Jak określić kontakty z dzieckiem? Kontakty zastępcze

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak określić kontakty

Decyzja o określeniu kontaktów ojca z dzieckiem często pada podczas rozwodów lub separacji, mając na celu zapewnienie dobra dziecka oraz jasnych wytycznych dla rodziców. Określenie tych kontaktów ma swoje zalety, szczególnie w sytuacjach konfliktowych, gdzie współpraca między rodzicami jest utrudniona. Poniżej przedstawiam pięć głównych plusów określenia kontaktów ojca z dzieckiem.

1. Stabilność i regularność dla dziecka

Określone kontakty zapewniają dziecku poczucie stabilności i przewidywalności. Regularne spotkania z ojcem pomagają w budowaniu trwałej więzi oraz dają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

2. Zmniejszenie konfliktów między rodzicami

Jasne zasady mogą znacząco zmniejszyć pole do konfliktów, ponieważ obie strony mają wyraźnie określone ramy działania. To sprawia, że mniej jest miejsca na nieporozumienia dotyczące czasu, miejsca czy sposobu realizacji kontaktów.

3. Ułatwienie planowania

Określone kontakty ułatwiają planowanie zarówno dla rodziców, jak i dziecka. Rodzice mogą lepiej organizować swoje obowiązki zawodowe i prywatne, wiedząc, kiedy przypada czas na spotkania z dzieckiem.

4. Równomierny udział w życiu dziecka

Określenie kontaktów gwarantuje, że obydwoje rodziców ma możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu dziecka. Dzięki temu dziecko może równomiernie korzystać z obecności zarówno matki, jak i ojca.

5. Wsparcie w trudnych sytuacjach

W przypadkach, gdy relacje między rodzicami są szczególnie napięte, określone kontakty działają jako forma wsparcia prawnego, zapobiegając ewentualnym próbom ograniczenia dostępu do dziecka przez jedną ze stron.

Przykłady określonych kontaktów:

  • Alternatywne weekendy – dziecko spędza każdy drugi weekend z ojcem, co zapewnia regularność spotkań.
  • Święta i urodziny – kontakty są rozdzielone między rodzicami w taki sposób, aby dziecko mogło spędzać ważne dni zarówno z matką, jak i ojcem (np. Boże Narodzenie na zmianę u każdego z rodziców, urodziny dziecka wspólnie lub na zmianę).
  • Wakacje i ferie – podział czasu wakacyjnego, np. połowa wakacji z matką, połowa z ojcem.
  • Kontakty elektroniczne – regularne rozmowy wideo lub telefoniczne w dni, kiedy dziecko fizycznie nie przebywa z ojcem.
  • Spotkania w tygodniu – np. jeden dzień w tygodniu dziecko spędza popołudnie z ojcem, co umożliwia utrzymanie ciągłości kontaktów również w ciągu roku szkolnego.

Czy kontakty muszą być sztywne ?

Każda sytuacja jest inna i na każdą trzeba indywidualnie spojrzeć. Czy kontakty z dzieckiem muszą być sztywne? Nie.

Co można zrobić?

  • Uzgodnić wspólnie plan
  • Nie uwzględnić w ogóle kontaktów
  • Oddalić wniosek o kontakty

Kontakty Zastępcze – Najlepszy pomysł.

Jestem konkretna i mówię konkretnie. Określamy jakiś schemat działania, jednakże jeżeli coś wyjątkowego wyskoczy, to możemy go zmienić. Poniżej przykład:

Historia lekarza z Warszawy

Do mojej kancelarii w Warszawie przyszedł pan Robert, który jest lekarzem. Żona utrudnia mu kontakty, zaś on jako lekarz nie może zaplanować, kiedy będzie miał dyżur. Dodatkowo nie pozwala mu widywać się z dzieckiem i straszy wysokimi alimentami. Co zrobić?

Są sposoby! Przede wszystkim kontakty muszą być wykonalne, dlatego ważne, aby zaplanować strategie procesową i wiedzieć, co chcemy uzyskać w sądzie. Rodzic nie powinien hamować więzi dziecka z drugim rodzicem. 

Dlatego tak ważne jest dbanie o relacje z drugim rodzicem.

Kontakty – przykład

Spójrz na moją propozycję.  Wnosimy, aby ustalić kontakty uczestnika z małoletnią w ten sposób, że:

– przyznać uczestnikowi prawo do kontaktów z małoletnią w I i III sobotę każdego miesiąca poczynając od godz. 10:00 do godz. 19:00 , poza miejscem zamieszkania dziecka, bez obecności matki,  przy czym ojciec będzie przyjeżdżał po dziecko w miejsce pobytu faktycznego dziecka i odwoził dziecko do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego przez matkę dziecka.  Przede wszystkim ustalmy, gdzie faktycznie przebywa dziecko (u babci, w szkole, w domu). Tak, wszystko zależy,  w jakim wieku jest dziecko, jednakże mądre i dobre zapisy oczywiście ułatwiają życie.

Jak określić kontakty zastępcze?

Prosto i konkretnie. Należy zobowiązać strony do przestrzegania ustalonych terminów kontaktów oraz do wzajemnego powiadamiania się jeżeli z przyczyn obiektywnych kontakty nie będą mogły się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem. W sytuacji gdy z przyczyn obiektywnych kontakty w jakimś terminie się nie odbędą, trzeba zobowiązać strony do wzajemnego porozumienia się celem uzgodnienia zastępczego terminu do zrealizowania kontaktów w okresie nie dalszym niż 1 miesiąc od daty niezrealizowanego kontaktu.

To bardzo ważne, gdyż nierealizowanie postanowień/ wyroku Sądu może narazić Was na odpowiedzialność finansową.

Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie sprecyzowanie zapisów w zakresie kontaktów. Trzeba zrobić to dobrze! W razie wątpliwości pamiętaj, aby zwrócić się do dobrego adwokata. Dzięki temu będziesz mógł lepiej przygotować się do rozprawy!

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]