„I że Cię nie opuszczę aż do śmierci” Tak się zazwyczaj pięknie zaczyna. KIEDY MAŁŻEŃSTWO KOŃCZY SIĘ ROZWODEM NIE JEST JUŻ TAK PIĘKNIE….Ile kosztuje rozwód?

ile kosztuje rozwód

Chociaż poznałam wielu małżonków w których chwila rozwodu była najpiekniejsgzm dniem ich w życiu.

Kiedy spotykam się z klientami w sprawie rozwodu, jedna z kwestii, która zawsze jest poruszana  TO KOSZT ROZWODU.  Postępowanie rozwodowe kojarzy się przede wszystkim ze stresem, niepewnością oraz długim czasem oczekiwania na uzyskanie rozstrzygnięcia. Część kosztów jest trudna do ustalenia, bowiem jest zależna od wielu czynników, nie mniej jednak podstawowe opłaty są znane.

Oczywiście po pierwszej konsultacji  powinniśmy od Adwokata/ Radcy Prawnego otrzymać wycenę koszty zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika.

Często małżonkowie zadają sobie pytanie czy warto? Odpowiedź każdy indywidualnie musi sobie sam udzielić. Z doświadczenia wiem, że dużo klientów przychodzi w trakcie procesu i proszą mnie o pomoc  bo okazuje się ze wzór z internetu nie wystarczył i grunt wali się pod nogami. 

Trzeba pamietać, że sprawy rodzinne dostarczają nam bardzo dużo emocji. Pamietam swoje pierwsze sprawy jako aplikant adwokacki kiedy wracałam do domu pełna emocji i zasnąć nie mogłam. 

Prawda jest taka że często mamy dotyczenie z ludzkimi dramatami dlatego wybór Adwokata powinien być przemyślany. 

Rozwód nie rzadko wymaga ponadto dużego zaangażowania i zwykle jest wyczerpujący emocjonalnie, w zależności jednakże od tego jak to postępowanie się kształtuje i w jaki sposób się toczy, rozwód może być również bardzo kosztowny.

Co składa się na koszty sprawy o rozwód ? Przede wszystkim koszty sądowe (czyli ustawowo określone opłaty oraz wydatki) i wynagrodzenie pełnomocnika.

Koszty sądowe rozwodu cywilnego.

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W przypadku, gdy zostanie orzeczony rozwód na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, wówczas po tym jak uprawomocni się wyrok, zostanie zwrócona połowa uiszczonej opłaty, czyli 300 zł. 

Jeżeli pozew będzie zawierał wniosek o podział majątku wówczas należy dokonać dodatkowej opłaty w kwocie 1000 zł, a jeśli strony są zgodne co do podziału majątku – wówczas dodatkowa opłata wyniesie 300 zł.

Zasadą jest, że przegrany w procesie jest zobowiązany do zwrotu wszystkich poniesionych przez stronę przeciwną kosztów (opłat sądowych, wydatków, kosztów zastępstwa procesowego). 

Nie mniej jednak, w toku postępowania sądowego (aż do czasu uprawomocnienia się wyroku) to na osobie inicjującej proces spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów sądowych.

Czy wiesz, że w sprawie o rozwód można złożyć na każdym etapie sprawy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ?

Jeżeli osobę składającą pozew nie stać na ich poniesienie to Sąd może zwolnić z całości bądź z części tych kosztów. 

W tym celu, do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf

Dobrze jest też załączyć dokumenty obrazujące trudną sytuację materialną. Przykładowo w przypadku braku pracy – zaświadczenie z urzędu pracy, wydruk rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące itp.

Opłaty sądowe (czyli płatne na rzecz Skarbu Państwa):

– opłata od pozwu o rozwód – 600 zł

– opłata od pozwu o separację – 600 zł

– opłata od pozwu o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 200 zł

– opłata od pozwu o unieważnienie małżeństwa – 200 zł.

– ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł

– podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej – 1000 zł.

– podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej w przypadku wniosku zawierającego zgodny plan podziału majątku opłata – 300 zł.

-opłata od dokumentu pełnomocnictwa – jeżeli jest ustanawiamy jako pełnomocnik adwokat lub radcy prawny – 17 zł 

Poza opłatą od pozwu w toku postępowania sądowego mogą pojawić się również inne koszty, które rozwodzący się małżonkowie będą zobowiązani ponieść, np. koszty sporządzenia opinii przez biegłego specjalistę czy przeprowadzenia badań przez placówkę specjalistyczną, konieczność ich poniesienia oraz wysokość zależy jednakże od okoliczności danej sprawy, nie w każdym postępowaniu rozwodowym więc one powstaną.

Poza stałymi opłatami oraz wydatkami sądowymi (np. związanymi z biegłymi, świadkami, tłumaczami) należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. 

Ceny rynkowe za reprezentowanie w sprawie rozwodowej  – Ile kosztuje rozwód ?

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od żądań stron (czy domagają się tylko rozwodu, czy orzeczenia o winie małżonka, ustalenia alimentów na dzieci bądź na siebie, orzeczenia o eksmisji, podziale majątku) czy też stopnia skomplikowania sprawy (prognozowanej ilości rozpraw, przeprowadzanych dowodów).To co ważne jest przy wyborze adwokata to zaufanie do niego i jasne określenie wynagrodzenia.

Najlepszym rozwiązaniem jest umówienie z wybranym Adwokatem bądź Radcą prawnym na konsultacje i podjęcie dalszej współpracy z wybranym pełnomocnikiem. 

Pamiętać również należy, że wynagrodzenie, które należne będzie pełnomocnikowi za prowadzenie postępowania, zwykle nie obejmuje jego stawiennictwa na rozprawie i za tą czynność pełnomocnik naliczy odrębną opłatę. Jeśli więc rozpraw będzie sporo, bo całe postępowanie rozwodowe jest skomplikowane, to również przez to koszty takiego procesu wzrosną. 

Jeżeli zgodnie oboje chcemy rozwodu bez orzekania o winie, a małżonkowie nie mamy wspólnych małoletnich dzieci, to takie postępowanie nie będzie szczególnie skomplikowane, przez co i wynagrodzenie pełnomocnika będzie niższe.

Najbardziej czasochłonne i  kosztowne, są rozwody w których ustalana jest wina rozkładu pożycia i w których małżonkowie nie mogą się porozumieć w sprawach dotyczących dzieci, gdyż takie rozwody są zwykle bardzo dynamiczne i wymagają szybkiego podejmowania działań, nie rzadko bardzo intensywnych. Ale w tych sytuacjach właśnie czasem pomoc Adwokata okazuje się niezbędna gdyż więcej możemy na tym stracić. 

Życie pisze nam scenariusze 

W toku postępowania może się wiele zmienić, małżonkowie mogą np. zrezygnować z orzeczenia o winie lub mogą osiągnąć konsensusu w sprawach dotyczących dzieci, i wówczas bardzo skomplikowane postępowanie rozwodowe stanie się znacznie prostsze i krótsze, warto zatem zlecając prowadzenie sprawy pełnomocnikowi i ustalając jego wynagrodzenie zwrócić na to uwagę i np. zastrzec, że w razie polubownego rozwiązania spornych kwestii wynagrodzenie za świadczone usługi będzie odpowiednio niższe.

Czytaj także: Wzór pozwu o rozwód

Facebook Comments

Nie dam mu rozwodu.

Nie dam mu rozwodu.  Kocham go  „Pani mecenas kocham swojego męża i nie chce dać mu rozwodu". Co mogę zrobić…
CZYTAJ WIĘCEJ

Szybki rozwód ! Rozwód na 1 rozprawie.

Co zrobić, żeby szybko się rozwieść ?? Pozew braki formalne- Bardzo dobry pozew Od tego się zaczyna, i ważne jest…
CZYTAJ WIĘCEJ

Emocje podczas rozwodu. Rozwód emocje

Rozwój - emocje Jakie emocję podczas rozwodu? Czy wiesz, że siedem na dziesięć rozwodów inicjowanych jest przez kobiety.  Tak właśnie…
CZYTAJ WIĘCEJ

Alimenciara – tak mówią meżczyzni. Kim ona jest ?

Dlaczego mówi się na kobiety Alimenciary ?? Kim jest Alimenciara? Ostatnio mój klient powiedział mi czy wiem kim jest  Alimenciara?…
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozprawa rozwodowa 5 rzeczy, których nie powinieneś robić

Przychodzi ten moment kiedy Sąd wyznacza nam rozprawę. I wtedy zaczynają targać tobą różne emocje. To normalne, w końcu jesteś…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Podział majątku przed rozwodem ? Jak dokonać podziału majątku

„ Podział majątku przed rozwodem ? Czy jest taka możliwość ? Czy mogę dokonać podziału ? Ile to kosztuje. Podział majątku…
KONTYNUUJ CZYTANIE

Chce ograniczyć władzę rodzicielską ?

„Jesteśmy w trakcie rozwodu. Chce ograniczyć małżonkwoi władzę rodzicielską. Co robić ? Jak ograniczyć władzę rodzicielską ? Sąd Orzekając ROZWÓD sąd…
KONTYNUUJ CZYTANIE