Pozew o rozwód dla kobiet – Najważniejsze zasady

by ADWOKAT MARTA WNUK
pozew o rozwód -

Pozew o rozwód dla kobiet. W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić uwagę, że na tak zwanym wzorze pozwu można działać wyłącznie wtedy, gdy spodziewasz się, że sprawa będzie łatwa i obejdzie się bez komplikacji. Pamiętaj jednak, że sporządzając pozew o rozwód musisz być świadomy bądź świadoma zapisów, jakie są w nim zawarte. Poprawne sporządzenie pozwu zwiększa szanse na to, że rozprawa będzie szybka. Jeżeli natomiast w pozwie pojawią się błędy, musisz się liczyć z tym, że postępowanie się przedłuży.  W związku z tym chciałabym Ci wytłumaczyć krok po kroku, jak właściwe sporządzić pozew.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację – Kalendarz do umówienia spotkania 

1. Wzór tylko w sprawach łatwych – Pozew o rozwód dla kobiet

Jeżeli Twój rozwód jest skomplikowany albo spodziewasz się, że będą konflikty w tym obszarze, musisz być merytorycznie przygotowany.

2. Inaczej sporządza się pozew dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn

Zamieszczony pozew jest tylko przykładem – należy go dostosować do indywidualnych potrzeb. Najważniejszy jest Twój cel.

3. Ustal właściwość sądu

Właściwość sądu ustalana jest na podstawie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy żadne z małżonków nie zamieszkuje już w tej miejscowości.

Art.  41.  [Właściwość w sprawach małżeńskich]

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

W Warszawie mamy dwa sądy, które zajmują się sprawami rozwodowymi.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
  • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

4. Niezwykle ważne jest prawidłowe określenie stron

Osobę, która sporządza pozew o rozwód, nazywa się stroną powodową – mężczyzna to powód, zaś kobieta to powódka. Należy również wskazać miejsce zamieszkania – jest to ważne, albowiem sąd będzie wysyłał korespondencję pod wskazany adres. To, gdzie jesteś zameldowany, nie ma większego znaczenia – najważniejsze, abyś odebrał korespondencję w sprawie.

5. Wskaż numer PESEL 

Oprócz samego adresu nie zapomnij również wskazać Wysokiemu Sądowi numeru PESEL. Ponadto, mając na uwadze, że w ostatnim czasie sądy dosyć często wyznaczają rozprawy online, warto podać numer telefonu oraz adres e-mailowy. Dzięki temu w pilnych sprawach sąd będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.

6. Wskaż ostatnie wspólne miejsce zamieszkania

Jest to niezwykle ważne – jeżeli tego nie zrobimy, sąd z pewnością zobowiąże nas do dostarczenia informacji w tym zakresie.

7. Dzieci

Macie małoletnie dzieci? Jeżeli nie, proszę to wskazać Wysokiemu Sądowi. Jeżeli zaś dzieci macie, proszę wskazać wszelkie dane z nimi związane. Ja w swoich pozwach o rozwód zamieszczam te informacje już na samej górze – dzięki czemu sąd może od razu sprawdzić właściwość sądu oraz dowiedzieć się, czy strony posiadają małoletnie dzieci.

8. Informacja czy strony zawierały umowę majątkową

Jest to bardzo ważne, albowiem sąd podczas przesłuchania stron takie informacje zbiera.

9. Tytuł – pozew o rozwód bez orzeczenia o winie albo pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

W tym miejscu należy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stylu chcesz zakończyć związek małżeński – czy chcesz dochodzić winę w procesie i czy to ma znaczenie. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Oczywiście różnica między rozwodem bez winy a z orzeczeniem o winie jest ogromna, gdyż wiążą się z tym konsekwencje finansowe. Krótko mówiąc, chodzi o alimenty.

10. Wskaż dane, które znajdują się w akcie małżeństwa

W szczególności chodzi tutaj o numery aktów oraz o miejsce i datę zawarcia związku małżeńskiego. Niezwykle istotne jest, aby nie popełnić w tym miejscu błędów, albowiem znajdą się one również w wyroku. Za kilka lat okaże się, że wyrok rozwodowy nie jest poprawnie sporządzony, gdyż są błędy w nazwiskach albo w numerze PESEL. Wówczas załatwienie jakiejś sprawy, gdzie konieczne jest okazanie wyroku rozwodowego, nie będzie możliwe. Dlatego też należy tę kwestię bardzo dokładnie przeanalizować i nie popełnić żadnych błędów.

11. Opłata – Pozew o rozwód dla kobiet

Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy właściwego sądu. Najlepiej wpisać „tytuł, imię i nazwisko – rozwód”. Opłata od pozwu o rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez -zawsze wynosi 600 zł.

12. Dzieci

W sytuacji kiedy posiadacie państwo dzieci, większa część pozwu o rozwód dotyczy właśnie dziecka. W związku z tym inny będzie pozew dla kobiet, które żądają zabezpieczenia dotyczącego dzieci, a inny dla mężczyzn, którzy zgadzają się na to, że dzieci zostaną w miejscu zamieszkania mamy.

13. Władza rodzicielska

Niezbędnym elementem w pozwie o rozwód jest wniosek, w którym wnosimy o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Komu? Można wpisać, iż wnosimy o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo też żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej jednej ze stron. Wszystko zależy od Waszej sytuacji.

14. Wniesienie o zasądzenie określonej kwoty alimentów

Musi być to kwota konkretna, np. 1000 zł albo 5000 zł miesięcznie. Alimenty zasądzane są w cyklach miesięcznych. Płatność alimentów można również ustalić w wyroku rozwodowym np. do piątego, dziesiątego albo piętnastego dnia miesiąca.

15. Zabezpieczenie – Pozew o rozwód dla kobiet

Niezwykle ważny jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Wnosimy o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na pewien czas trwania niniejszego procesu, tak aby już od dnia wydania postanowienia w tym zakresie osoba zobowiązana miała obowiązek płatności alimentów.

16. Dowody

Samo napisanie twierdzeń nie wystarczy. Musimy poprzeć je dowodami, na przykład nagraniami czy screenami. Kluczowe jest odpowiednie załączenie dowodów sprawie i przekonanie sądu o tym, że to my mamy rację. Uważam, że sprawy wygrywa się właśnie dowodami. To dzięki dowodom możemy osiągnąć nasz cel.

17. Kontakty z dzieckiem

Niezwykle istotna jest sprawa związana z kontaktami. Wszystko oczywiście zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujecie, jednakże co do zasady polecam państwu ustalić kontakty, dzięki którym będziecie mogli zaplanować sobie przyszłe życie. Absolutnie nie polecam państwu myśleć kategorią „mam nadzieję, że po rozwodzie się dogadamy”. Skoro nie było między wami porozumienia już w trakcie trwania waszego związku małżeńskiego, to po rozwodzie będzie jeszcze gorzej. Nie łudź, że będzie inaczej…

Bardzo często po sprawach sądowych, w których te kontakty nie zostały uregulowane, jest konieczność ich ustalenia. Wobec tego co do zasady polecam państwu to zrobić.

18. Alimenty – Pozew o rozwód dla kobiet

Alimenty są kluczowe, albowiem to właśnie one są najczęstszym źródłem konfliktów. Istotne jest, aby alimenty zostały zasądzone w wysokości, która będzie pokrywać koszty utrzymania dziecka. W pierwszej kolejności sąd ustala, jakie są koszty utrzymania dziecka. Zatem konieczne jest właściwe wyliczenie kosztów utrzymania dziecka. Sąd dopiero w drugiej kolejności przechodzi do możliwości zarobkowych ojca. Stąd też niezwykle ważna jest tabelka, w której dokładnie rozpiszemy, jakie są koszty utrzymania dziecka.

