Alkoholizm przy rozwodzie. Test czy twój mąż jest alkoholikiem ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
alkoholizm

Test: Czy Twój Mąż Jest Alkoholikiem?

Ten test ma na celu pomoc w zrozumieniu, czy zachowania Twojego męża mogą wskazywać na problem z alkoholizmem. Odpowiedz „Tak” lub „Nie” na poniższe pytania. Pamiętaj, że wyniki tego testu nie zastępują profesjonalnej diagnozy, ale mogą dać pewne wskazówki dotyczące problemu.

 • Czy Twój mąż często pije alkohol sam?
  • Tak
  • Nie
 • Czy zdarza mu się pić alkohol rano, aby „wyleczyć” kaca?
  • Tak
  • Nie
 • Czy jego spożycie alkoholu wpływa negatywnie na jego życie zawodowe lub osobiste?
  • Tak
  • Nie
 • Czy Twoje próby rozmowy o jego piciu kończą się kłótniami lub zaprzeczaniem, że jest problem?
  • Tak
  • Nie

Alkoholizm przy rozwodzie

 • Czy zauważyłaś, że Twój mąż pije więcej i częściej niż kiedyś?
  • Tak
  • Nie
 • Czy alkohol jest dla niego priorytetem nad innymi aktywnościami lub zobowiązaniami?
  • Tak
  • Nie
 • Czy zdarzyło mu się kiedykolwiek nie pamiętać wydarzeń z poprzedniego wieczoru po spożyciu alkoholu?
  • Tak
  • Nie
 • Czy Twoim zdaniem Twój mąż jest w stanie kontrolować ilość wypijanego alkoholu?
  • Tak
  • Nie
 • Czy zauważyłaś zmiany w jego zachowaniu pod wpływem alkoholu, takie jak agresja lub depresja?
  • Tak
  • Nie
 • Czy próbował ograniczyć picie lub całkowicie przestać, ale bez powodzenia?
  • Tak
  • Nie

Wyniki:

 • 8-10 odpowiedzi „Tak”: Twoje odpowiedzi sugerują, że Twój mąż może mieć poważny problem z alkoholizmem. Warto zachęcić go do skorzystania z profesjonalnej pomocy.
 • 5-7 odpowiedzi „Tak”: Istnieją pewne oznaki, że picie alkoholu przez Twojego męża może być problematyczne. Rozmowa na ten temat i poszukiwanie wsparcia mogą być potrzebne.
 • Mniej niż 5 odpowiedzi „Tak”: Może nie występują silne dowody na to, że Twój mąż jest alkoholikiem, ale jeśli masz obawy dotyczące jego picia, warto o tym porozmawiać.

Co robić dalej:

 • Rozmowa: Wyraź swoje obawy w spokojny i wspierający sposób. Unikaj oskarżeń.
 • Wsparcie: Zachęć do skorzystania z profesjonalnej pomocy, takiej jak konsultacja z lekarzem, terapeutą specjalizującym się w uzależnieniach, czy grupą wsparcia typu AA (Anonimowi Alkoholicy).
 • Dbaj o siebie: Nie zapominaj o własnym zdrowiu emocjonalnym i fizycznym. Rozważ wsparcie dla siebie, np. grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych.

Pamiętaj, że alkoholizm to choroba, która wymaga leczenia. Wsparcie bliskich jest ważne, ale ostateczna decyzja o podjęciu leczenia należy do osoby uzależnionej. Test tylko jest przykładem aby móc stwierdzić alkoholizm należy skonsultować się z lekarzem.

