alimenty

Kalkulator Alimentów – Alimenty – ZRÓB TO!

Kalkulator Alimentów. Jeżeli wnosiliśmy o zabezpieczenie alimentów, to wówczas pierwsza rozprawa będzie polegała na ten, iż sąd będzie chciał wydać postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów.

Zabezpieczenie alimentów – co to jest? 

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych pozwala na uzyskanie niezbędnych środków. A zatem w trakcie trwania postępowania o alimenty sąd może wcześniej wydać już postanowienie, na mocy którego można egzekwować mniejszą kwotę. NIEKIEDY NAWET NIE MA ROZPRAWY, TYLKO SĄD WYDAJE  POSTANOWIENIE NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM. Do złożenia wniosku o zabezpieczenie wystarczy uprawdopodobnić istnienie roszczenia.

 

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

 

Kalkulator Alimentów 

 

Od czego zacząć

A zatem w pierwszej kolejności musimy spisać, jakie są koszty związane z dzieckiem oraz oświadczyć okoliczności potwierdzające koszt. Jeżeli natomiast mówimy o końcowym wyroku, to musimy pamiętać, iż warto wszystkie koszty udowodnić. A zatem niezbędne jest dostarczenie dowodów potwierdzających wydatki.

Jak wygląda rozprawa? Należy przede wszystkim odróżnić rozprawę w zakresie zabezpieczenia alimentacyjnego od rozprawy głównej. Rozprawa w zakresie zabezpieczenia alimentów jest co do zasady krótka, a pytania są bardzo konkretne. 

 

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Sąd pyta na podstawie dokumentów

Sąd głównie opiera się na tym, co znajduje się w dokumentach. Dlatego tak bardzo ważne jest dostarczenie dla sądu materiału dowodowego. Niezmiernie istotne jest to wówczas, kiedy druga strona nie zgadza się na taką wysokość.

W pierwszej kolejności sąd zajmuje się tym, ile dziecko tak naprawdę kosztuje, a zatem należy dokładnie przygotować się na rozprawę i znać wszystkie wartości, które zostały podane w pismach. Dodatkowo warto na rozprawie podkreślać, iż zostały załączone dowody w tej sprawie.

Sąd postanowienie w zakresie zabezpieczenia alimentów może wydać na posiedzeniu niejawnym albo na rozprawie. 

Wyżywienie 800 złotych 

A zatem jeżeli została wyznaczona rozprawa w zakresie zabezpieczenia alimentów, to należy bardzo szczegółowo przygotować się do wartości, które zostały podane. A zatem dla przykładu w pierwszej kolejności sąd zapyta jakie koszty ponosi się w zakresie wyżywienia. Jeżeli twierdzimy, iż wyżywienie to koszt około 800 zł miesięcznie, to trzeba wskazać, co składa się na ten koszt.

Kalkulator Alimentów 

Na tym etapie dobrze się przygotuj! Później będzie za późno…

W mojej ocenie postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest bardzo ważne, gdyż często ta kwota jest w wyroku końcowym.

Dlatego też należy bardzo dobrze przygotować się do rozprawy o zabezpieczenie alimentów. Przed terminem rozprawy trzeba złożyć niezbędne dowody do sprawy. 

Co prawda przepisy mówią, że wystarczy tylko uprawdopodobnić i nie ma konieczności udowodnienia. Jednakże w z mojej praktyki wynika, że lepiej już na tym etapie złożyć wszystkie niezbędne dowody.

Jeżeli twierdzimy, że koszt wyżywienia to 800 zł, to trzeba dostarczyć w tym zakresie dowody. Dodatkowo należy poinformować Sąd dlaczego te koszty są wyższe niż standardowo. Dla przykładu wskazać, co kupujemy i jakie produkty spożywa dziecko.

Walcz do końca!

A zatem postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest bardzo ważne. Jeżeli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, zaś wysokość jest niesatysfakcjonująca, to każda ze stron ma prawo w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek na piśmie o uzasadnienie.

W momencie kiedy otrzymamy postanowienie wraz z uzasadnieniem, wówczas mamy prawo skarżyć. Termin złożenia zażalenia na postanowienie wynosi siedem dni. W przypadku wątpliwości koniecznie skontaktuj się z adwokatem. Sprawy o alimenty to nie żarty!

 

Kalkulator Alimentów 

 

 

               Zuzanna – 7 lata  
Udział w kosztach związanych z mieszkaniem (1/3 kwoty wynajmu, czynszu administracyjnego oraz 1/3 opłat za prąd, wodę) 1116 zł Dowód:
Obiady w szkole 277,00 zł Dowód:
Zajęcia dodatkowe 165 zł – taniec Dowód:
Szkoła -czesne 800 Dowód:
Składki klasowe, szkoła (przybory szkolne, książki, zeszyty) 35,00 zł Dowód:
Kieszonkowe 40,00 zł Dowód:
Udział w paliwie 50,00 zł Dowód:
Wyżywienie 800,00 zł – Dowód:
Witaminy 35,00 zł Dowód:
Odzież i obuwie 150,00 zł Dowód:
Kosmetyki, środki higieny 70,00 zł Dowód:
Wyjazdy – wakacje, ferie zimowe 120,00 zł Dowód:
Kino, wyjścia na miasto, atrakcje 100,00 zł Dowód:
Telefon komórkowy 55,00 zł Dowód:
Opieka medyczna i stomatologia 99,00 zł Dowód:
Łącznie: _________  

 

 

_________________________________________________________________

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.