Pozew rozwodowy – Co jest ważne ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy, który będzie złożony w Sądzie Okręgowym, czyli w sądzie zajmującym się sprawami rozwodowymi, musi być złożony prawidłowo. Strona musi przede wszystkim mieć świadomość wszystkich zapisów, które się tam znajdują. Pozew o rozwód to nie tylko formalność – to też jakość naszego późniejszego życia, albowiem zapisy, które są tam zawarte, muszą być dostosowane do naszych potrzeb.

Błędy w pozwie

  1. W przypadku gdy posiadacie dzieci – należy ustalić prawidłowo wysokość alimentów
  2. Kiedy zależy na szybkich alimentach – trzeba złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów w trybie pilnym
  3. Brak informacji o mediacji- a w konsekwencji skierowanie do mediacji
  4. Orzekanie o winie – gdy są duże szanse na przegraną a w konsekwencji rozwód 8 lat
  5. Nie ustalenie kontaktów z dziećmi – co powoduje chaos i kłótnie między rodzicami. 
  6. Brak ustalenia podziału majątku w rozwodzie – a w konsekwencji długi i intensywny proces przez kilka lat po rozwodzie w zakresie podziału majątku

Wina czy bez winy – jak napisać pozew o rozwód ?

Pierwszy punkt pozwu o rozwód to sposób rozwiązania związku małżeńskiego. Wówczas należy określić, w jaki sposób chcemy, aby nastąpiło rozwiązanie małżeństwa – albo w sposób ugodowy, czyli za porozumieniem stron bez orzekania o winie, albo też chcemy dochodzić przed sądem, kto poniósł winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Zatem wpisujemy: “wnoszę o rozwiązanie związku małżeńskiego zawartego w [gdzie] i między [dane] poprzez rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie”. Jeżeli natomiast chcemy, aby sąd orzekał, kto jest winny za rozpad pożycia małżeńskiego, wówczas możemy wnieść pozew i wnosić o rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód z wyłącznej winy.

Pozew rozwodowy – Rozwód z wyłącznej winy 

Pamiętajmy, że sposób rozwiązania małżeństwa to przede wszystkim regulacja naszej sytuacji materialnej, albowiem sposób ma znaczenie w zakresie świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli chcemy uzyskać alimenty z uwagi na pogorszenie sytuacji materialnej, wówczas konieczne jest, abyśmy przed sądem dochodzili, kto jest winny za rozpad pożycia małżeńskiego. A MOŻE TWÓJ MAŻ JEST NARCYZEM.

[ MĄŻ ZOSTAWIA RODZINĘ I ODCHODZI DO KOCHANKI ] Wyobraźmy sobie, że mąż zostawia żonę i odchodzi do kochanki. Żona chce alimenty – wówczas należy składać POZEW z wyłącznej winy męża, albowiem dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać alimenty z uwagi na fakt, iż twoja sytuacja jako byłej żony znacznie się pogorszyła i wówczas żądasz określoną sumę tytułem świadczenia alimentacyjnego. 

Alimenty na rzecz dziecka

[ ILE ALIMENTÓW?] Jeżeli posiadacie małoletnie dzieci, wówczas należy również uregulować kwestie z nimi związane. Kwestie związane z dziećmi to ustalenie, w jakiej wysokości rodzice będą partycypować w kosztach utrzymania małoletniego dziecka. Zatem w pierwszej kolejności ustalamy, ile tak naprawdę potrzeba nam pieniędzy, abyśmy utrzymali dziecko. Wyobraźmy sobie sytuację, że dziecko chodzi do prywatnej placówki oświatowej oraz ma mnóstwo dodatkowych zajęć. [ PRZYKŁAD ] Koszt utrzymania dziecka oscyluje w granicach 5000 zł. Okazuje się, że drugi rodzic, czyli ojciec, dosyć rzadko spędza czas z dzieckiem, albowiem widuje się z nim 1-2 razy w miesiącu. Wówczas sąd będzie te okoliczności sprawdzał, a dodatkowo będzie również patrzył, jaki jest stan majątkowy ojca i czy stać go na wysokie alimenty.

