Kontakty z dzieckiem

Małżonek przetrzymuje moje dziecko wbrew orzeczeniu Sądu – co robić?

Przetrzymywanie dziecka wbrew orzeczeniu Sądu.

„Jestem po rozwodzie, były mąż nie stosuje się do orzeczenia sądu ! Na ferie zimowe zabrał syna i po tygodniu dziecko nie wróciło do mnie. Przetrzymuje syna wbrew jego woli i wbrew postanowieniu sądu. Tłumaczy  się, że syn nie chce wrócić do mamy że chce zostać z nim. Były maż nawet nie pozwala porozmawiać z synem.  Co robić, gdy drugi rodzic przetrzymuje dziecko? W jaki sposób mogę odebrać syna? Przetrzymywanie dziecka to jakiś żart”.

przetrzymywanie dziecka

To nie żart ale z przykrością muszę stwierdzić, iż  surowiej w Polsce karane jest zwykle przetrzymanie książek z biblioteki, niż zabranie przez rodzica dziecka i ukrywanie go. 

Moje doświadczenie w pracy jako Adwokat uczy że historię się lubią powtarzać.

Zawsze swoich klientów zapisuje w telefonie po nazwisku i często zdarzają się sytuację, że nie zapominamy o sobie.  Skończyliśmy rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi, podział majątki  i przychodzi ten dzień kiedy dzwoni telefon i w słuchawce telefonu słyszę „Pani Mecenas mam poważny problem …. „

Statystyki pokazują iż w 99 % sytuacjach przy opiece nad dziećmi występują problemy. 

Każdy chce mieć dziecko dla siebie.

Pierwsza myśl Policja ? –  Nie. Policja nic nie zrobi, oczywiście pojadą na interwencję, Popatrzą, rozmawiają, sprawdzają. I odjeżdżają zostawiając dziecko.  A my dostajemy informację 

“Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja. Dziecko ma dobrą opiekę, jest zadbane, nie dzieje mu się krzywda”  Więcej sprawą zajmować się nie będą i podkreślają, że “właściwym organem jest sąd”. 

Kochamy dzieci  i chcemy dobrze. I nie zawsze ktoś jest tym złym, a ktoś dobrym rodzicem. Czasem nie wyobrażamy sobie  po prostu, aby mieli mieć z nim kontakt w jakiś odgórnie wyznaczonych godzinach, czy dniach tygodnia. Każdy uważa, że umie wychować lepiej niż druga strona, a warunki u niego są do tego doskonałe. Nie możemy się pogodzić z tym, że musimy dzieckiem się dzielić.

Działaj szybko i składaj wniosek o przymusowe odebranie dziecka. 

Jeżeli rodzic przetrzymuje dziecko i uniemożliwia z nim kontakt musimy KONIECZNIE szybko składać wniosek do Sądu.  Możemy to zrobić tylko tylko wtedy, gdy mamy orzeczenie Sądu stanowiące o tym, iż miejscem zamieszkania dziecka jest jego miejsce zamieszkania!

Co dalej ?

Sąd po przeprowadzeniu rozprawy wydaje POSTANOWIENIE O ODEBRANIU DZIECKA. W postanowieniu Sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien DOBROWOLNIE oddać drugiemu rodzicowi dziecko.

Jeżeli zobowiązany do oddania dziecka nie zastosuje się do postanowienia, 

Sąd – na wniosek pokrzywdzonego rodzica – zleci kuratorowi sądowemu PRZYMUSOWE ODEBRANIE DZIECKA.

Postanowienie o odebraniu co do zasady wykonuje kurator działający przy Sądzie, który wydał postanowienie i który zwrócił się o przymusowe odebranie. 

Z mojego doświadczenia wiem że są to bardzo trudne sytuacje.

Zdarzają się sytuację gdy nawet postanowienia sądu nie działają. 

Jeśli dziecko płacze i nie chce opuścić rodzica, to raczej nikt siłą malucha nie będzie wynosił. Wszystko pod płaszczykiem dobra dziecka. Historie trochę idealne dla prasy bulwarowej, więc nic dziwnego, że z można ich tam znaleźć bez liku. 

Zgodnie z prawem, kurator sądowy jest uprawniony do odebrania dziecka od każdej osoby, u której ona się znajduje.

Przy wykonywaniu orzeczenia  KONIECZNA jest obecność rodzica, z którym według orzeczenia Sądu dziecko ma mieszkać lub osoby przez niego upoważnionej, bądź przedstawiciela upoważnionej przez niego instytucji.

Czy odebranie dziecko może być z udziałem POLICJI? 

Kurator może ponadto zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji lub zwrócić się do Policji, aby udzieliła mu pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym dziecka.

Co jeżeli nie uda się odebrać dziecka?

Jeżeli przymusowe odebranie dziecka napotka trudności wynikające to kurator zawiadamia prokuraturę, która podejmuje stosowne czynności np. wszczyna postępowanie przygotowawczego w sprawie o czyn karalny. 

Obserwacja praktyki działania prokuratur wskazuje, że organy ścigania nie znajdują podstaw do postawienia rodzicowi ukrywającemu i niewydającemu dziecka wbrew orzeczeniu sądowemu zarzutu (…) jeżeli posiada on pełnię władzy rodzicielskiej. Przy czym podkreślenia wymaga, że ingerencja we władzę rodzicielską wymaga przeprowadzenia długotrwałego postępowania sądowego. Często też z uwagi na długi czas ukrywania i izolowania dziecka od drugiego rodzica sądy decydują się na powierzenie władzy rodzicielskiej rodzicowi uprowadzającemu, uwzględniając silne więzi dziecka z tym rodzicem.

Co więcej, rodzice wiedzą, że gdy kłócą się o opiekę nad dzieckiem to prędzej, czy później sprawa zwykle zakończy się wyrokiem i ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednego z nich.

Pytanie warte miliony –  Którego rodzica?  Tego, który ma z dzieckiem “słabsze więzi”. A nie da się lepiej budować takich więzi, niż przebywając z dzieckiem codziennie. Nawet wbrew wcześniejszym orzeczeniom sądów.

Moim zdaniem w sporach miedzy małżonkami ważny jest pełnomocnik który będzie umiał wyjaśnić rodzicom konsekwencję pewnych zachowań. Czasem udaje nam się wypracować konsensus np. opieka naprzemienna – o niej przeczytasz https://adwokatodrozwodow.pl/dziecko-pol-na-pol-opieka-naprzemienna/

W razie chęci zadania dodatkowych pytań lub zlecenia sprawy, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Z poważaniem, 
Adwokat Marta Wnuk  kontakt: 691-512-933

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń