Home Podział Majątku Dom na działce męża – Co zrobić podział majątku – Adwokat radzi

Dom na działce męża – Co zrobić podział majątku – Adwokat radzi

by ADWOKAT MARTA WNUK
Dom na działce męża

Dom na działce męża

Pani Mecenas, proszę o pomoc. Dom, który zbudowaliśmy, jest na działce męża – on twierdzi, że należy do niego.

Prawdą jest, że właścicielem nieruchomości jest mąż.

Podam przykład. Pewne małżeństwo mieszkało na warszawskiej Woli. W pewnym momencie małżonkowie stwierdzili, że wybudują dom w Piasecznie, gdyż mąż miał tam działkę. W efekcie końcowym wybudowali dom. Chwilę później nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego oraz rozwód.

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

W takich sytuacjach mamy prawo żądać zwrotu nakładów, które zostały poczynione na dom, czyli połowę wartości domu. Najlepiej powołać biegłego w celu wyceny niniejszej nieruchomości – wówczas wartość działki zostanie pomniejszona o wartość, którą podzielicie. Działka i wartość tej działki jest majątkiem osobistym. Zatem faktycznie działka należy się mężowi – jest jego własnością. Jednakże nie musi tak być, albowiem sąd w wyjątkowych sytuacjach może żądać przepisania niniejszej nieruchomości w całości oraz działki na panią. Zatem przy podziale może być taka sytuacja, że będzie zmiana właściciela działki. Jednakże w takich przypadkach najlepiej powołać biegłego, który oszacuje, jaka jest wartość niniejszej nieruchomości oraz będzie pani żądała połowę wartości pomniejszoną o wartość działki.

Określenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości – Dom na działce męża

Proszę również pamiętać, że jako kobieta i matka, przy której zostały dzieci, ma pani prawo do określenia w sprawie rozwodowej sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości. Jest to prawo, które określa się niezależnie od formy własności. Można to uregulować w sprawie rozwodowej. A zatem dla przykładu – z jednego piętra korzysta pani, a z drugiego mąż. Wszystko zależy od tego, jak wygląda wasza sytuacja. Jeżeli natomiast wyprowadziła się pani z tego domu, wówczas musi pani pamiętać o tym, że określenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości będzie wówczas dużo cięższe. Najlepiej w takiej sytuacji po prostu przygotować się i wystąpić o podział majątku wspólnego.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Oprócz domu z pewnością są jeszcze inne składniki majątku takie jak wyposażenie, samochód albo konta.

W ostatnim czasie zgłosiła się do mnie pani z Pruszkowa, której sprawa toczy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nieopodal tego sądu mieści się moja kancelaria. W związku z trudnościami przy sprawie rozwodowej zdecydowała się wstąpić do mnie na rozmowę. Jak się okazało bardzo zależy jej na podziale majątku, ale wciąż ma z mężem wspólność majątkową. Mąż nie chce zgodzić się na rozdzielność majątkową u notariusza.

W tym miejscu chcę wskazać, że nie trzeba czekać na rozdzielność majątkową u notariusza. Z wnioskiem o rozdzielność można wystąpić do sądu rejonowego.

Jak uzyskać rozdzielność?

Mamy kilka sposobów – pierwszy, najłatwiejszy – za pomocą wizyty u notariusza. Dwa – w przypadku braku zgody jest możliwość wniesienia odpowiedniego powództwa do sądu celem uzyskania rozdzielności z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Pytanie, do kogo będzie należał dom, jest mi zadawane dość często. Jestem od tego, żeby wam pomóc, jednakże, żeby odpowiedzieć konkretnie na to pytanie, trzeba wiedzieć, że stan faktyczny może być różny. Zasadnicza kwestia – do kogo należała działka? Czy właścicielem działki jest drugi małżonek, który nabył ją przed ślubem? Może ktoś z rodziny obdarował twojego małżonka działką, a wy pobudowaliście tam dom? A może kupiliście działkę już po zawarciu związku małżeńskiego?

Czym jest majątek osobisty?

W tym miejscu nie można zapomnieć, czym jest majątek osobisty.

Stosownie do art. 33 pkt 2 k.r.o., do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. 

Właścicielem gruntu jest małżonek? Dom na działce męża

W polskim prawie obowiązuje jednak zasada superficies solo cedit, czyli wszystko, co jest na trwałe związane z gruntem, stanowi własność właściciela gruntu.

Problem pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do rozwodu i małżonkowie wybudowali dom na działce jednego z małżonków. Drugi małżonek nie jest właścicielem tego domu. Budynek ten należy traktować jako nakład z majątku wspólnego na nieruchomość stanowiącą odrębny majątek jednego z małżonków – tego, który jest właścicielem działki. Zatem w razie rozwodu, kiedy należy podzielić majątek, wówczas trzeba rozliczyć nakład i ten nakład w chodzi w masę majątkową, którą należy podzielić. Musimy wiedzieć, że do podziału nie wchodzi budynek jako odrębny przedmiot. Mamy prawo tylko do wierzytelności pieniężnej stanowiącej równowartość dokonanego nakładu. W wyjątkowych sytuacjach możemy żądać przeniesienia własności również gruntu, jednakże co do zasady rozliczony jest nakład.

Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:

Pozew o rozwód  🎥

Alimenty 🎥 

Rozwody – Tego nie rób w Sądzie 🎥

Rozwód z Manipulantem 🎥

Jak podzielić majątek i jak rozliczyć nakład?

Niewątpliwie sprawa o podział majątku jest niezwykle skomplikowana. Mamy różne sposoby rozliczenia nakładów. Pierwszy sposób to zasądzenie kwoty odpowiadającej części wartości nakładów. Drugi sposób to przyznanie jednemu z małżonków równowartości nakładu, czyli np. w rozliczeniu majątkowym przez zdanie małżonkowi równowartości w postaci innych składników majątku.

Jest również możliwość wykupu części nieruchomości oraz podzielenia fizycznie domu.

Zatem sposobów jest kilka. Wszystko oczywiście zależy, jaki jest nasz cel i jak chcemy podzielić majątek wspólny. Jednakże niewątpliwie potrzebna jest w tym zakresie odpowiednia taktyka procesowa i strategiczne przygotowanie. Trzeba to zaplanować krok po kroku i zaplanować różne opcje.

 

Więcej:

Podzielenie majątku. Jakie są sposoby podziału majątku wspólnego?

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]