Jak narcyz zdobywa dowody w sprawie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
Jak narcyz zdobywa dowody w sprawie?

Jak narcyz zdobywa dowody w sprawie? Manipulacja w sprawach rozwodowych może przybierać wiele form, a narcyz może stosować różnorodne strategie, aby zmanipulować sytuację na swoją korzyść. Takie zachowania komplikują już i tak trudny proces rozwodowy. W przypadku pytań zapraszam na konsultację online lub w kancelarii. Umów się klikając dostępny termin i godzinę w kalendarzu!

Jak narcyz zdobywa dowody w sprawie?

Oto przykłady dowodów, które narcyz może próbować wykorzystać:

W pierwszej kolejności

 1. Zeznania świadków: Narcyz może próbować wpłynąć na świadków, aby złożyli zeznania korzystne dla jego sprawy.
 2. Dokumentacja pisemna: Może manipulować korespondencją e-mailową, SMS-ami lub listami, aby tworzyć narrację, która przedstawia drugą stronę w złym świetle.
 3. Nagrania: Narcyz może nagrywać zarówno Wasze rozmowy jak i Twoje rozmowy z przyjaciółmi czy rodziną.
 4. Dowody fotograficzne i wideo: Narcyz może przedstawiać zdjęcia lub nagrania wideo w sposób, który wprowadza w błąd, sugerując niewłaściwe zachowania drugiej strony.
 5. Raporty finansowe: Może ukrywać lub fałszować informacje finansowe, aby wpłynąć na decyzje dotyczące alimentów czy podziału majątku.
 6. Opinie ekspertów: Może wykorzystywać opinie ekspertów, np. psychologów, aby twierdzić, że druga strona nie nadaje się do pełnienia roli rodzicielskiej
 7. Raporty szkół czy przedszkoli: Narcyz może wybierać informacje, które są korzystne dla jego narracji dotyczącej opieki nad dziećmi.
 8. Dokumentacja medyczna: Może przedstawiać rzekome dowody na przemoc fizyczną lub psychiczną, nawet jeśli nie miała ona miejsca.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube:

Jak narcyz zdobywa dowody w sprawie? Nagrania

Często pada pytanie o legalność nagrań i wykorzystywania ich w sądzie. Żaden przepis procedury cywilnej nie reguluje wprost problemu dopuszczalności takich dowodów. Aprobatę dla dopuszczenia dowodu z nagrania wyraził Sąd Najwyższy. Stwierdził, że jeśli strona nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności omawianego materiału (dźwiękowego), nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji dowodu z nagrań rozmów, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców (wyrok z dnia 25 kwietnia 2003 roku, I CKN 94/01, Lex nr 8) Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie o rozwód

Jak narcyz zdobywa dowody w sprawie? Zachowaj ostrożność

 • Nie dawaj się sprowokować i nie kłóć się z narcyzem
 • Nie podnoś głosu przy narcyzie – nie wie czy tego nie nagrywa, by później wykorzystać to w sądzie
 • Jeśli czujesz, że kłótni eskaluje i zaraz wybuchniesz – opuść pomieszczenie
 • Uważaj na słowa, nie mów kontrowersyjnych rzeczy nawet w żartach
 • Również zbieraj potrzebną dokumentację na zachowania narcyza – lepiej pisz, niż rozmawiaj, by pozostał ślad po korespondencji
 • Nawet jeśli narcyz wciąga dzieci do Waszego spory, Ty tego nie rób, chroń swoje dzieci i nie angażuj ich w konflikt
 • Pamiętaj, że masz prawo do prywatności i możesz wytoczyć narcyzowi sprawę o naruszenie dóbr osobistych

Najczęściej zadawane pytania dotyczące dowodów przy rozwodzie:

Jakie są najczęstsze formy dowodów, których narcyz może użyć w sprawie rozwodowej?

Najczęstszymi formami dowodów, których narcyz może użyć w sprawie rozwodowej są: zeznania świadków, dokumentacja pisemna (takie jak korespondencja e-mailowa, SMS-y, listy), nagrania rozmów telefonicznych, dowody fotograficzne i wideo, raporty finansowe, opinie ekspertów (np. psychologów), raporty szkół czy przedszkoli oraz dokumentacja medyczna.

Czy nagrania rozmów bez wiedzy drugiej strony są dopuszczalne jako dowód w procesie rozwodowym?

Nagrania rozmów mogą być dopuszczone jako dowód w sądzie rozwodowym. Wyrok Sądu Najwyższego potwierdza dopuszczalność nagrania, nawet jeśli jedna ze stron nie była świadoma nagrywania.

Jak można się bronić przed manipulacją dowodami przez narcyza w sprawie rozwodowej?

Aby bronić się przed manipulacją dowodami przez narcyza w sprawie rozwodowej, należy zachować ostrożność w komunikacji, unikać podnoszenia głosu, uważać na słowa (nawet w żartach), oraz zbierać własną dokumentację na zachowania narcyza.

Czy zachowanie spokojne i niekonfrontacyjne wobec narcyza może zmniejszyć ryzyko manipulacji dowodami?

Tak, zachowanie spokojne i niekonfrontacyjne może zmniejszyć ryzyko manipulacji dowodami przez narcyza. Ważne jest unikanie eskalacji konfliktu oraz zachowanie kontroli nad własnymi emocjami.

Jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi działaniami narcyza w kontekście zbierania dowodów w sprawie rozwodowej?

Aby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi działaniami narcyza w kontekście zbierania dowodów w sprawie rozwodowej, zaleca się zachowanie prywatności, unikanie angażowania dzieci w spory, oraz ewentualne wytoczenie sprawy o naruszenie dóbr osobistych, jeśli zachowanie narcyza to uzasadnia. Dodatkowo, warto pisać zamiast rozmawiać w celu pozostawienia śladu po korespondencji.

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]