Home rozwód Ile kosztuje rozwód? 👰🤵‍♀️

Ile kosztuje rozwód? 👰🤵‍♀️

autor ADWOKAT MARTA WNUK
adwokat od rozwodow

„I że Cię nie opuszczę aż do śmierci”… Tak się zazwyczaj pięknie zaczyna. KIEDY MAŁŻEŃSTWO KOŃCZY SIĘ ROZWODEM, NIE JEST JUŻ TAK PIĘKNIE… Ile kosztuje rozwód? 👰🤵‍♀️

ile kosztuje rozwód

Muszę w tym miejscu przyznać, że spotkałam wielu małżonków, dla których rozwód był najpiękniejszą chwilą w ich w życiu.

Kiedy spotykam się z klientami w sprawie rozwodu, jedna z kwestii, która zawsze jest poruszana, TO KOSZT ROZWODU. 

Postępowanie rozwodowe kojarzy się przede wszystkim ze stresem, niepewnością oraz długim czasem oczekiwania na uzyskanie rozstrzygnięcia. Część kosztów jest trudna do ustalenia, bowiem jest zależna od wielu czynników, niemniej jednak podstawowe opłaty są znane.

Oczywiście po pierwszej konsultacji powinniśmy od adwokata/radcy prawnego otrzymać wycenę zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika.

Często małżonkowie zadają sobie pytanie: czy warto? Odpowiedzi każdy musi udzielić sobie sam. Z doświadczenia wiem, że dużo klientów przychodzi już w trakcie procesu, prosząc mnie o pomoc. Okazuje się, że wzór z internetu nie wystarczył i grunt wali im się pod nogami. 

 

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK 

 

Sprawy rodzinne dostarczają nam bardzo dużo emocji. Pamiętam swoje pierwsze sprawy jako aplikant adwokacki, kiedy wracałam do domu pełna emocji i nie mogłam zasnąć. 

Prawda jest taka, że często mamy do czynienia z ludzkimi dramatami. Dlatego też wybór adwokata powinien być przemyślany. 

Ponadto rozwód nierzadko wymaga od nas dużego zaangażowania i zwykle jest wyczerpujący emocjonalnie.

Co składa się na koszty sprawy o rozwód? Przede wszystkim koszty sądowe (czyli ustawowo określone opłaty oraz wydatki) i wynagrodzenie pełnomocnika.

Koszty sądowe rozwodu cywilnego.

Opłata od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł. W przypadku, gdy zostanie orzeczony rozwód na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, po uprawomocnieniu się wyroku zostanie zwrócona połowa uiszczonej opłaty, czyli 300 zł. 

Jeżeli pozew będzie zawierał wniosek o podział majątku, wówczas należy dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł. Jeśli zaś strony są zgodne co do podziału majątku – wówczas dodatkowa opłata wyniesie 300 zł.

Zasadą jest, że przegrany w procesie jest zobowiązany do zwrotu wszystkich poniesionych przez stronę przeciwną kosztów (opłat sądowych, wydatków, kosztów zastępstwa procesowego). 

Niemniej jednak, w toku postępowania sądowego (aż do czasu uprawomocnienia się wyroku) to na osobie inicjującej proces spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów sądowych.

Czy wiesz, że w sprawie o rozwód można złożyć na każdym etapie sprawy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych ?

Jeżeli osobę składającą pozew nie stać na ich poniesienie, to Sąd może zwolnić z całości bądź z części tych kosztów. 

W tym celu, do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozporzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf).

Dobrze jest też załączyć dokumenty obrazujące trudną sytuację materialną. Przykładowo w przypadku braku pracy – zaświadczenie z urzędu pracy, wydruk rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące, itp.

Opłaty sądowe (czyli płatne na rzecz Skarbu Państwa):

– opłata od pozwu o rozwód – 600 zł

– separację – 600 zł

– od pozwu o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 200 zł

– o unieważnienie małżeństwa – 200 zł.

– ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej – 200 zł

– podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej – 1000 zł

– podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej w przypadku wniosku zawierającego zgodny plan podziału majątku opłata – 300 zł

– opłata od dokumentu pełnomocnictwa – jeżeli jest ustanawiamy jako pełnomocnik adwokat lub radcy prawny – 17 zł 

W toku postępowania sądowego mogą pojawić się również inne koszty, np. koszty sporządzenia opinii przez biegłego specjalistę.

Poza stałymi opłatami oraz wydatkami sądowymi (np. związanymi z biegłymi, świadkami, tłumaczami) należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. 

Ceny rynkowe za reprezentowanie w sprawie rozwodowej  – Ile kosztuje rozwód?

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od żądań stron. Czy domagają się tylko rozwodu, czy orzeczenia o winie małżonka, ustalenia alimentów na dzieci bądź na siebie, orzeczenia o eksmisji, podziale majątku.

Najlepszym rozwiązaniem jest umówienie się z wybranym adwokatem bądź radcą prawnym na konsultacje i podjęcie dalszej współpracy z wybranym pełnomocnikiem. To ważny wybór, dlatego dobrze go przemyśl. Razem będziecie ustalać strategię i rozmawiać o szczegółach, dlatego musisz mieć do tej osoby pełne zaufanie.

CENNIK

Jeżeli małżonkowie zgodnie chcą rozwodu bez orzekania o winie, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wynagrodzenie pełnomocnika będzie niższe.

Najbardziej czasochłonne i kosztowne są rozwody, w których ustalana jest wina rozkładu pożycia i w których małżonkowie nie mogą się porozumieć w sprawach dotyczących dzieci. Takie rozwody są zwykle bardzo dynamiczne i wymagają szybkiego podejmowania działań, często bardzo intensywnych. W tych sytuacjach pomoc adwokata okazuje się niezbędna, gdyż bez niej możemy więcej stracić. 

Życie pisze nam scenariusze 

Oczywiście w toku postępowania może się wiele zmienić. Małżonkowie mogą np. zrezygnować z orzeczenia o winie lub osiągnąć konsensus.

Zlecając prowadzenie sprawy pełnomocnikowi i ustalając jego wynagrodzenie zwrócić na to uwagę i np. zastrzec, że w razie polubownego rozwiązania spornych kwestii wynagrodzenie za świadczone usługi będzie odpowiednio niższe.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Czytaj także: Wzór pozwu o rozwód

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

[ninja_form id=1]

Podobne wpisy

Skomentuj

Umów się na Konsultacje [Płatną]