Pozew o rozwód z Narcyzem – Ważne zapisy !

by ADWOKAT MARTA WNUK
pozew o rozwód jak złożyć

Test: Czy Twoja Relacja Jest Toksyczna i Zbliża Się Rozwód?

Odpowiedz „Tak” lub „Nie” na poniższe pytania, aby ocenić, czy Twoja relacja może być toksyczna i czy zbliża się rozwód. Pamiętaj, że ten test ma charakter orientacyjny i nie zastąpi profesjonalnej porady.

 • Czy czujesz się często zaniepokojona/y lub zestresowana/y z powodu zachowania Twojego partnera?
  • Tak
  • Nie
 • Czy Twój partner często krytykuje Cię lub poniża, zarówno na osobności, jak i publicznie?
  • Tak
  • Nie
 • Czy masz trudności z wyrażaniem własnych opinii lub uczuć, obawiając się reakcji partnera?
  • Tak
  • Nie
 • Czy Twój partner wykazuje zazdrość lub próbuje kontrolować Twoje działania, np. spotkania z przyjaciółmi, sposób ubierania się?
  • Tak
  • Nie
 • Czy zauważyłaś/eś, że unikasz pewnych tematów lub sytuacji, aby nie wywołać konfliktu z partnerem?
  • Tak
  • Nie
 • Czy Twoje próby rozwiązania problemów w relacji kończą się kłótniami bez konstruktywnego rozwiązania?
  • Tak
  • Nie
 • Czy czujesz, że Twoje potrzeby i uczucia są regularnie ignorowane lub bagatelizowane przez partnera?
  • Tak
  • Nie
 • Czy w Twojej relacji dochodzi do przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej?
  • Tak
  • Nie
 • Czy czujesz się osamotniona/y i izolowana/y od rodziny i przyjaciół z powodu Twojego związku?
  • Tak
  • Nie
 • Czy myślałaś/eś o rozwodzie lub zakończeniu relacji jako o możliwym rozwiązaniu Twoich problemów?
  • Tak
  • Nie

Wyniki:

 • 8-10 odpowiedzi „Tak”: Możliwe, że znajdujesz się w toksycznej relacji, która negatywnie wpływa na Twoje życie i samopoczucie. Rozważenie rozwodu lub zakończenia związku może być konieczne dla Twojego zdrowia emocjonalnego.
 • 5-7 odpowiedzi „Tak”: Twoja relacja może wykazywać pewne cechy toksyczności, które wymagają uwagi. Warto zastanowić się nad profesjonalną pomocą, taką jak terapia par, aby poprawić sytuację lub podjąć decyzję o dalszych krokach.
 • Mniej niż 5 odpowiedzi „Tak”: Choć Twoja relacja może nie być głęboko toksyczna, każde występujące problemy warto rozwiązać. Komunikacja i wzajemne zrozumienie są kluczowe dla zdrowego związku.

Co robić dalej:

 • Zdobądź wsparcie: Rozważ porozmawianie z zaufaną osobą, terapeutą lub doradcą. Profesjonalne wsparcie może pomóc Ci zrozumieć Twoją sytuację i podjąć właściwe decyzje.
 • Dbaj o siebie: Niezależnie od decyzji o rozwodzie, ważne jest, abyś zadbała/y o swoje zdrowie emocjonalne i fizyczne.
 • Edukuj się: Zdobądź więcej informacji o toksycznych relacjach i dostępnych formach pomocy. Wiedza to siła, która może Ci pomóc dokonać zmian w swoim życiu.

Pamiętaj, że zasługujesz na zdrową i szczęśliwą relację. Jeśli czujesz się niebezpiecznie, szukaj pomocy natychmiast. W przypadku pytań KONSULTACJA

Przygotowanie się do rozwodu z osobą wykazującą cechy narcystyczne wymaga szczególnego podejścia i dokładnego planowania. Oto kluczowe aspekty, które warto uwzględnić przy składaniu pozwu o rozwód i dalszym postępowaniu rozwodowym:

Kluczowe Zapisy w Pozwie o Rozwód z Narcyzem:

 1. Dokładne Uzasadnienie Rozwodu:
  • Opisz, w jaki sposób zachowania narcystyczne i ewentualne nadużycie alkoholu przez małżonka wpłynęły na rozpad małżeństwa. Zawrzyj konkretne przykłady zachowań, które utrudniały wspólne życie.
 2. Wniosek o Orzeczenie Winy:
  • Jeśli decydujesz się na wnioskowanie o rozwód z orzeczeniem o winie, upewnij się, że masz wystarczające dowody na poparcie tej tezy. Opisz, jak zachowania partnera doprowadziły do rozpadu małżeństwa.
 3. Ustalenie Granic i Kontakty z Dziećmi:
  • W pozwie zaznacz swoje oczekiwania dotyczące opieki nad dziećmi, wizytacji i sposobu komunikacji. Jeśli zachowania narcystyczne partnera wpływają negatywnie na dzieci, podkreśl to, proponując rozwiązania mające na celu ich ochronę.
 4. Wysokość Alimentów:
  • Określ, na jakie alimenty na dzieci (i ewentualnie na siebie) będziesz wnioskować, biorąc pod uwagę standard życia, który dzieci miały przed rozpadem małżeństwa oraz możliwości finansowe i zarobkowe obu stron.
 5. Ochrona Przed Manipulacją:
  • W pozwie możesz wspomnieć o próbach manipulacji czy innych toksycznych zachowaniach, które mogą wpłynąć na przebieg sprawy. Opisz, jakie środki bezpieczeństwa chcesz zastosować, aby chronić siebie i dzieci przed dalszym wpływem narcystycznych zachowań partnera.

Jak Złożyć Pozew o Rozwód?

 1. Przygotowanie Pozwu:
  • Upewnij się, że pozew zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym uzasadnienie, wnioski dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów oraz dowody na poparcie Twoich twierdzeń.
 2. Uiszczenie Opłaty Sądowej:
  • Dokonaj opłaty sądowej za rozpatrzenie sprawy rozwodowej (aktualnie 600 zł) i dołącz do pozwu potwierdzenie zapłaty.
 3. Złożenie Pozwu w Sądzie:
  • Złóż pozew w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Możesz zrobić to osobiście, przez pełnomocnika (np. adwokata) lub w niektórych przypadkach elektronicznie.
 4. Dalsze Kroki:
  • Po złożeniu pozwu sąd wyznaczy termin rozprawy. Przygotuj się do niej, zgromadz więcej dowodów, jeśli jest to konieczne, i rozważ wsparcie adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

Ważne:

 • Konsultacja z Adwokatem: Rozważ skonsultowanie się z adwokatem, który pomoże Ci przygotować pozew, doradzi w kwestii dowodów i strategii postępowania.KONSULTACJA
 • Wsparcie Emocjonalne: Proces rozwodowy, zwłaszcza z narcyzem, może być bardzo obciążający emocjonalnie. Rozważ wsparcie terapeutyczne dla siebie i dzieci.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]