Choroba psychiczna przy rozwodzie. Wina przy rozwodzie.

by ADWOKAT MARTA WNUK
Choroba psychiczna przy rozwodzie

„Rozwód a Choroba Psychiczna: Unieważnienie Małżeństwa w Warszawie – Kluczowe Aspekty i Rzeczywiste Historie”

W mojej adwokackiej praktyce w Warszawie często spotykam się z przypadkami, gdzie za rozwodem kryje się nie tylko konflikt między małżonkami, ale również niezdiagnozowana choroba psychiczna jednego z partnerów. W takich sytuacjach, rozwód może nie być jedyną drogą – możliwe jest także unieważnienie małżeństwa. Oto kluczowe aspekty i rzeczywiste historie, które rzucają światło na te złożone kwestie.

Choroba Psychiczna jako Przeszkoda do Zawarcia Małżeństwa

Zgodnie z prawem, osoba cierpiąca na chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe nie może zawrzeć małżeństwa bez zgody sądu. Kluczowe jest, aby choroba psychiczna istniała już w momencie zawierania związku małżeńskiego.

Unieważnienie Małżeństwa – Kiedy Jest Możliwe?

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków jest możliwe tylko, jeśli choroba ta istniała w chwili zawierania małżeństwa. Niepsychotyczne zaburzenia psychiczne również mogą być podstawą do unieważnienia małżeństwa, jeżeli ich wpływ na małżeństwo jest porównywalny do psychozy.

Przypadek z Warszawy

Pewien klient z Warszawy, Michał, dowiedział się w trakcie procesu rozwodowego, że jego żona ma lekki stopień upośledzenia. Sytuacja stała się jasna, gdy żona zaatakowała go nożem, a w jej dokumentach znalazł informacje o pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Choroba była zatajona, co stało się podstawą do unieważnienia małżeństwa.

Rozwód czy Unieważnienie?

Decyzja między rozwodem a unieważnieniem małżeństwa zależy od konkretnych okoliczności i dowodów. W przypadku choroby psychicznej, ważne jest, aby rozważyć wszystkie aspekty – od stanu zdrowia jednego z małżonków, po długotrwałość i funkcjonowanie małżeństwa. Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jest kwestią złożoną i wymaga spełnienia określonych warunków prawnych. Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

Istnienie Choroby w Momencie Zawierania Małżeństwa

Podstawowym warunkiem do unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej jest fakt, że taka choroba musi istnieć już w momencie zawierania związku małżeńskiego. Nie chodzi tu o diagnozę postawioną po ślubie, ale o stan, który już wtedy był obecny, nawet jeśli nie był znany lub rozpoznany.

Rola Biegłego Psychiatry

W takiej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania przez biegłego psychiatrę. To on musi stwierdzić, czy w chwili zawarcia małżeństwa istniała choroba psychiczna. W takim przypadku sąd bierze pod uwagę opinię biegłego, aby ustalić, czy warunki do unieważnienia małżeństwa są spełnione.

Konsultacja z Ekspertem

W sytuacjach tak skomplikowanych jak rozwód na tle choroby psychicznej, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem. Tylko kompleksowa analiza przypadku pozwoli na wybranie najkorzystniejszej drogi prawnej – czy to rozwodu, czy unieważnienia małżeństwa.

Choroba Psychiczna a Rozwód z Winy

W przypadkach, gdy jeden z małżonków jest chory psychicznie, trudno jest przypisać winę za rozkład małżeństwa. Choroba psychiczna sama w sobie nie jest wystarczającą przesłanką do orzeczenia winy. Istotne jest, aby wykazać związek choroby psychicznej z trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżonków oraz brak negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu.

Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, zapraszam do kontaktu. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych w Warszawie, oferuję kompleksowe wsparcie prawne w tych delikatnych i często skomplikowanych sprawach.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]