rozwód

Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku ?

„Okazało się, że od 2 lat żona zdradziła mnie a teraz  żąda, abym wyprowadził się z domu, który wybudowałem i który stanowi nasz wspólny majątek. Dodatkowo zabrała nasze wszystkie samochody i twierdzi że mi nie odda.  Całe życie ja pracowałem a żona zajmowała się domem. Zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie żony. Czy fakt, że to żona jest winna rozpadu naszego małżeństwa ma znaczenie? Rozwód to jakiś koszmar . ” 

wina małżonka podczas rozwodu

Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków są jednymi z najtrudniejszych spraw cywilnych rozpatrywanych przez sądy.  Jeżeli obie stron nie wniosą o rozwód bez orzekania o winie.  Sąd  orzekając rozwód  orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Co do zasady orzeczenie o winie nie wpływa na rozstrzygnięcie w przedmiocie majątku  gdyż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Od zasady są wyjątki: 

Wina małżonka podczas rozwodu MOŻE  wpłynąć na podział majątku wspólnego małżonków, gdy była orzeczona Z POWODÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW. 

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 

✅Co Sąd bierze pod uwagę ?

– Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Sąd również uwzględnia nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym!

✅Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków  jest łączne spełnienie trzech przesłanek

  1. jeden z małżonków zgłosił żądanie ustalenia nierównych udziałów;
  2. wystąpiły ważne powody tego żądania w rozumieniu art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
  3. małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

✅Na kim ciąży ciężar dowodu?

To właśnie na małżonku żądającym ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa ciężar dowodu wykazania powyższych przesłanek

✅Jakie to są ważne powody? 

Ważnym powodem ustalenia nierównych udziałów może być: niewłaściwe, nieetyczne zachowanie jednego z małżonków, hazard, narkomania, trwonienie majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, a nawet dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych.

✅Czy Sąd Najwyższy się wypowiedział w tej kwestii ?

Kwestia winy w rozpadzie małżeństwa nie jest bez znaczenia przy ocenie „ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o. nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy (vide: uzasadnienie postanowienia SN z 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/2001, LexisNexis nr 365725, M. Prawn. 2004, nr 6, poz. 276).

Jeżeli więc małżonek zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron z powodu trwonienia majątku czy uzależnienia od hazardu lub z powodu innego zawinionego zachowania. To sąd z pewnością przy podziale majątku wspólnego może te okoliczności uwzględnić i orzec o nierównym jego podziale.

💒🏦🏫🔒✅✅💖

Co znaczy przyczynienie się małżonków  do powstania majątku wspólnego ?

 

Przyczynianie się małżonków do powstania majątku wspólnego stanowią działania zmierzające do powiększenia tego majątku oraz starania o zaspokojenie potrzeb rodziny.

 Jakie elementy decydują o stopniu  przyczynienia się do powstania majątku?

  • wysokość zarobków lub innych dochodów osiąganych przez małżonków,
  • sposób gospodarowania posiadanymi zasobami,
  • rozkład ciężaru obowiązków wychowawczych i prac domowych,
  • nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci 
  • nakład pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dlatego będąc pełnomocnikiem kobiety  należy pamietać o dokonaniu bilansu 

przyczynienia się obu stron do powstania majątku.  Gdyż trzeba uwzględnić nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci oraz nakład pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek, zachęcam do kontaktu

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Czytaj także: Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń