziecka pomimo decyzji o rozwodzie, to nie ma przeszkód, aby oboje małżonkowie posiadali pełnię władzy rodzicielskiej. Konflikt na tym polu i walka o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z pewnością nie przyspieszy postępowania rozwodowego i nie wpłynie pozytywnie na samo dziecko. 

Rozwód Warszawa. Rozwód z orzekaniem o winie Rozwód z winy obu stron Kiedy jest to możliwe? Czy to moja wina?

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Kolejnym istotnym elementem, który musimy zaproponować przed Sądem, jest informacja gdzie małoletnie dziecko będzie mieszkać po orzeczonym rozwodzie. 

Kontakty z dzieckiem Jak ustalić?

Podobnie rzecz ma się z kontaktami z dzieckiem. Po rozwodzie najczęściej jeden z małżonków się wyprowadza, natomiast dziecko pozostaje przy drugim rodzicu w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Zatem konieczne staje się ustalenie terminów oraz długości spotkań rodzica mieszkającego osobno z dzieckiem. 

Co zrobić, jeżeli małżonkowie są zgodni i chcą nieograniczonego kontaktu z dziećmi?

Najlepszym sposobem jest przedstawienie zgodnego planu wychowawczego przed Sądem. W planie wychowawczym można również wskazać, iż kontakt dziecka z rodzicem będzie nieograniczony. Wedy nie będzie konieczne ustalanie terminów wizyt i spotkań, które uzgadniane będą na bieżąco. 

Adwokat Rozwód Warszawa – Z kim będą dzieci, kiedy rodzice walczą?

Ważne, żeby plan był  poparty zgodnym stanowiskiem obu stron. Wówczas z pewnością uzyska aprobatę sądu. Rodzice również w tym zakresie muszą wykazać się dobrą wolą i zaniechać wprowadzania własnych konfliktów do relacji z dzieckiem.

Zatem kluczowe w powyższych sytuacjach jest spisanie zgodnego planu wychowawczego. 

Ile trwa rozwód? Alimenty 

Jedną z ważniejszych kwestii, która na sali sądowej budzi sporo emocji, jest ustalenie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego, a dokładniej określenie wysokości alimentów. Więcej informacji dotyczących alimentów znajdziesz tutaj: Rozwód bez orzekania o winie a alimenty Ile czeka się na alimenty w Warszawie?

Wspólne mieszkanie przy rozwodzie

Obligatoryjnym rozstrzygnięciem sądu w wyroku rozwodowym jest również orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jeżeli po rozwodzie małżonkowie nadal będą wspólnie mieszkać, najlepszym rozwiązaniem tej kwestii jest wydzielenie w mieszkaniu przestrzeni wspólnych od przestrzeni prywatnych.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Czytaj także: Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]