Zdrada a rozwód – Jakie alimenty i zadośćuczynienie?

by ADWOKAT MARTA WNUK
zdrada a rozwód

Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, często spotykam się z przypadkami, gdzie zdrada jest główną przyczyną rozpadu małżeństwa. W tym artykule omówię, jak zdrada wpływa na proces rozwodowy i jakie prawa ma osoba pokrzywdzona.

Zdrada jako Przyczyna Rozwodu

Zdrada może być podstawą udzielenia rozwodu przez sąd, nawet jeśli była jednorazowa. Istotne jest ustalenie, czy zdrada była przyczyną rozkładu pożycia.

Alimenty i Zdrada
Niedostatek – Zgodnie z Art. 60 Kodeksu Rodzinnego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego, a znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów.

W przypadku gdy udowodnisz że jeden z małżonków – ponosi wyłączną winę możesz żądać alimentów w każdej sytuacji gdy pogorszył się twój stan majątkowy 

  • Alimenty mogą być przyznane na podstawie niedostatku lub pogorszenia sytuacji materialnej w wyniku rozwodu.
  • Wina małżonków może mieć wpływ na decyzję o przyznaniu alimentów.
  • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi podstawę prawną dla żądania alimentów.

Dlaczego Zdrada Nie Zawsze Oznacza Winę

1. Wybaczenie Zdrady: Jeśli drugi małżonek wybaczył zdradę i kontynuował małżeństwo, trudno obciążyć winą zdradzającego partnera.
2. Zdrada po Ustaniu Pożycia: Jeśli zdrada nastąpiła po trwałym rozkładzie pożycia, nie można obwiniać za nią małżonka.
3. Zgoda na Zdradę: Jeśli zdrada miała miejsce z wiedzą i zgodą drugiego małżonka, trudno mówić o winie.

4. Również przyczynienie się do winy w rozpadzie pożycia [ najczęściej ]

Proces Rozwodowy: Winna czy Nie?

Ważne jest podejście do rozwodu – czy chcemy szybkiego rozwiązania, czy udowadniania winy. Wina nie zawsze wpływa na podział majątku, ale może być istotna dla roszczeń alimentacyjnych.

Zdrada a Naruszenie Dóbr Osobistych

Zdrada może być postrzegana jako naruszenie dóbr osobistych, otwierając drogę do żądania zadośćuczynienia. Konieczne jest wykazanie, że zdrada miała wpływ na dobrostan psychiczny pokrzywdzonego.

Dowody i Konsekwencje Zdrady

W procesie rozwodowym dowody zdrady są kluczowe. Mogą one obejmować korespondencję, zdjęcia czy zeznania świadków. Zdrada może wpłynąć na decyzje sądu dotyczące podziału majątku, zwłaszcza jeśli wpłynęła na jego wartość

  •  za zdradę są alimenty
  • Zdrada może być traktowana jako naruszenie dóbr osobistych.
  • Pokrzywdzony małżonek może domagać się zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.
  • Dowody zdrady są kluczowe w procesie dochodzenia odszkodowania.
  • Zdrada nie może wpłynąć na decyzje sądu dotyczące podziału majątku ale może wziąć pod uwagę okoliczność ws. np. pozostawienie osoby niewinnej w dotychczasowym mieszkaniu

Jeśli zmagasz się z konsekwencjami zdrady małżeńskiej, skontaktuj się ze mną. Podczas konsultacji omówimy Twoje opcje prawne i opracujemy strategię, która pomoże Ci przejść przez ten trudny czas.Umów się na konsultację przez kalendarz online.

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]