Rodzic nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi – czyli syndrom Gardnera

by ADWOKAT MARTA WNUK
syndrom Gardnera

„Do momentu rozwodu miałem świetny kontakt z córką. Obecnie ten kontakt jest utrudniony, gdyż według żony dziecko nie chce się ze mną spotkać. Mieszkamy w Warszawie. Ja mieszkam na Wilanowie, żona na Woli. To dla mnie ważne. Potrzebuję pomocy”. Potrzebujesz pomocy : Zadzwoń pod numer +48691512933 albo Umów się w kalendarzu.

Syndrom Gardnera

„Mam wrażenie, że była żona nastawia negatywnie córkę przeciwko mnie. Wielokrotnie słyszałem, jak żona mówiła córce, że tata nie ma czasu na dzieci i ma inne zajęcia. Oczywiście są to kłamstwa. Córka nie chce mnie widzieć. Co robić? Czy to może być syndrom Gardnera?”.

Z doświadczenia wynika, iż bardzo często w kontekście uporczywego uniemożliwiania jednemu z rodziców kontaktów z dzieckiem przywołujemy tzw. syndrom Gardnera.

Syndrom Gardnera

Kiedy dziecko nie chce się z nami spotkać, mamy wrażenie, że to chwilowe i minie. Niestety, miesiące lecą, lata mijają, a my wciąż nie widzimy dziecka.

Dziecko jest manipulowane?

Niestety w trakcie rozwodu często zdarza się, że rodzic czynnie angażuje DZIECKO W KONFLIKT między rodzicami.

Emocjami, które panują między małżonkami, są przede wszystkim wrogość, niechęć i pogarda. Dziecko jest jak gąbka. Wszystkie te emocje na nie wpływają. Jeżeli nie ma blisko jednego rodzica, a drugi wypowiada się o nim bardzo negatywnie, to dziecko bez wątpienia będzie te emocje chłonąć. Konsekwencją powyższego często jest to, że miłość, szacunek i przywiązanie do oczernianego ojca czy matki ulegają bezpowrotnie zniszczeniu i zastąpione zostają przez wrogość, niechęć i pogardę.

Stosowanie wobec dziecka takich metod jak manipulacja czy szantaż emocjonalny powoduje daleko idące konsekwencje dla psychiki. W rezultacie pojawia się u dziecka ZABURZENIE, tzw. syndrom Gardnera.

Nie pozwól, abyś stracił/a dziecko.

Celem tych działań jest zaburzenie relacji dziecka z drugim rodzicem i może występować w trzech formach: łagodnej, umiarkowanej i ostrej.

1. Forma ŁAGODNA

Dzieci biorą udział w spotkaniach z drugoplanowym opiekunem, ale okresowo są krytyczne w odniesieniu do niego – nie występują u nich wszystkie objawy Zespołu PAS (Parental Alienation Syndrome, inaczej syndrom Gardnera).

2.  UMIARKOWANA 

Objawia się nasileniem manifestacji tego zespołu. Dzieci okazują brak szacunku rodzicowi, przeszkadzają w trakcie spotkania, a oczernianie przez nich rodzica ma charakter niemalże ciągły.

3. OSTRA
Poważne nasilenie manifestacji tego zespołu przejawia się wrogością dziecka, osiągającą czasami poziom fizycznej agresji wobec znienawidzonego rodzica. Ponadto u niektórych dzieci wrogość ta osiąga poziom paranoidalny. Gardner opisuje te dzieci jako „owładnięte nienawiścią do rodzica”.

Amerykański psychiatra i biegły sądowy dr Richard Gardner uważał, iż opisane przez niego zjawisko (praca na ten temat została opublikowana w 1985 r.) to zespół objawów powstających u dziecka w zasadzie wyłącznie w sytuacji spraw sądowych o przyznanie opieki nad dzieckiem toczących się w wyniku rozwodu rodziców.

Po czym poznać, że dziecko cierpi na syndrom Gardnera?

 • dziecko twierdzi, że samo podjęło decyzję o odrzuceniu drugiego rodzica;
 • odruchowo wspiera rodzica, z którym na stałe mieszka;
 • dziecko jest przyporządkowane do alienującego rodzica i pod jego wpływem oczernia rodzica odtrąconego,
 • powody oskarżenia są często błahe, wymyślone lub wręcz absurdalne,
 • złość na odrzucanego rodzica jest bezdyskusyjna, pozbawiona uzasadnienia,
 • stwierdzenia dziecka odzwierciedlają język i styl myślenia oskarżającego rodzica,
 • złość rozszerzana jest stopniowo na dalszą rodzinę oraz osoby związane ze znienawidzonym rodzicem.

Uwaga! Doprowadzanie przez jednego z rodziców do alienacji drugiego i nastawianie dziecka przeciw niemu jest formą wykorzystywania psychicznego i może spowodować nieodwracalne zniszczenie więzi z jednym z rodzicem, a w konsekwencji zmiany w psychice dziecka.

Mogłoby się wydawać, iż rodzic, przeciwko któremu nastawiane jest dziecko, jest bezsilny.

Z mojego doświadczenia jako adwokat wynika, że trzeba działać. W takiej sytuacji możesz domagać się wykonywania tych kontaktów również z udziałem kuratora.

Najważniejsze dobro dziecka 

Przede wszystkim w takiej sytuacji, należałoby spojrzeć pod kątem dobra dziecka i poznać, co tak naprawdę chce dziecko. Jeżeli masz problem i chcesz go rozwiązać, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Co robić?

Rozważ

 • ustalenie kontaktów
 • nadzór kuratora
 • skierowanie stron na terapie rodzinną
 • skierowanie stron do szkoły rodziców
 • nałożenie kar finansowych

Uwierz mi, prowadzę dużo spraw związanych z dziećmi. Sądy też wiedzą, co w takich sytuacjach robić.Powiem tak – głowa do góry!!! Działaj! Prawdopodobnie zakładasz, że będzie wszystko dobrze, ale uwierz mi, że to zależy od Ciebie. Tak, musisz podjąć odpowiednie działania! Musisz bardzo dobrze się do tego przygotować – zebrać dowody, porozmawiać z prawnikiem.W razie wątpliwości skontaktuj się ze mną. Niekiedy wystarczy godzinna konsultacja telefoniczna, żeby wiedzieć, na czym się stoi. Potrzebujesz pomocy? KONTAKT

Więcej:

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]