Sprawa o rozwód Warszawa

Wyobraźmy sobie sytuację, że ojciec zarabia około 30 000 zł, zaś z dzieckiem widuje się raz dwa razy w miesiącu. Mając na uwadze, iż koszt utrzymania dziecka jest w granicach 5000 zł, wówczas z pewnością sąd nie zasądzi równego podziału kosztów utrzymania małoletniego dzień dziecka przez rodziców, tylko stwierdzi np., że ojciec powinien partycypować kosztach utrzymania dziecka w 90%. W praktyce również zdarzają się sytuacje, w których to ojciec zostaje zobligowany do płatności 100% w kosztach utrzymania małoletniego dziecka. A zatem zasada, którą można spotkać w Internecie, czyli alimenty pół na pół, nie zawsze jest prawdziwa. Od każdej zasady są bowiem odstępstwa. Dlatego też każdą sytuację należy indywidualnie rozpatrzeć.

Na jakie alimenty mogę liczyć? Pozew rozwodowy

“Pani Mecenas jestem z Warszawy, chcę alimenty, na jakie alimenty mogę liczyć?”.

Przede wszystkim wszystko zależy od tego, jaki jest koszt utrzymania małoletniego dziecka. Oczywiście alimenty w Warszawie są większe niż w mniejszej aglomeracji, gdzie koszty utrzymania dzieci są znacznie. Jednakże wszystko zależy tak naprawdę od tego, ile kosztuje nas utrzymanie dziecka. Dopiero w drugiej kolejności przechodzimy do tego, jaka jest sytuacja majątkowa ojca i wnosimy o zasądzenie określonej sumy. Ważne są również dowody w sprawie. Często jest tak, że brakuje dowodów i niestety z uwagi na niewystarczający materiał dowodowy nie jesteśmy usatysfakcjonowani rozstrzygnięciem. Aby wygrać sprawę, załącz dużo dowodów i przekonaj sąd o swoich twierdzeniach.

Bardzo ważny jest opis w zakresie alimentów! Należy wyliczyć dokładne koszty utrzymania. 

Dla przykładu, na średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniej składają się tj.: Wyżywienie. – ok. 600,00 zł/m-c; środki  czystości – ok. 100,00 zł/m-c; Kultura, sport – ok. 100,00 zł/m-c; Przedszkole   – ok. 300,00 zł/m-c; Dodatkowa opieka nad dzieckiem w trakcie choroby – ok. 350,00 zł/m-c; Lekarstwa, witaminy  – ok. 50,00 zł/m-c; Odzież – ok. 150,00 zł/m-c; Obuwie – ok. 100,00 zł/m-c; Wyposażenie pokoju –  ok. 50,00 zł/m-c; Wakacje ok. 50,00 zł/m-c; Święta  -ok. 50,00 zł/m-c; Leczenie stomatologiczne -ok. 25,00 zł/m-c; (rocznie 300 zł ) Udział w kosztach mieszkania – 500 zł./m-c. Możesz to przedstawić w formie tabelki.

Reasumując, koszty utrzymania dziecka szacuje się na 2.425,00 zł miesięcznie  Przede wszystkim skonsultuj to wyliczenie z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Dlatego gdy powód wnosi o rozwód bez orzekania o kwestii winy, pozwany musi się zgodzić na tego rodzaju rozstrzygnięcie.

Czy regulować kontakty z dzieckiem? 

W mojej ocenie absolutnie tak. Dlaczego regulować kontakty z dzieckiem? Moje doświadczenie uczy mnie tego, że dziecko powinno mieć nałożony „rygor widzeń”. Jeżeli będzie to na takiej zasadzie- > że spotka się, jak będzie miał ochotę, to wówczas może być taki efekt, że nigdy tej ochoty nie będzie!!! Dzieci po prostu tak mają.  Nie wynika to z tego, że dziecko nie kocha rodzica, tylko po prostu dziecku czasem się nie chce wyjść z miejsca, w którym obecnie przebywa. Dlatego też dziecko powinno mieć od razu nałożone określone kontakty, dzięki czemu będzie można je realizować.

Kontakty z dzieckiem przy rozwodzie 

“Nie będę określał kontaktów, bo mi się nie chce”. Nie rób tego! Często jest tak, że strony i pełnomocnicy są leniwi, ponieważ nie chce im się szczegółowo określać kontaktów, albowiem mają nadzieję, że rodzice porozumieją się w tym obszarze. Doświadczenie pokazuje, że dzieje się to dość rzadko. Zwróćmy uwagę, że gdybyśmy umieli się porozumieć z drugim małżonkiem, wówczas w ogóle by nie było tego rozwodu. Jeżeli planujecie rozwód –  to macie problem z komunikacją. Jeśli jest problem z komunikacją, to trzeba określić kontakty.  Pamiętajmy, że jeżeli nawet będą określone kontakty, a jedna ze stron w danym terminie nie będzie mogła się spotkać, to w drodze kompromisu zawsze można zmienić plan widzeń. Sąd nie będzie przecież pilnował was, czy co do godziny realizujecie kontakty. Natomiast brak ustalenia kontaktów niesie ze sobą konsekwencje pt.: utrata kontaktu z dzieckiem”.

