Rozwód a 800 plus – Dla kogo ? Co z alimentami ?

by ADWOKAT MARTA WNUK
500 plus

Świadczenie 800 plus, często postrzegane jako finansowa ulga dla rodziców, ma istotne znaczenie szczególnie w sytuacjach rozwodu. To wsparcie, przyznawane rodzicowi, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, z którym dziecko zamieszkuje i jest na jego utrzymaniu, staje się często przedmiotem sporów między rozwodzącymi się małżonkami.

Kto Otrzymuje Świadczenie 800 Plus?

Zasady przyznawania świadczenia 800 plus są jasne: otrzymuje je ten rodzic, z którym dziecko faktycznie przebywa i który sprawuje nad nim opiekę. W sytuacji, gdy dziecko mieszka z matką, a ojciec płaci alimenty, to właśnie matce należy się to świadczenie. Jednak w praktyce, w trakcie rozwodu i po nim, może pojawić się wiele komplikacji.

Świadczenie 800 Plus w Trakcie Rozwodu

Podczas trwającego procesu rozwodowego, świadczenie 800 plus pobiera ten rodzic, który rzeczywiście opiekuje się dzieckiem. Decydujące jest, przy kim dziecko faktycznie zamieszkuje. Jeżeli obydwoje rodziców nadal mieszka z dzieckiem, pierwszeństwo ma ten, kto złożył wniosek jako pierwszy. Jeśli jednak istnieje spór o miejsce zamieszkania dziecka, zaleca się zwrócenie się o interwencję sądu.

800 Plus Po Rozwodzie

Po rozwodzie, uprawnionym do otrzymywania świadczenia jest rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Wyrok rozwodowy często precyzuje, który z rodziców jest opiekunem faktycznym, co ma bezpośredni wpływ na przyznanie świadczenia.

Zmiana Opiekuna Faktycznego

W sytuacji, gdy po rozwodzie nastąpi zmiana opiekuna dziecka (na przykład z matki na ojca), nowy opiekun może starać się o przyznanie świadczenia 800 plus. Warto jednak pamiętać, że brak pełnej władzy rodzicielskiej może być przeszkodą, co może wymagać zmiany wyroku rozwodowego.

Wywiad Środowiskowy

Aby ustalić, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, organy wypłacające świadczenie mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy. Pracownik socjalny oceni sytuację rodzinną, aby ustalić, czy zgłoszenia są zgodne z rzeczywistością.

Opieka Naprzemienna a 800 Plus

W pieczy naprzemiennej, gdzie obowiązki i prawa rodzicielskie są podzielone równo, obaj rodzice ponoszą podobny ciężar finansowy i emocjonalny związany z opieką nad dzieckiem. Dlatego podział świadczenia 800 plus na pół wydaje się być najbardziej sprawiedliwym podejściem. Oznacza to, że każdy z rodziców otrzymałby 400 zł miesięcznie na potrzeby dziecka.

Jak Uregulować Podział 800 Plus?

Podział świadczenia 800 plus wymaga porozumienia między rodzicami lub, w razie konfliktu, decyzji sądu. Najlepiej jest, gdy rodzice mogą dojść do porozumienia samodzielnie, co często świadczy o ich zdolności do współpracy i dbania o dobro dziecka. W praktyce może to wyglądać na przykład tak:

  • Ustalenie opłaty wspólnej, np. za przedszkole, z połowy świadczenia.
  • Założenie konta oszczędnościowego dla dziecka, na które wpłacane byłoby po 400 zł od każdego z rodziców.

Wpływ na Alimenty

Warto pamiętać, że podział świadczenia 800 plus w pieczy naprzemiennej nie powinien wpływać na ustalenie wysokości alimentów. Alimenty są oddzielną kwestią regulowaną przez sąd, która ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla dziecka.

Zmiana Uprawnień do Świadczenia

W sytuacji, gdy jeden z rodziców jest już zarejestrowany jako odbiorca świadczenia 800 plus, a nastąpi zmiana na pieczę naprzemienną, obydwoje rodziców powinni zgłosić tę zmianę w odpowiednim urzędzie. Może to wymagać złożenia nowego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 800 plus.

Alimenty a Świadczenie 800 Plus

Warto podkreślić, że otrzymywanie przez rodzica świadczenia 800 plus nie wpływa na wysokość alimentów. Sąd, przy zasądzaniu alimentów, nie powinien brać tego świadczenia pod uwagę, jako że jego celem jest wsparcie w utrzymaniu dziecka, a nie zastąpienie obowiązku alimentacyjnego rodzica.

Porady i Wsparcie

Rozwód i sprawy związane z opieką nad dzieckiem to złożone i emocjonalne kwestie. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz wsparcia, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Eksperci mogą pomó

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]