Home rozwód Adwokat Pozew o rozwód. Jak uzasadnić pozew o rozwód?

Adwokat Pozew o rozwód. Jak uzasadnić pozew o rozwód?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Adwokat Pozew o rozwód

Adwokat Pozew o rozwód. Jak uzasadnić pozew o rozwód? 💒🏦🏫

Uzasadnienie jest częścią pozwu. To, co napiszesz, jest bardzo ważne i przesądza o tym, czy rozwód będzie trwał kilka lat czy 10 minut. Tak, niektóre sprawy rozwodowe ciągną się latami…

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Uzasadnienie pozwu o rozwód może być szczególnie trudne. Dlatego często zwracają się do mnie osoby z prośbą o pomoc w napisaniu takiego uzasadnienia. Aby zlecić napisanie pozwu – zapisz się na konsultację albo napisz do mnie – KONSULTACJA.

Przede wszystkim uzasadnienie musi “pasować” do zawartych w pozwie wniosków. 💖👰🤵

Napisz, kiedy wzięliście ślub, czy macie dzieci, czy zawieraliście małżeńskie umowy majątkowe oraz jaka jest przyczyna rozpadu małżeństwa.

Ważne: w uzasadnieniu takiego pozwu opisz historię waszego małżeństwa.

Najbardziej istotne jest jednak opisanie, kiedy (w przybliżeniu) ustały więzi małżeńskie.

Tak, to bardzo ważne.

Adwokat Pozew o rozwód ❤

Dobrze napisane uzasadnienie pozwu o rozwód ma bez wątpienia duże znaczenie.

🏛 Uzasadnienie pozwu 

Rozkład więzi osobistej

O samym istnieniu oraz o stanie tej więzi sąd wnioskuje na podstawie zebranego materiału dowodowego.

Rozkład więzi fizycznej 

Więzi osobiste przejawiają się we wspólnym pożyciu fizycznym, poprzez realizację wzajemnych praw i obowiązków w zakresie wspólnego zamieszkiwania małżonków, istnienia szerokiej, wspólnej sfery w sprawach osobistych. Jednakże ustalenie braku fizycznego współżycia budzi wątpliwości z uwagi na występujące w tej mierze trudności dowodowe.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Rozkład więzi uczuciowej❤💖

Podstawowe znaczenie mają tutaj zachowania oraz informacje udzielane przez strony w postępowaniu dowodowym.

Sąd wnioskuje na podstawie wypowiedzi i zachowań stron przejawianych już w czasie procesu i na tej podstawie ocenia stan ich uczuć.

Pamiętaj – stwierdzenie braku więzi uczuciowej nie może stanowić podstawowego elementu uzasadniającego orzeczenie rozwodu.

Zagadnienie dotyczące więzi uczuciowej ma jednak bardziej złożony charakter, dlatego każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie.

Adwokat Pozew o rozwód

Rozkład więzi gospodarczej 💒

Struktura więzi gospodarczej – wspólne mieszkanie, wspólne posiłki, uzyskiwane przez każde z małżonków wynagrodzenie, dochody z majątków osobistych, świadczenia społeczne zakładu pracy i różnych organizacji społecznych oraz kulturalnych, klubów sportowych i turystycznych. Do elementów omawianej więzi należą także prace domowe.

W razie wątpliwości skonsultuj się z adwokatem – on powie ci, co będzie najlepsze w twojej sytuacji.

 

Więcej:

Sprawa rodzinna –  Rozwód Alimenty Kontakty

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]