Władza rodzicielska przy rozwodzie 

Często w pozwie rozwodowym możemy znaleźć zapis, iż władza rodzicielska będzie dla obojga rodziców. Musimy być również świadomi, co to znaczy. Jeżeli władza rodzicielska jest przypisana dla obojga rodziców, wówczas wszelkie istotne decyzje w sprawach dziecka powinny być podejmowane wspólnie np.  zapisanie do szkoły, leczenie, dokumenty, wyjazdy za granicę.

Czy ograniczyć władze rodzicielską czy nie ?

Zatem wszelkie sprawy związane z dzieckiem powinny być zgodnie podejmowane. Co w sytuacji, gdy jest między rodzicami konflikt w tym obszarze (np. czy dziecko ma iść do tej szkoły, czy do innej bądź nie umiecie znaleźć porozumienia w zakresie zajęć dodatkowych)? Wśród prawników, jak i sądów ukształtowało się zdanie pt.: należy jednemu z rodziców ograniczyć władzę rodzicielską, aby nie było konfliktów między rodzicami”.

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Osobiście jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem mogę powiedzieć jedno. Gdyby słowo ograniczenie władzy rodzicielskiej było zupełnie inaczej określane przez ustawodawcę, zaoszczędziłoby nie lada nerwów. Często jest tak, że nie jesteśmy świadomi tego, co to znaczy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Wielu ludziom wydaje się, że jest to pozbawienie władzy albo że nie będę widzieć się z dzieckiem. Absolutnie nie o to chodzi. To jest mylne interpretowanie tego przepisu. A gdyby tak zastąpić “ograniczenie władzy rodzicielskiej” na “współdziałanie w istotnych sprawach dziecka”? Myślę, że zaoszczędziłoby to niejednokrotnie kłopotu. Dlatego też zawsze staram się swoim klientom wyjaśnić, na czym to polega. Generalną zasadą ustawodawcy jest to, że w zakresie dziecka trzeba podejmować niekiedy wspólnie decyzje w ważnych okolicznościach. A co zrobić, kiedy dziecko musi zostać zapisane do szkoły, zaś jeden z rodziców się nie zgadza na daną placówkę? Okazuje się, że dziecko nie może być zapisane do szkoły, ponieważ nie ma zgody obojga rodziców.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej 

Niejednokrotnie spotkałam się z tym, że strony, jak i pełnomocnicy nie do końca poprawnie interpretują niniejsze twierdzenie. Dla przykładu: przychodzi kobieta do prawnika i chce, aby sama mogła podejmować decyzje w zakresie szkoły. Okazuje się, że pełnomocnik sporządza dokument, w którym to właśnie ojciec zostaje ograniczony we władzy rodzicielskiej w zakresie szkoły, ma pełne prawa rodzicielskie i w tym obszarze właśnie musi współpracować. Wobec tego jeżeli czeka cię sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, to przede wszystkim dobrze wczytaj się w zapis, albowiem jest bardzo dużo problematycznych kwestii w zakresie prawidłowego sformułowania niniejszej regulacji. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

“Pani Mecenas, chcę pozbawić ojca władzy rodzicielskiej, albowiem dwa razy nie przyjechał na spotkanie z dzieckiem w wyznaczonym terminie. Dodatkowo ma nową partnerkę i oszukuje mnie, że nie ma pieniędzy, a jeździ luksusowym samochodem. Chcę pozbawić go władzy rodzicielskiej”. 

Pamiętajmy, iż często jest tak, że nie jesteśmy świadomi tego, co znaczy pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jako pełnomocnik, który specjalizuje się od kilkunastu lat w prawie rodzinnym wiem jedno – sądy podchodzą do tego dość restrykcyjnie. Nie sztuką jest powiedzieć klientowi “będzie dobrze, załatwimy”. Jestem prawnikiem, który mówi to, co faktycznie może się zdarzyć w sądzie. Dlatego niełatwo jest pozbawić ojca albo matki praw rodzicielskich. Aby pozbawić drugiego rodzica praw rodzicielskich, muszą być ku temu podstawy.

