Home rozwód Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku?

Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku?

by ADWOKAT MARTA WNUK
wina małżonka podczas rozwodu

Rozwód – Wina małżonka a utrata majątku

Wina małżonka podczas rozwodu. „Okazało się, że od 2 lat zdradzała mnie żona. Teraz żąda, abym wyprowadził się z domu, który wybudowałem i który stanowi nasz wspólny majątek. Dodatkowo zabrała nasze wszystkie samochody. Całe życie ja pracowałem, a żona zajmowała się domem. Zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie żony. Czy fakt, że to żona jest winna rozpadu naszego małżeństwa, ma znaczenie? Rozwód to jakiś koszmar.” 

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

✅  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

wina małżonka podczas rozwodu

 

Sprawy o podział majątku wspólnego są jednymi z najtrudniejszych. Sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Co do zasady orzeczenie o winie nie wpływa na rozstrzygnięcie w przedmiocie majątku, gdyż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Wina małżonka podczas rozwodu – Od zasady są wyjątki

Wina małżonka MOŻE oczywiście wpłynąć na podział majątku wspólnego małżonków. Jednakże tylko gdy była orzeczona Z POWODÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW. 

Ponadto z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 

✅Co Sąd bierze pod uwagę?

Sąd uwzględnia również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rozwód bez orzekania o winie Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku-> Rozwód bez orzekania o winie. Czy warto wziąć rozwód bez winy?

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Kiedy możliwe jest uzyskanie nierównych udziałów? Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest łączne spełnienie trzech przesłanek:

  1. jeden z małżonków zgłosił żądanie ustalenia nierównych udziałów;
  2. wystąpiły ważne powody tego żądania w rozumieniu art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
  3. małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku

✅Na kim ciąży ciężar dowodu?

To właśnie na małżonku żądającym ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa ciężar dowodu wykazania powyższych przesłanek.

✅Jakie to są ważne powody? 

Ważnym powodem ustalenia nierównych udziałów może być: nieetyczne zachowanie jednego z małżonków, nałogi (hazard, narkomania, alkoholizm), trwonienie majątku, dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych.

✅Czy Sąd Najwyższy wypowiedział się w tej kwestii?

Kwestia winy w rozpadzie małżeństwa nie jest bez znaczenia przy ocenie „ważnych powodów”. Dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o. nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy (vide: uzasadnienie postanowienia SN z 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/2001, LexisNexis nr 365725, M. Prawn. 2004, nr 6, poz. 276).

Co jeżeli małżonek zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron z powodu trwonienia majątku czy uzależnienia od hazardu lub z powodu innego zawinionego zachowania? Sąd z pewnością przy podziale majątku może te okoliczności uwzględnić i orzec o nierównym jego podziale.

Rozwód Warszawa. Rozwód z orzekaniem o winie

Wina małżonka podczas rozwodu – Co znaczy przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego?

Przyczynianie się małżonków do powstania majątku wspólnego stanowią działania zmierzające do jego powiększenia oraz starania o zaspokojenie potrzeb rodziny.

Jakie elementy decydują o stopniu przyczynienia się do powstania majątku?

  • wysokość zarobków lub innych dochodów osiąganych przez małżonków,
  • sposób gospodarowania posiadanymi zasobami,
  • rozkład ciężaru obowiązków wychowawczych i prac domowych,
  • nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci 
  • nakład pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dlatego należy pamiętać o dokonaniu bilansu przyczynienia się obu stron do powstania majątku. Przede wszystkim trzeba uwzględnić nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeżeli chcesz omówić ze mną swój przypadek, zachęcam do kontaktu. Nie bój się działać!

 

Czytaj także:

Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]