Rozwód a Terapia małżeńska czy mediacja sądowa ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Wniosek o mediację i oddalenie powództwa

Mediacja a terapia – różnice i ich rola w kontekście ratowania małżeństwa i rozwodu

W sytuacjach kryzysowych, jakimi niewątpliwie są problemy małżeńskie, często pojawiają się pytania o możliwości ich rozwiązania. Zarówno mediacja, jak i terapia małżeńska są metodami, które mogą pomóc parom w trudnych chwilach, jednak różnią się celami i metodami działania.

Mediacja

Mediacja jest procesem, którego celem jest wspieranie stron w konflikcie w znalezieniu wzajemnie akceptowalnego rozwiązania ich problemów, w tym również ustalenie warunków rozwodu. Proces ten jest prowadzony przez neutralnego mediatora, który pomaga stronom komunikować się, negocjować i docierać do porozumienia. Mediacja jest szczególnie przydatna, gdy strony chcą uniknąć rozwiązania sporu na drodze sądowej, a ich głównym celem jest osiągnięcie konkretnego porozumienia, np. w kwestii podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi czy ustalenia alimentów.

Terapia małżeńska (terapia par)

Terapia małżeńska (terapia par), z kolei, ma na celu pomoc małżonkom w zrozumieniu źródeł ich konfliktów, poprawie komunikacji i odbudowie relacji. Terapeuta pracuje z parą, aby zidentyfikować wzorce zachowań, które przyczyniają się do problemów w związku, i pomaga znaleźć sposoby ich zmiany. Celem terapii nie jest bezpośrednie rozwiązanie konfliktów, lecz praca nad relacją, aby para mogła na nowo zbudować fundament swojego związku.

Jak złożyć wniosek do sądu o mediację?

Jeśli chcesz skorzystać z mediacji w celu rozwiązania konfliktu małżeńskiego, możesz złożyć wniosek o skierowanie sprawy na mediację. Wniosek taki składa się w sądzie, który prowadzi Twoją sprawę rozwodową lub separacyjną. W dokumencie należy wskazać, że jesteś zainteresowany mediacją i przedstawić krótkie uzasadnienie tej decyzji. Warto również zaproponować mediatora, z którym chciałbyś pracować, choć sąd ma prawo wyznaczyć inną osobę.

Jak zatrzymać rozwód?

Jeśli Twoim celem jest zatrzymanie procesu rozwodowego, aby spróbować ratować małżeństwo, możesz wnieść do sądu wniosek o oddalenie powództwa rozwodowego. W takim wniosku powinnaś wyjaśnić, dlaczego uważasz, że rozwód nie jest najlepszym rozwiązaniem i jakie działania (np. terapia małżeńska) podejmujesz, aby poprawić sytuację w związku. Jest to jednak trudne do osiągnięcia bez współpracy drugiej strony, a ostateczna decyzja należy do sądu.

Podsumowując, zarówno mediacja, jak i terapia małżeńska oferują różne ścieżki rozwiązywania konfliktów małżeńskich. Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb i celów małżonków.

Ustanie więzi małżeńskich a rozwód Wniosek o mediację i oddalenie powództwa

Najczęściej stosowaną i najbardziej skuteczną metodą na oddalenie powództwa jest powoływanie się na brak ustania więzi między stronami. Aby sąd mógł orzec rozwód, muszą między stronami ustać więzi małżeńskie: fizyczna, gospodarcza i duchowa. W przeciwnym razie sąd nie może rozwiązać małżeństwa. Jeżeli natomiast powołamy się na to, że łączą nas więzi gospodarcze, wówczas sąd ma podstawę oddalić powództwo w całości, czyli krótko mówiąc, nie wyrazić zgody na orzeczenie rozwodu.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny? Wniosek o mediację i oddalenie powództwa

Pamiętajmy również, że istnieją negatywne przesłanki, na które możemy się powołać, jeżeli nie chcemy, aby doszło do rozwodu.

Zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

  • wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo
  • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (§2);
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (§3).

Jak często w praktyce występują negatywne przesłanki? Jeżeli chodzi o zasady współżycia społecznego, to w mojej ocenie bardzo rzadko. Jednakże jeżeli chodzi o sam fakt przygotowania dzieci do rozwodu, niewątpliwie dla niektórych sędziów jest to duży problem. Należy wówczas podejść do tematu bardzo delikatnie i racjonalnie. W przypadku dużej eskalacji konfliktów może się zdarzyć, że ojciec będzie miał ograniczony kontakt z dziećmi pod warunkiem, że dzieci zostaną z matką, jednakże niewątpliwie jest to szantaż emocjonalny.

Dlatego przed sądem i tak większości uda się uzyskać kontakty rodzica z dziećmi. Zawsze zastanawiam się, czym jest dobro dzieci? Uważam, że niektórych małżeństw nie można już uratować i zmuszanie na siłę do tkwienia w relacji jest zwyczajnie niezrozumiałe.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest próbą doprowadzenia stron postępowania do porozumienia na drodze negocjacji przy udziale osoby trzeciej, czyli bezstronnego mediatora.

Jak skierować sprawę do mediacji?

Mediacja może zostać przeprowadzona zarówno przed założeniem sprawy, jak i w jej toku. O skierowanie do mediacji może zostać podjęta na wniosek stron, jak i na mocy postanowienia sądu. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowanie, jednakże może to uczynić tylko raz. Aby osobiście skierować sprawę do mediacji, należy wystąpić z wnioskiem do sądu, w którym odbywa się dana sprawa.

Czy można odmówić udziału w mediacji?

Mediacja jest dobrowolna. Oznacza to, że jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na udział w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia o skierowanie stron do mediacji, nie dojdzie ona do skutku.

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]