Jak uzasadnić pozew o rozwód z uwagi na alkoholizm

Uzasadnienie pozwu rozwodowego z powodu alkoholizmu drugiej strony wymaga precyzyjnego przedstawienia, w jaki sposób uzależnienie wpłynęło na rozpad małżeństwa. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak opracować uzasadnienie w takiej sprawie, oparte na przykładzie:

Uzasadnienie Pozwu o Rozwód

W niniejszym pozwie o rozwód przedstawiam uzasadnienie mojej decyzji o zakończeniu małżeństwa z [imię i nazwisko męża], który przez lata małżeństwa wykazywał się zachowaniami toksycznymi, głęboko zakorzenionym alkoholizmem oraz cechami narcystycznymi, co nieodwracalnie zniszczyło fundament naszego związku i uczyniło dalsze wspólne życie nie tylko niemożliwe, ale przede wszystkim szkodliwe dla mojego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Początkowo problemy z alkoholem mogły wydawać się sporadycznymi incydentami, jednak z czasem stały się one stałym elementem naszego życia. [Imię męża] regularnie nadużywał alkoholu, co prowadziło do niekontrolowanych wybuchów agresji, przemocy słownej oraz zachowań manipulacyjnych. Pod wpływem alkoholu jego narcystyczne tendencje stawały się bardziej wyraźne – częste były sytuacje poniżania mnie, zarówno prywatnie, jak i publicznie, bagatelizowania moich uczuć oraz odczuć, a także próby izolowania mnie od rodziny i przyjaciół.

Mimo licznych prób pomocy, w tym namawiania do terapii odwykowej oraz uczestnictwa w spotkaniach Anonimowych Alkoholików, [imię męża] konsekwentnie odmawiał przyjęcia jakiejkolwiek formy leczenia, twierdząc, że nie ma problemu, zaś jego destrukcyjne zachowania tłumaczył stresem lub niewłaściwym zachowaniem z mojej strony. Jego niechęć do zmiany oraz brak akceptacji odpowiedzialności za swoje działania doprowadziły do sytuacji, w której moje zdrowie psychiczne i fizyczne zaczęło poważnie cierpieć.

Próby dialogu i rozwiązania problemów na drodze mediacji kończyły się kolejnymi cyklami przemocy i manipulacji. [Imię męża] wykorzystywał te sesje jako kolejną platformę do dalszego manipulowania faktami i obarczania mnie winą za zaistniałą sytuację.

W obliczu ciągłego braku bezpieczeństwa emocjonalnego i fizycznego, braku perspektyw na zmianę oraz długotrwałego wpływu toksycznych zachowań [imię męża] na moje życie, uważam, że rozwód jest jedynym rozsądnym i koniecznym rozwiązaniem. Nie jest to decyzja podjęta pochopnie, ale wynik długiego procesu prób ratowania małżeństwa, które jednak okazało się być nieodwracalnie zniszczone przez alkoholizm i narcystyczne zachowania mojego męża.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zwracam się z prośbą o orzeczenie rozwodu z [imię męża], uznając za niezbędne zakończenie tej destrukcyjnej i toksycznej relacji, aby móc odbudować swoje życie na nowo, w zdrowym i bezpiecznym środowisku.

Dowody w Sprawie przy Alkoholizmie :

W sprawach rozwodowych z powodu alkoholizmu ważne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów, takich jak:

 • Nagrania i zdjęcia dokumentujące zachowanie pod wpływem alkoholu,
 • Wiadomości tekstowe lub e-maile świadczące o problemach związanych z alkoholem,
 • Opinie lekarzy psychiatrów i psychologów dotyczące stanu zdrowia psychicznego i wpływu alkoholizmu na funkcjonowanie w rodzinie,
 • Dokumenty potwierdzające leczenie lub próby leczenia uzależnienia,
 • Spis interwencji policji w domu związanych z awanturami alkoholowymi,
 • Zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić problemy alkoholowe i ich wpływ na życie rodzinne.

Pierwsze Kroki:

 • Konsultacja z adwokatem: Specjalizującym się w sprawach rozwodowych, który pomoże Ci przygotować strategię i zebrać potrzebne dowody.
 • Wsparcie emocjonalne: Rozważ wsparcie psychologiczne dla siebie i dzieci, aby poradzić sobie z trudnościami związanymi z rozwodem.

Pamiętaj, każda sytuacja jest unikalna, a pomoc prawna i wsparcie psychologiczne są kluczowe w procesie rozwodu, szczególnie w przypadkach problemów z alkoholizmem jednego z małżonków.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]