Kiedy będzie rozwód? Czy jesteś gotowa/ y na rozwód ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
kiedy będzie rozwód

Termin wyznaczenia rozprawy rozwodowej przez sąd może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obciążenie sądu, złożoność sprawy czy dostępność stron i ich pełnomocników. W Warszawie rozwody, podobnie jak w innych dużych miastach, terminy mogą być dłuższe ze względu na większą liczbę spraw. Zwykle od momentu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy może minąć od kilku tygodni do kilku miesięcy. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych lub gdy sąd musi zebrać dodatkowe dowody, ten czas może się wydłużyć.

Jakie są etapy sprawy rozwodowej?

 1. Złożenie pozwu rozwodowego: Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego w sądzie, co inicjuje proces rozwodowy. Pozew powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym powody rozwodu, wnioski dotyczące alimentów, opieki nad dziećmi i podziału majątku.
 2. Nadanie Sygnatury – zawzyczaj ok 7 dni 
 3. Wyznaczenie terminu rozprawy: Po złożeniu pozwu sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy, o czym informuje obie strony.  Czynności dokonuje się ok. 30 dni. 
 4. Rozprawa rozwodowa: Na rozprawie strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, dowodów oraz świadków. Sąd może również zlecić dodatkowe badania, na przykład mediację rodziną czy badania psychologiczne. Obecnie w Warszawie średnio czeka się około 8 msc. Ale też Sąd może wyznaczyć termin w ciągu 2 tyg.
 5. Orzeczenie rozwodu: Po zakończeniu rozprawy i zebraniu wszystkich dowodów sąd wydaje orzeczenie, w którym stwierdza rozwód lub jego odmowę. Orzeczenie to zawiera również decyzje w kwestiach ubocznych, takich jak podział majątku, alimenty i opieka nad dziećmi.

Rozwód w II Instancji

 • Apelacja: Strony mają prawo odwołać się od orzeczenia sądu do Sądu Okręgowego, jeśli nie zgadzają się z wydanym wyrokiem.
 • Prawomocność wyroku: Orzeczenie rozwodu staje się prawomocne, jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji w wyznaczonym terminie lub po rozpatrzeniu apelacji przez sąd wyższej instancji.

Ważne jest, aby przez cały proces rozwodowy mieć wsparcie prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy, reprezentować Twoje interesy i doradzić w kwestiach prawnych.

Test: Czy Jesteś Gotowa/Gotowy na Złożenie Pozwu o Rozwód?

Decyzja o złożeniu pozwu o rozwód jest jedną z najtrudniejszych i może mieć daleko idące konsekwencje dla Twojego życia oraz życia Twojej rodziny. Ten test pomoże Ci zorientować się, czy jesteś gotowa/gotowy na taki krok. Odpowiedz „Tak” lub „Nie” na poniższe pytania:

 • Czy dokładnie przemyślałaś/eś swoją decyzję o rozwodzie, rozważając wszystkie za i przeciw?
  • Tak
  • Nie
 • Czy podjęłaś/eś próby rozwiązania problemów w małżeństwie, np. poprzez terapię małżeńską lub mediację?
  • Tak
  • Nie
 • Czy czujesz, że pozostałe w małżeństwie jest dla Ciebie szkodliwe emocjonalnie, fizycznie lub psychicznie?
  • Tak
  • Nie

Kiedy będzie rozwód?

 • Czy jesteś świadoma/y finansowych i prawnych konsekwencji rozwodu?
  • Tak
  • Nie
 • Czy masz plan na to, jak zorganizować swoje życie po rozwodzie, w tym mieszkaniowe i finansowe aspekty?
  • Tak
  • Nie

Dzieci przy rozwodzie 

 • Czy omówiłaś/eś sytuację z dziećmi (jeśli są) i jesteś gotowa/gotowy wspierać je w tym trudnym okresie?
  • Tak
  • Nie
 • Czy zastanawiałaś/eś się, jakie ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi chciałabyś/chciałbyś zaproponować?
  • Tak
  • Nie
 • Czy jesteś gotowa/gotowy na potencjalne trudności emocjonalne związane z procesem rozwodowym?
  • Tak
  • Nie
 • Czy masz wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół w tej trudnej sytuacji?
  • Tak
  • Nie
 • Czy jesteś gotowa/gotowy na to, że Twoje życie zmieni się i możesz potrzebować czasu, aby zaakceptować te zmiany?
  • Tak
  • Nie

Wyniki – Kiedy będzie rozwód?:

