Chciałbym zakończyć te małżeństwo na pierwszej rozprawie. Mój kolega rozwodził się kilka lat. Nie chce żeby moje postępowanie trwało kilka lat. Co mam zrobić? Ile trwa rozwód?” Rozwód na pierwszej rozprawie jest oczywiście możliwy. Jeżeli nie chcesz dochodzić w toku procesu winy współmałżonka, to twoje szanse, że tylko raz będziesz musiał pojawić się w sądzie są bardzo duże.

ile trwa rozwód

Mając zatem na względzie długość toczących się postępowań, warto się zastanowić czy pomimo nieporozumień pomiędzy stronami zasadne jest roztrząsanie spornych kwestii na sali sądowej i prowadzenie długotrwałego postępowania. 

Kluczowe do szybkiego zakończenia sprawy jest porozumienie się stron i wypracowanie wspólnego stanowiska, do którego sąd się przychyli i uwzględni je w wydanym orzeczeniu.

Choć zdaje sobie sprawę, iż wypracowanie kompromisowego nie jest zawsze proste zachęcam do podjęcia racjonalnej decyzji.

Bardzo ważna rolę w tym ogrywa odpowiedni pełnomocnik, który małżonków pouczy o możliwościach i zagrożeniach. 

Po prostu trzeba uświadomić małżonków, iż ich nieporozumienia mogą prowadzić do wieloletniego procesu i dużych kosztów.

Jak zatem przeprowadzić postępowanie rozwodowe, aby uzyskać wyrok już na pierwszej rozprawie? Jeżeli chcemy uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie, małżonkowie powinni przede wszystkim zaniechać dochodzenia orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka w rozkładzie ich wspólnego pożycia. 

Wtedy sąd nie musi przeprowadzać całego postępowania dowodowego w trakcie którego wykazywana jest wina stron w rozpadzie małżeństwa. 

Orzeczenie rozwodu bez wskazywania winy któregokolwiek małżonka w rozkładzie pożycia stron jest możliwe tylko w sytuacji, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o wydanie orzeczenia bez orzekania o winie. Jeżeli sąd nie będzie miał takiego wniosku  to jest zobligowany do ustalenia czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Ważne 

Sąd w wyroku rozwodowym musi zawrzeć kilka niezbędnych elementów. Sąd jest zobowiązany orzec

  • czy rozwiązuje Wasze małżeństwo bez orzekania o winie, czy z winy jednej ze stron (lub obojga),
  • komu powierza władzę rodzicielską 
  • z kim będzie mieszkało dziecko
  • również 😮 alimentach, o kontaktach z dzieckiem (chyba że oboje tego nie chcecie), o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. 

Dlatego bardzo ważny jest pozew, żeby sąd nie miał żadnych wątpliwości. Ile trwa rozwód ?

W przypadku orzekania rozwodu z orzeczeniem winy współmałżonka. Postępowanie może trwać długo. Z uwagi na chęć udowodnienia winy podczas procesu ujawniają się bardzo krępujące dla stron fakty z ich pożycia małżeńskiego. Natomiast trzeba pamietać o korzyściach  o których wcześniej już pisałam podczas wygranej procesu

Kiedy małżonkowie posiadają dzieci 

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga również kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej rodziców oraz orzeka o kontaktach dziecka z rodzicami. Sąd rozstrzygając kieruje się tylko i wyłącznie dobrem dzieci. To co ważne strony powinny dołożyć staran by ustalić wraz z pełnomocnikami plan wychowawczy i przedłożyć Sądowi to zdecydowanie  przyspieszy proces . Jeżeli każdy ze współmałżonków sprawdza się w roli rodzica, a przy tym strony potrafią dojść do porozumienia względem dziecka pomimo decyzji o rozwodzie to nie ma przeszkód, aby oboje małżonkowie posiadali pełnię władzy rodzicielskiej, bowiem konflikt na tym polu i walka o ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z pewnością nie przyspieszy postępowania rozwodowego i nie wpłynie pozytywnie na samo dziecko. 

Zamieszkanie 

Kolejnym istotnym elementem który musimy zaproponować przed Sądem jest informacją  gdzie małoletnie dziecko mieszkać  będzie po orzeczonym rozwodzie. 

Kontakt

Podobnie rzecz ma się z kontaktami z dzieckiem. Po rozwodzie najczęściej jeden z małżonków się wyprowadza, natomiast dziecko pozostaje przy drugim rodzicu w dotychczasowym miejscu zamieszkania, a zatem konieczne staje się ustalenie terminów oraz długości spotkań rodzica mieszkającego osobno z dzieckiem. 

Jeżeli jesteśmy zgodni i chcemy nieograniczonego kontaktu z dziećmi?

Najlepszym sposobem jest przedstawienie zgodnego planu wycheowczego przed Sądem. W planie wychowawczym można również wskazać, iż kontakt dziecka z rodzicem będzie nieograniczony. Wedy nie będzie konieczne ustalanie terminów wizyt i spotkań, które uzgadniane będą na bieżąco. 

Ważne żeby był  poparty zgodnym stanowiskiem stron z pewnością uzyska aprobatę sądu. Rodzice również w tym zakresie muszą wykazać się dobrą wolą i zaniechać wprowadzania własnych konfliktów do relacji z dzieckiem.

A zatem kluczowe w powyższych sytuacjach jest spisanie zgodnego planu wychowawczego. 

Alimenty 

Jedną z ważniejszych kwestii, która na sali sądowej budzi sporo emocji, jest ustalenie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego, a dokładniej określenie wysokości alimentów. Więcej informacji dotyczących alimentów znajdziesz tutaj 

Wspólne Mieszkanie 

Obligatoryjnym rozstrzygnięciem sądu w wyroku rozwodowym jest  również orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków. Jeżeli po rozwodze nadal małżonkowie wspólnie będą zamieszkiwać mieszkanie najlepszym rozwiązaniem tej kwestii jest wydzielenie w mieszkaniu przestrzeni, które będą wspólne od przestrzeni prywatnych.

Czytaj także: Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

Pozdrawiam, 

Adwokat Marta Wnuk

Porozumienie rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie - Jak napisać porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymania kontaktów.  W pierwszej kolejności na górze proponuję określić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Pozew z winy żony. I dzieci przy ojcu.

Pozew z winy - Jak napisać pozew z winy żony i dzieci przy ojcu ?   W pierwszej kolejności prosimy…
CZYTAJ WIĘCEJ

Nie chcę rozwodu.

Nie chcę rozwodu. Co mamy napisać w piśmie?  Wnoszę o oddalenie pozwu w całości. Należy wykazać, iż  nie doszło do…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwód – Jak napisać pozew o rozwód ?

Rozwód   Rozwód - co powinien zawierać pozew !!!  Możesz znaleść 1ooooo wzorów ale żaden nie będzie idealny. Dlaczego ?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Odmowa sexu a rozwód

Odmowa sexu a rozwód Odmowa sexu - Jesteśmy dorośli…. Mówmy otwarcie ! Sąd to człowiek.  Adwokat to człowiek. Mamy swoje słabsze…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Kredyt a rozwód. Co z kredytem po rozwodzie ?

„Jestem po rozwodzie, teraz czas na podział majątku. Wspólnie zaciągnęliśmy  kredyt na mieszkanie w Warszawie w którym mieszkaliśmy. Co się…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Jak odejść ? Jak się rozwieść ?

JAK ROZWIEŚĆ  SIĘ ? JAK PODJĄC DECYZJĘ O ROZSTANIU  Wątpliwości to rzecz naturalna. Dlaczego tak jest? Jak odejść od żony…
KONTYNUUJ CZYTANIE
Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń