Pozew o rozwód dla kobiet Wzór do pobrania

by ADWOKAT MARTA WNUK
Pozew o rozwód dla kobiet

Pozew o rozwód dla kobiet wzór. Jak napisać pozew o rozwód dla kobiet? Niewątpliwie pozew o rozwód dla kobiet wygląda zupełnie inaczej niż pozew sporządzany dla mężczyzn. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na strategię i cele rozwoju. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której nie ma dzieci i jesteście Państwo stuprocentowo pewni, że chcecie rozwiązać związek małżeński, wówczas sprawa z pewnością będzie łatwiejsza.

W interesie kobiety jest zabezpieczenie siebie i dzieci ten sposób, żeby sąd ustalił, iż miejscem zamieszkania dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Dodatkowo trzeba również skupić się w obszarze ustalenia świadczenia alimentacyjnego oraz kontaktów.

Cechy narcystyczne

Przygotowanie pozwu o rozwód, zwłaszcza w sytuacji, gdy druga strona to osoba z cechami narcystycznymi, wymaga szczególnego podejścia i dokładnego planowania. Oto kluczowe elementy, które należy uwzględnić:

Zrozumienie problemu

 • Zacznij od zrozumienia, czym jest narcyzm w kontekście DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition). Wiedza na temat zaburzeń osobowości narcystycznej pomoże Ci zrozumieć zachowania małżonka i może być kluczowa przy formułowaniu argumentów w pozwie.
 • Najlepszym sposobem na poinformowanie narcyza o rozwodzie jest zrobienie tego poprzez prawnika. Prawnicy są przyzwyczajeni do radzenia sobie z trudnymi i emocjonalnymi sytuacjami, a ich zaangażowanie pozwoli Ci zachować dystans emocjonalny oraz zapewni, że wszystkie formalności zostaną przeprowadzone prawidłowo.

Dokumentacja i dowody

 • Zbierz wszelkie możliwe dowody na potwierdzenie zachowań narcystycznych oraz ich wpływu na związek i życie rodziny. Mogą to być korespondencje e-mailowe, wiadomości tekstowe, nagrania, zeznania świadków czy dokumentacja medyczna i psychologiczna.

Zabezpieczenie interesów własnych i dzieci

 • Zwróć uwagę na zabezpieczenie swoich praw oraz praw dzieci. Jeśli istnieje ryzyko, że małżonek może próbować ograniczyć Twoje prawa rodzicielskie lub kontakt z dziećmi, rozważ wniosek o zabezpieczenie miejscem zamieszkania dzieci u matki oraz o ustalenie świadczeń alimentacyjnych.

Skonsultuj się ze specjalistą

 • Zwróć się o pomoc do adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, który ma doświadczenie w pracy z klientami będącymi ofiarami narcystów. Profesjonalista pomoże Ci opracować strategię i przygotować skuteczny pozew.

Formułowanie pozwu

 • W pozwie jasno i precyzyjnie opisz sytuację, zwracając uwagę na zachowania narcystyczne drugiej strony i ich wpływ na rozpad małżeństwa. Nie zapomnij o uzasadnieniu wniosków, np. dlaczego miejsce zamieszkania dzieci powinno być przy matce i jakie świadczenia alimentacyjne są odpowiednie.

Komunikacja przez pełnomocnika

 • W przypadku narcystów, bezpośrednia komunikacja może być trudna i pełna manipulacji. Rozważ przekazanie wszystkich komunikatów poprzez pełnomocnika prawnego, co zapewni większą ochronę i ograniczy negatywne interakcje.

Przygotuj się emocjonalnie

 • Postępowanie rozwodowe z osobą narcystyczną może być wyjątkowo trudne emocjonalnie. Zapewnij sobie wsparcie – zarówno prawne, jak i psychologiczne.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, dlatego ważne jest, aby dostosować strategię do swojej unikalnej sytuacji. Wzór pozwu o rozwód dla kobiet, choć może być przydatnym punktem wyjścia, powinien zostać dostosowany do indywidualnych okoliczności i potrzeb.

POBIERZ WZÓR POZWU O ROZWÓD DLA KOBIET

Przykładowe strategie dla kobiet

W sytuacji gdy obawiamy się, że ojciec będzie walczył o prawa do dziecka, w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć miejsce pobytu dzieci przy matce. Taki wniosek składa się wraz z pozwem o rozwód, wskazując podstawy ku temu, aby sąd mógł wydać postanowienie w tym zakresie. W pierwszej kolejności trzeba wskazać. że to Ty jesteś rodzicem pierwszoplanowym i Ty wychowujesz dziecko.

Składając pozew o rozwód jako kobieta wychowująca dzieci, powinnaś również złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia w zakresie finansowym. Sąd winien w ciągu siedmiu dni wydać postanowienie w tym obszarze.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – Pozew o rozwód dla kobiet Wzór

Co daje uzyskanie postanowienia w zakresie świadczenia alimentacyjnego? Jest ono niesłychanie ważne. Mężczyźni, którzy nie chcą pogodzić się z faktem odejścia żony albo cały czas szantażują tym, że żona nie dostanie żadnych alimentów, muszą po prostu te pieniądze płacić. Druga strona jest zobowiązana do płacenia alimentów już od dnia wydania postanowienia.

Dlatego też patrząc na sytuacje często bardzo skonfliktowanych małżonków, należy uznać, iż wydanie postanowienia w zakresie miejsca pobytu małoletnich oraz alimentów jest kluczowe w sprawie.

Skonsultuj się ze specjalistą

Dlatego pisząc pozew o rozwód czasem warto po prostu skorzystać z konsultacji. Dzięki niej można rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie tego, jak ma wyglądać nasza dalsza strategia. Nie polecam Państwu pisać pozwu o rozwód bez rozmowy z profesjonalistą na temat swojej sytuacji. Nawet jeśli macie porozumienie, w niektórych obszarach warto skonsultować swoją sytuację z osobą trzecią, która spojrzy na sprawę prawniczym i strategicznym okiem.

Na moim kanale YouTube znajdziesz nagranie, w którym tłumaczę, jak sporządzić pozew o rozwód -> Kliknij i zobacz film

Rozwód – Podstawowe kwestie

1. Czym jest rozwód?

Rozwodem nazywamy zakończenie związku małżeńskiego na drodze sądowej. Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

2. Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego:

– właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jeden z małżonków nadal zamieszkuje w tym okręgu

– w przypadku, gdy nie jest to możliwe, zgodnie z miejscem zamieszkania strony pozwanej

– w ostateczności zgodnie z miejscem zamieszkania strony powodowej.

3. Ile kosztuje wniesienie pozwu?

Oplata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

4. Jak napisać pozew o rozwód?

W pozwie o rozwód należy wskazać:

 1. właściwy sąd okręgowy,
 2. strony postępowania (powódka/pozwany),
 3. dane osobowe i adres,
 4. żądanie (pozew o rozwód bez orzekania o winie/pozew o rozwód z wyłącznej winy) wraz z uzasadnieniem.
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (600 zł),
 6. w przypadku gdy reprezentuje nas pełnomocnik – pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł),
 7. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 8. odpis skrócony aktu urodzenia dzieci (jeśli są),
 9. ewentualne dowody
 10. odpis (kopia) pozwu wraz z załącznikami.

5. Czym się różni rozwód bez orzekania o winie od rozwodu z orzekaniem o winie?

Rozwód bez orzekania o winie:

 1. jest szybszy – strony odstępują bowiem od określenia winy drugiej strony, nie ma konieczności przeprowadzania postępowania dowodowego, przesłuchiwania świadków;
 2. obowiązek alimentacyjny jednego z małżonków zaistnieje tylko wtedy, gdy drugi małżonek będzie znajdował się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od rozwodu;
 3. brak eskalacji konfliktu, zazwyczaj kulturalne rozstanie;
 4. jest tańszy – opłata 600 zł podlega częściowemu zwrotowi – sąd oddaje nam 300 zł, zaś pozostałą część rozdziela między stronami. Pozwany jest zobowiązany zapłacić na rzecz powoda 150 zł. Zatem ostatecznie rozwód bez orzekania o winie kosztuje nas 150 zł.

Rozwód z orzeczeniem o winie:

 1. może trwać nawet latami – sąd musi ustalić winę. W tym celu konieczne jest przesłuchanie świadków, wniesienie i analiza dowodów, niekiedy potrzebna jest opinia biegłych, mediacja;
 2. eskalacja konfliktu, co jest szczególnie bolesne i szkodliwe dla małoletnich dzieci;
 3. małżonek uznany za wyłącznie winnego nie może żądać od niewinnego małżonka alimentów, nawet jeśli znalazł się w niedostatku;
 4. małżonek niewinny może żądać alimentów od małżonka wyłącznie winnego, nawet jeśli nie znajduje się w niedostatku; niewinny małżonek może uznać, że rozwód spowoduje istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej;
 5. Sąd może ustalić, że winę ponosi jeden z małżonków, oboje małżonkowie albo żaden.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]