Czy małżonek może odmówić Rozwodu?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Adwokaci  Rozwód

Co Zrobić, Gdy Małżonek Nie Chce Rozwodu?

Sytuacja, w której małżonek wyłącznie winny chce rozwodu, a druga strona się na to nie zgadza, jest wyjątkowo złożona. Zgodnie z art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwód w takim przypadku nie jest możliwy bez zgody małżonka niewinnego. Jednakże, sąd może uznać, że odmowa zgody na rozwód może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, jeśli zachodzą szczególne okoliczności. Odmowa zgody nie może być motywowana chęcią zemsty czy szykany.

Zatrzymywanie procesu rozwodowego jest możliwe, ale wymaga spełnienia pewnych warunków prawnych. Kluczowe jest zrozumienie, że motywy małżonka odmawiającego zgody na rozwód, niezależnie od ich charakteru – religijnego, moralnego, czy wynikającego z poczucia krzywdy lub miłości – są istotne, ale nie zawsze decydujące. Sąd Najwyższy podkreślił, że ocena odmowy zgody na rozwód powinna być przeprowadzana nie tylko w kontekście subiektywnych odczuć małżonka niewinnego, ale przede wszystkim w świetle obiektywnych przesłanek i zasad współżycia społecznego.

Jak Zatrzymać Rozwód?

Brak Zgody 

1. Braku Zgody: Jeśli małżonek nie jest winny rozkładu pożycia, może odmówić zgody na rozwód. Jest to jego prawo, ale musi być ono wyrażone w sposób, który nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Ale Sądy uważają że nie można trzymać małżeństwa na siłe – o tym poniżej opiszę 

Więzi małżeńskie wciąż trwają 

2. Wciąż więzi małżeńskie trwają. I wówczas nie można uzyskać rozwodu. Rozwód w świetle prawa wymaga spełnienia określonych warunków, z których najważniejszym jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że muszą ustać wszystkie istotne więzi łączące małżonków. Jeśli te więzi nadal istnieją, rozwód nie może zostać orzeczony.

Co Rozumie się Przez „Trwały i Zupełny Rozkład Pożycia”?

Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że nie istnieje już żadna z trzech podstawowych więzi małżeńskich:

1. Więź Fizyczna: Brak intymnych stosunków i brak wspólnego życia codziennego.
2. Więź Emocjonalna: Brak uczuciowej więzi, współczucia, wsparcia i wzajemnego szacunku.
3. Więź Gospodarcza: Brak wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego, brak wspólnych planów finansowych lub inwestycji.

Dlaczego Ważne jest Ustanie Więzi Małżeńskich?

  • Ochrona Instytucji Małżeństwa: Prawo stawia wysokie wymagania co do rozwodu, aby chronić instytucję małżeństwa i zapobiegać pochopnym decyzjom o jego zakończeniu.
  • Weryfikacja Decyzji:Warunek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia ma na celu upewnienie się, że decyzja o rozwodzie nie jest chwilowym impulsem, ale przemyślanym wyborem.
  • Zaangażowanie Sądowe: Sąd musi mieć pewność, że małżeństwo rzeczywiście się zakończyło i nie ma szans na jego naprawienie.

Co się Dzieje, Gdy Więzi Małżeńskie Nie Ustały? Nie będzie rozwodu

Jeśli jedna lub więcej z wymienionych wyżej więzi małżeńskich nadal istnieje, sąd zazwyczaj nie orzeka rozwodu. Sąd może uznać, że istnieje możliwość naprawy małżeństwa i jego kontynuacji. W takich sytuacjach małżonkowie mogą być skierowani na mediacje lub terapię małżeńską.

Kiedy sąd orzeknie rozwód

Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód jeżeli ustali, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że jeżeli między małżonkami ustała więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza i taka sytuacja ma charakter trwały to orzeczenie rozwodu będzie dopuszczalne. 

Czy Sąd Może Orzec Rozwód Pomimo Braku Zgody?

Jeżeli więzi ustały a małżonek nie wyraża zgody na rozwód zaś 2 chce. Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, nawet jeśli małżonek niewinny rozkładu pożycia nie zgadza się na rozwód. Kluczowe jest ustalenie, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a małżonek niewinny wyraźnie odmawia zgody na rozwód. Jednak i w tym przypadku, zaczyna się procedura pod tytulem – orzekanie o winie stron. Aby zatrzymać rozwód trzeba wówczas wnosić o rozwód z wyłącznej winy.

Oddalenie powództwa o rozwód

Sąd może oddalić powództwo o rozwód z uwagi na brak zgody. Jedynie jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłączenie winny rozwodu, a małżonek niewinny nie zgadza się na rozwód sąd może oddalić powództwo. Ma to miejsce jednak w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Sądy bowiem stoją na stanowisku, że nie można na siłę utrzymywać małżeństwa jeżeli ustały pomiędzy małżonkami więzi i przynajmniej jeden z nich jest zdecydowany na rozwód.

Zatrzymanie rozwodu

Zatrzymywanie rozwodu jest procesem złożonym, wymagającym zarówno prawnego, jak i emocjonalnego przygotowania. Warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, który pomoże zrozumieć prawne aspekty i ocenić możliwości zatrzymania procesu rozwodowego.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie mogą obawiać się rozwodu lub nie chcieć go przeprowadzać. Oto kilka kluczowych czynników:

1. Emocjonalne Przywiązanie: Nawet w trudnych związkach małżeńskich istnieje często głębokie emocjonalne przywiązanie. Rozstanie się z kimś, kogo kiedyś głęboko kochano, może być bolesne i trudne do zaakceptowania.

2. Dzieci: Obawy o dobro dzieci są często głównym powodem, dla którego pary unikają rozwodu. Istnieje obawa, że rozwód może negatywnie wpłynąć na życie emocjonalne i stabilność dzieci.

3. Obawy Finansowe: Rozwód może prowadzić do znacznych zmian finansowych, w tym podziału majątku, alimentów czy utraty dochodu rodzinnego. Te obawy finansowe mogą powstrzymywać ludzi przed podjęciem decyzji o rozwodzie.

4. Presja Społeczna i Religijna: W niektórych społecznościach lub grupach religijnych rozwód może być postrzegany negatywnie, co może prowadzić do stygmatyzacji lub wykluczenia społecznego.

5. Strach przed Samotnością: Perspektywa bycia samemu po wielu latach życia w związku małżeńskim może być przerażająca. Obawa przed samotnością i niepewnością co do przyszłych związków często hamuje decyzję o rozwodzie.

6. Niska Samoocena i Zależność Emocjonalna: W niektórych przypadkach jedna ze stron może czuć się zbyt słaba emocjonalnie lub zależna od partnera, aby zdecydować się na rozwód.

7. Komplikacje Prawne i Procesowe: Proces rozwodowy może być długi, skomplikowany i kosztowny, co stanowi barierę dla niektórych osób.

8. Nadzieja na Poprawę Relacji: Niektórzy ludzie nadal mają nadzieję, że ich małżeństwo może się poprawić i unikają rozwodu w oczekiwaniu na zmiany.

9. Kwestie Zdrowia i Wsparcia: W przypadkach, gdy jeden z małżonków cierpi na chorobę lub potrzebuje wsparcia, druga strona może czuć się odpowiedzialna i nie chce podejmować rozwodu z powodów etycznych lub moralnych.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]