19. Sposób korzystania ze wspólnej nieruchomości

Istotne jest, czy zachodzi potrzeba ustalenia sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości, w której zamieszkujecie. Kluczowe jest ustalenie, czy państwo ze sobą mieszkacie. Ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości nie ma znaczenia w zakresie podziału majątku.

Rozwód dla kobiet 

Rozwód to wydarzenie, które niezależnie od okoliczności zawsze niesie ze sobą poważne konsekwencje. Dla kobiet, które decydują się na ten krok, może to być czas pełen wyzwań, ale też nowych możliwości. Oto najczęstsze problemy, z jakimi mogą się zmierzyć kobiety przechodzące przez proces rozwodowy, oraz sposoby, w jakie można sobie z nimi poradzić.

1. Emocjonalne i psychiczne obciążenie

Rozwód często jest źródłem silnych emocji, takich jak smutek, złość, a czasem poczucie winy. Dla wielu kobiet jest to okres, kiedy potrzebne jest wsparcie emocjonalne. Niezwykle ważne może być skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty, który pomoże uporać się z tymi emocjami i rozpocząć nowy rozdział w życiu.

2. Zmiany w życiu rodzinnym i troska o dzieci

Decyzje dotyczące opieki nad dziećmi i ich dobra są kluczowymi elementami procesu rozwodowego. Statystycznie, chociaż dzieci często pozostają z matkami, ważne jest, aby rozwiązanie to było wynikiem świadomego wyboru i najlepiej służyło interesom dziecka. Rozważenie opcji opieki naprzemiennej lub uzyskanie wsparcia prawnego w walce o prawa do opieki może być konieczne.

3. Podział majątku

Równy podział wspólnie nabytego majątku jest często punktem spornym. Dla kobiet, zwłaszcza tych, które nie pracowały lub pracowały na niepełny etat, ważne jest, aby zapewnić sobie sprawiedliwą część majątku, która umożliwi im stabilność finansową. Wsparcie prawnika może być kluczowe w negocjacjach i zabezpieczeniu przyszłości finansowej.

4. Alimenty i wsparcie finansowe

Ustalenie alimentów na dzieci, a czasem również wsparcie finansowe dla kobiety, wymaga jasnego przedstawienia potrzeb i możliwości finansowych obu stron. Dla wielu kobiet alimenty są ważnym elementem zapewnienia stabilności finansowej dla siebie i swoich dzieci.

5. Adaptacja do nowej sytuacji życiowej

Rozwód to nie tylko koniec związku, ale często konieczność znalezienia nowego miejsca do życia, nowej pracy lub adaptacji do samodzielnego życia. Dla wielu kobiet może to być czas odkrywania swoich potrzeb i możliwości, a także szansa na rozwój osobisty i zawodowy.

6. Proces sądowy i wsparcie prawne

Proces rozwodowy bywa skomplikowany i wymaga zrozumienia swoich praw i obowiązków. Posiadanie zaufanego adwokata, który pomoże kobiecie przejść przez ten proces, broniąc jej interesów, jest nieocenione. Dobre przygotowanie do sprawy i skupienie na dowodach może znacząco wpłynąć na jej wynik.

Wsparcie i nowe możliwości

Rozwód to również czas, kiedy ważne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i profesjonalistów. Dla wielu kobiet może to być moment, kiedy decydują się na nowe kierunki w życiu, edukację, zmianę zawodu lub rozwijanie pasji. To również okazja do zbudowania nowych, zdrowych relacji i stworzenia życia, które będzie odzwierciedlać ich potrzeby i marzenia.

Dla kobiet przechodzących przez rozwód kluczowe jest zrozumienie, że choć jest to trudny czas, jest też początkiem nowego rozdziału, pełnego możliwości do samorealizacji i budowania szczęśliwego, niezależnego życia.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]