209 kk Alimenty – Co mi grozi? 7 Najważniejszych rzeczy

by ADWOKAT MARTA WNUK
209 kk

Niepłacenie alimentów nie jest tylko kwestią finansową – to poważne naruszenie prawa, które może skutkować surowymi konsekwencjami. W tym artykule omówimy zmiany w przepisach dotyczących alimentów, zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego (kk), i to, jak mogą one wpłynąć na Twoje życie.

Zmiany w Przepisach: Co Nowego w 209 kk? Od 31 maja 2017 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące niepłacenia alimentów. Obecnie, jeśli suma zaległości alimentacyjnych przekroczy trzykrotność miesięcznych świadczeń, grozi Ci odpowiedzialność karna. To oznacza, że zaleganie z płatnościami przez trzy miesiące może skutkować postępowaniem karnym.

Skutki Prawne Niepłacenia Alimentów

Jeśli świadomie unikasz płacenia alimentów, mimo że masz na to środki, możesz zostać oskarżony o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Skutki mogą być bardzo poważne:

 1. Kara ograniczenia wolności: Może to obejmować prace społeczne.
 2. Kara pozbawienia wolności: W niektórych przypadkach, zależnie od okoliczności, możesz zostać skazany na więzienie.

Typy Przestępstwa Niealimentacji

Istnieją dwa typy przestępstwa niealimentacji:

 1. Typ Podstawowy: Gdy unikasz płacenia alimentów, mimo że masz na to środki.
 2. Typ Kwalifikowany: Gdy Twoje działania powodują, że uprawniony nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

W obu przypadkach grożą różne kary, od grzywny po więzienie.

Ściganie Przestępstwa

Przestępstwo z art. 209 kk ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeśli jednak uprawniony otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, postępowanie jest inicjowane z urzędu.

Co z Zaległymi Alimentami?

Jeśli uiścisz zaległe alimenty przed upływem 30 dni od przesłuchania jako podejrzany, możesz uniknąć kary. Jest to jednak zależne od okoliczności sprawy.

Porada Prawna: Nie Ryzykuj

Jeżeli masz wątpliwości co do wysokości alimentów, ich regularnego płacenia lub jesteś w trudnej sytuacji finansowej, koniecznie skonsultuj się z doświadczonym adwokatem. Profesjonalista pomoże Ci uniknąć problemów prawnych i doradzi, jak najlepiej postąpić w Twojej sytuacji.

Pamiętaj, że niepłacenie alimentów to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też odpowiedzialność prawna, której konsekwencje mogą być bardzo poważne. Dbaj o terminowe płacenie świadczeń i unikaj problemów prawnych.

Co Najważniejsze przy Art. 209 KK w Kwestii Niealimentacji? –

7 Kluczowych Punktów

 1. Zmiana Prawa w 2017 roku: Od 2017 roku, nie jest wymagane „uporczywe” uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Wystarczy, że zaległości stanowią równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych lub opóźnienie w płatnościach wynosi minimum 3 miesiące.
 2. Podstawa Obowiązku Alimentacyjnego: Obowiązek alimentacyjny musi wynikać z wyroku sądu, ugody sądowej, lub innej umowy. Jest to niezbędne do wszczęcia postępowania karnego.
 3. Uchylanie się Musi Być Świadome: Zgodnie z Sądem Najwyższym, sprawca świadomie unika płacenia alimentów, co jest kluczowe do udowodnienia przestępstwa.
 4. Typ Kwalifikowany Przestępstwa: Sytuacja, w której unikanie płacenia alimentów naraża uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Nie ogranicza się to tylko do wyżywienia czy mieszkania, ale również edukacji i zdrowia.
 5. Zakres Podstawowych Potrzeb Życiowych: Definicja podstawowych potrzeb życiowych jest dynamiczna i zależy od warunków społeczno-ekonomicznych. Obejmuje nie tylko minimum egzystencji, ale też edukację, rozwój kulturowy itp.
 6. Praktyczne Aspekty Niealimentacji: Niepłacenie alimentów jest przestępstwem, które ma motywować do spełniania obowiązków alimentacyjnych. Istnieje możliwość uniknięcia kary przez zapłacenie zaległości w ciągu 30 dni od przesłuchania.
 7. Ściganie Przestępstwa: Ściganie niealimentacji następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Pokazuje to ważność zgłaszania przypadków niepłacenia alimentów.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]