Pozew rozwodowy – O czym pamiętać

Często jest tak, że szukamy wzoru pozwu i na podstawie tego wpisujemy dane. Czy taki pozew rozwodowy na pewno jest dostosowany do naszej sytuacji? Jest również kluczowy zapis pt. sposób korzystania ze wspólnej nieruchomości. Często w ogóle tego nie piszemy albo przed sądem mówimy, że nie wiemy, o co tutaj chodzi. A co w sytuacji, kiedy wspólnie mieszkamy w domu i należy określić sposób korzystania ze wspólnego domu? Wyobraźmy sobie sytuację: żona mieszka u męża w domu, który został wybudowany jeszcze przed związkiem małżeńskim i należy tylko do męża. Jeżeli nie określisz sobie sposobu korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania, możesz mieć później problemy. Pamiętajmy, iż sposób korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania jest regulacją niezależną od formy własności. Mąż może być właścicielem nieruchomości – jednak ty masz prawo tam być. Nie może ciebie i dzieci wyrzucić z torbami na ulicę. A zatem zadbaj również o ten przepis.

Pozew rozwodowy – WZÓR POZWU O ROZWÓD 

Dlatego też możesz pobrać sobie wzór pozwu o rozwód. Poniżej znajdziesz formularz, w którym możesz pobrać pozew rozwodowy. Pamiętaj, że zawsze trzeba go dostosować do twojej sytuacji. Dlatego zachęcam małżonków, którzy planują rozwód, aby w pierwszej kolejności skorzystali z godzinnej konsultacji prawnej, dzięki której będą wiedzieć, na czym stoją. 

Podczas konsultacji prawnej ustalimy: 

1. [ SPOSÓB  ROZWIĄZANIA ] W jaki sposób chcesz rozwiązać małżeństwo? Czy będzie to rozwód z winy czy bez orzekania o winie? Dowiesz się, czy masz szansę na ugodowy rozwód. Konsultacja uświadomi cię również, co zrobić, jak wybrać strategię rozwodową, żeby jak najszybciej i z najlepszym rozstrzygnięciem zakończyć postępowanie. Opowiem ci, jakie są sytuacje, analizując twój stan faktyczny, abyś mógł mógł przewidzieć, co zdarzy się podczas twojej sprawy rozwodowej.

2. [ ALIMENTY ] Wyliczymy, jakie są koszty utrzymania dziecka oraz zaproponuję ci, w jakiej mniej więcej  sumie powinnaś bądź powinieneś wnosić o orzeczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego.

3. [ KONTAKTY ]  Czy określać w twojej sytuacji kontakty czy też nie? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Jak określić kontakty w tygodniu, a jak w weekend? Czy uregulować kontakty w wakacje i ferie? Tak, zdecydowanie tak. Niejednokrotnie pisałam, że należy określić kontakty z dzieckiem. Oczywiście zawsze w drodze ugodowej możecie to sobie zmienić. Nikt was nie będzie pilnował, czy co do godziny odprowadzacie dziecko czy też nie. Mówiąc wprost – sprawa rozwodowa musi być szyta na miarę. Musi być dostosowana do twojej sytuacji faktycznej.

4. [ PODZIAŁ MAJĄTKU ] Podczas konsultacji należy również zastanowić się, co z podziałem majątku.

Pozew o rozwód  – Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. 

W zależności od sprawy, w pozwie można złożyć również wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia.

Reasumując, w pozwie o rozwód trzeba przede wszystkim sformułować żądanie powoda, tj. ustalenie sposobu rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie.

Z pewnością masz dużo problemów ze sformułowaniem niniejszego  żądania, ale nie przejmuj się.W związku z tym, na poparcie tych okoliczności należy przedłożyć konkretne dowody. Tak, to dowodami wygrywa się sprawy sądowe. Dowodami mogą być na przykład dokumenty, wyciągi, sms-y, wydruki, dokumentacja fotograficzna, zeznania świadków i stron. Dlatego zbieraj dowody i nie bój się. Zdarzają się sytuację, iż druga strona zmienia zdanie i na rozprawie stwierdza, że chce twoją winę. Możesz być jeszcze bardziej zaskoczony, gdy okaże się, że twój małżonek przyprowadził świadków…

W związku z tym przygotuj się do rozwodu! Porozmawiaj szczerze z adwokatem, wskaż swój cel i opracujcie wspólnie jak najlepszą strategię! Przede wszystkim pamiętaj o dowodach. W rozmowie z pełnomocnikiem koniecznie bądź szczery – dzięki temu będzie wiedział, jak ci pomóc!

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]