 • 8-10 odpowiedzi „Tak”: Wydaje się, że jesteś dobrze przygotowana/y na złożenie pozwu o rozwód. Podjęłaś/eś już ważne kroki w celu zrozumienia swojej sytuacji i możliwych konsekwencji. Pamiętaj, że wsparcie profesjonalistów, takich jak adwokat i psycholog, może być dla Ciebie bardzo pomocne w tym procesie.
 • 5-7 odpowiedzi „Tak”: Możliwe, że jesteś na drodze do podjęcia decyzji o rozwodzie, ale mogą być jeszcze obszary, które wymagają Twojej uwagi lub dodatkowego przemyślenia. Rozważ skorzystanie z dodatkowego wsparcia, aby lepiej zrozumieć swoje potrzeby i opcje.
 • Mniej niż 5 odpowiedzi „Tak”: Możesz mieć jeszcze wątpliwości co do rozwodu lub potrzebować więcej czasu na przemyślenie swojej decyzji. Może to być dobry moment, aby poszukać wsparcia u doradcy małżeńskiego lub terapeuty, który pomoże Ci lepiej zrozumieć swoje uczucia i opcje.

Co robić dalej:

Nie ważne, ile „Tak” odpowiedziałaś/eś, ważne jest, abyś pamiętała/pamiętał o swoim zdrowiu i dobrostanie. Rozwód to zawsze duży stres, więc nie zapomnij o wsparciu ze strony specjalistów i bliskich

Pytania o rozwód w Warszawie 

„Pani Mecenas, kiedy będzie rozwód? Chcę jak najszybciej, najlepiej w dwa dni…”

„Mieszkam jeszcze z żoną, jednakże chcę jak najszybciej rozwodu. Mam inną kobietę, ale wczoraj przespałem się z żoną, bo mnie do tego sprowokowała…”.

„Pani adwokat, potrzebuje wziąć rozwód. Niech Pani załatwi jak najszybszy termin. Mieszkamy w Warszawie na Wilanowie. Co możemy zrobić, żeby szybko wziąć rozwód?”.

„Szukam dobrego adwokata w Warszawie, który pomoże mi szybko wziąć rozwód. Nie żyję z mężem od kilku lat, a jestem w ciąży z innym mężczyzną. Dowiedziałam się, że jest domniemanie ojcostwa i nie wiem jak wyjść z tej sytuacji”.

To tylko nieliczne wiadomości, które otrzymuję od klientów.

Kiedy będzie rozwód? Więzi małżeńskie

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że sąd może rozwiązać wasze małżeństwo poprzez rozwód wyłącznie wtedy, gdy zajdą ku temu przesłanki. Między małżonkami muszą ustać więzi – mówimy tutaj o gospodarczej, fizycznej i duchowej.

Czy jak mieszkamy ze sobą to możemy złożyć sprawę o rozwód ” – oczywiście że tak !  Kiedy przed sądem Państwo stwierdzicie, że kilka dni wcześniej ze sobą współżyliście, sąd uzna, że nie ma przesłanek ku temu, aby orzec rozwiązanie małżeństwa, albowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że związek wciąż da się uratować. Małżeństwo to instytucja chroniona prawem, więc istnieją określone przepisy, które hamują proces rozwodowy – między innymi fakt współżycia małżonków.

Aby sąd mógł orzec rozwód, musi nastąpić trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego, a wy jako małżonkowie nie możecie widzieć żadnych szans na uratowanie małżeństwa. Jeżeli przed sądem stwierdzicie, że takie szans są,  wówczas nie otrzymacie rozwodu – Sąd oddali powództwo w całości.

Kim jestem ? O mnie – Adwokatem rozwódką, mamą która pomaga innym przy sprawach rodzinnych.

Szybka sprawa rozwodowa

Rozwód w 1 miesiąc – to jest możliwe ale nie łatwe. W zakresie szybkiego rozwodu – najszybciej udało mi się załatwić rozwód w niepełny miesiąc. Na to jednak składa się kilka przesłanek – przede wszystkim, w którym sądzie Twoja sprawa będzie się toczyć. W Warszawie mamy dwa sądy zajmujące się sprawami rozwodowymi:

Sąd Okręgowy w Warszawie – al. „Solidarności” 127

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – ul. Poligonowa 3

Strategia przy rozwodzie Kiedy będzie rozwód?

W pierwszej kolejności potrzebny jest plan i strategia. Pamiętajmy również, że do sprawy rozwodowej należy przygotować się pod względem mentalnym oraz odpowiedzieć sobie na pytanie – czego oczekujemy od sprawy rozwodowej? Musimy znaleźć dobrego prawnika do rozwodu i przygotować dowody.

Zatem najważniejsze kwestie przy sprawie o rozwód to: cel, strategia, dobry adwokat i przede wszystkim właściwe nastawienie. Nikt nie przeżyje życia za Ciebie, więc to Ty musisz zadecydować, kiedy jest dobry moment na rozwód.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]