Home Kontakty z dzieckiem Nie mam kontaktu z dzieckiem. Co robić?

Nie mam kontaktu z dzieckiem. Co robić?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Nie mam kontaktu z dzieckiem

Nie mam kontaktu z dzieckiem

Co zrobić, gdy nie ma kontaktu z dzieckiem? Jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi? 

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Najważniejsza rzecz – masz prawo do kontaktów!

Zdecydowanie są rozwiązania tego problemu! 

 

ZAPRASZAM CIĘ NA MÓJ KANAŁ YOUTUBE 📺 OBEJRZYJ WIDEO  YOUTUBE

 

Przede wszystkim, czy masz ustalone kontakty? Jeżeli nie, to należy je określić. Jeżeli kontakty są ustalone, a drugi rodzic ich nie przestrzega, to co zrobić? Wówczas złóż wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty.

Tak, za każde niewydanie dziecka rodzic będzie płacić.

Należy również rozważyć ograniczenie władzy rodzicielskiej, skierowanie do szkoły rodziców, nadzór kuratora. Oczywiście wszystko to zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujecie.

Nie mam kontaktu z dzieckiem –  Syndrom Gardnera

Jeżeli jeden rodzic ogranicza kontakty dziecka z drugim, wówczas negatywnie wpływa to na stosunek dziecka do rodzica, z którym mniej przebywa. Dziecko odrzuca jednego dziecka na rzecz drugiego! Jest to znane w psychologii zjawisko: Rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi – czyli  syndrom Gardnera

Jest to rodzaj przemocy emocjonalnej nie tylko wobec dziecka, ale i drugiego z rodziców.

Rodzic manipuluje dzieckiem i jego emocjami? Powiedz STOP! Takie postępowania stanowią podstawę ograniczenia przez sąd władzy rodzicielskiej.

 

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

 

Co grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Pamiętaj – masz prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o zagrożenie karą pieniężną za każdy niezrealizowany bądź też niewłaściwie zrealizowany kontakt z dzieckiem.

Tutaj pisałam jak sporządzić taki wniosek: Grube pieniądze za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? TAK!

Aby uzyskać takie orzeczenie Sądu, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem, popartym rzetelną argumentacją i dowodami.

_______________________________________________________________

Rodzic, przy którym dziecko przebywa stale, powinien przewidzieć, że takie zachowanie może w konsekwencji doprowadzić do nieprawidłowego rozwoju dziecka. W rezultacie dziecko może mieć w późniejszym życiu problemy w nawiązaniu relacji z kolegami i koleżankami. Rodzic dziecka musi zdać sobie sprawę z tego, iż naraża dziecko na traumę i może to spowodować przyszłości bardzo negatywne skutki.

_________________________________________________-___________

Podstawą prawną jest art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym

„§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

_________________________________________________________________

Dziecko, mając wsparcie w dwojgu rodziców, ma zwiększone poczucie bezpieczeństwa, szanse na łatwiejszy życiowy start i perspektywy edukacyjne. Szczególnie istotny jest też aspekt emocjonalny! Dlatego rozwodząc się miejcie na uwadze przede wszystkim dobro dzieci. 

_________________________________________________________________

 

Więcej:

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]