Podsłuchy przy rozwodzie – jako dowód w sprawie !

by ADWOKAT MARTA WNUK
Podsłuch i nagranie małżonka

Dowody to najważniejsza rzecz w sprawie. Podsłuchy – to częsty element rozwodu. Może właśnie i Ty jest nagrywana/ y ?  Zastanów się.   A teraz do rzeczy  – Kwestia nowoczesnych środków dowodowych, pośród których znajdują się nagrania, jest kwestią sporną.  A w praktyce – W sprawach, które prowadzę, bardzo często wykorzystuję dowody z nagrań. A mam jako  w prawie rodzinnym ponad 15-letnie doświadczenie. 

Nigdy nie zdarzyło mi się, że sąd nie przeprowadził dowodu z nagrań.

Sądy w Polsce mają kilkadziesiąt tysięcy spraw rocznie. Niektóre postępowania trwają krótko i rozpatrywane są na jednym posiedzeniu, jednak zazwyczaj trwają kilka lat.

Dowodami wygrywa się sprawy!

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia pozwala na łatwe nagrywanie rozmów i innych sytuacji za pomocą urządzeń, które niemal każdy z nas ma w kieszeni, kwestia legalności i wykorzystania nagrań w procesach sądowych, zwłaszcza rozwodowych, staje się coraz bardziej aktualna. Wiele osób zastanawia się, czy nagranie wykonane bez zgody drugiej strony może być użyte jako dowód w sądzie, szczególnie w sprawach tak delikatnych jak rozwód.

Podsłuchy a Rozwód: Gra w Cieniu Prawa

Podsłuch, rozumiany jako nagranie rozmowy bez wiedzy jednej ze stron, budzi liczne kontrowersje. Chociaż instynktownie może się wydawać, że jest to działanie nieetyczne lub nawet nielegalne, polskie prawo otwiera pewne furtki, pozwalając na wykorzystanie takich nagrań w określonych sytuacjach.

Legalność Nagrywania Rozmów

Nagrywanie kogoś bez jego zgody jest działaniem, które może naruszać dobra osobiste, a w skrajnych przypadkach być traktowane jako uporczywe nękanie. Jednakże, w kontekście dowodowym, polskie prawo nie odrzuca jednoznacznie możliwości przedstawienia nagrań jako dowodu w sądzie, nawet jeśli zostały one zdobyte bez zgody drugiej strony. Kluczowe jest tu, czy osoba nagrywająca uczestniczyła w rozmowie. Jeśli tak, sytuacja jest traktowana inaczej, niż gdy nagranie zostało wykonane przez osobę trzecią.

Nagranie Rozmowy a Dowód w Sądzie

Kodeks postępowania karnego w art. 168a stanowi, że dowód nie może być uznany za niedopuszczalny tylko dlatego, że został uzyskany z naruszeniem przepisów. Oznacza to, że w teorii nagrania rozmów, nawet te zdobyte bez wiedzy drugiej strony, mogą być wykorzystane w sprawach sądowych, w tym rozwodowych. Warto jednak pamiętać, że sąd dokonuje oceny wszystkich dowodów w sposób całościowy, a każdy dowód jest oceniany indywidualnie pod kątem jego wiarygodności i znaczenia dla sprawy.

Małżonkowie Często Nagrywają

W praktyce rozwodowej nie jest rzadkością, że jedna ze stron decyduje się na nagrywanie rozmów z drugą stroną w celu zgromadzenia materiału dowodowego. Często takie nagrania mają uchwycić momenty konfliktów, groźby czy nieodpowiednie zachowania, które mogą wpłynąć na decyzje sądu odnośnie podziału majątku, ustalenia opieki nad dziećmi czy przyznania alimentów.

Wysoka Jakość Nagrania – Klucz do Wiarygodności

Jeśli zdecydujemy się na przedstawienie nagrania jako dowodu w sprawie, kluczowa jest jego jakość. Nagrania nieczytelne, zakłócone mogą być trudne do wykorzystania, a ich wiarygodność łatwo podważyć. Dlatego warto zadbać, aby nagranie było jak najwyższej jakości i jak najbardziej kompleksowe, by uniknąć wątpliwości co do jego autentyczności i treści.

Mój Wniosek – Adwokat radzi

Podczas gdy nagranie rozmów bez zgody może budzić wątpliwości etyczne, w świetle prawa polskiego znajduje się pewna przestrzeń na ich wykorzystanie w procesach sądowych, w tym w sprawach rozwodowych. Kluczowe jest jednak, aby pamiętać o potencjalnych trudnościach procesowych oraz o tym, że ostateczna ocena dowodów należy do sądu, który będzie brał pod uwagę całość zgromadzonego materiału dowodowego. W kontekście rozwodu, gdzie emocje często biorą górę, warto rozważyć wszelkie za i przeciw takiego działania, mając na uwadze zarówno aspekty prawne, jak i moralne tej decyzji. Prawda jest taka – kto ma lepsze dowody wygrywa! 

Formalnie – Do nagrania musi być transkrypcja 

Wiele osób skarży się na przewlekłość postępowania spraw. Samo nagranie jest załącznikiem do pozwu. Polskie sądy zazwyczaj wymagają, aby do nagrania była dołączona tak zwana transkrypcja sądowa. Transkrypcja do sądu to wierne odtworzenie nagrania w formie pisemnej. Zawiera nie tylko samo odtworzenie rozmowy, ale również, w zależności od dokładności i stawianych wymagań, uwzględnia również emocje wypowiadających się, hałasy i inne dźwięki mające istotne znaczenie dla zrozumienia kontekstu wypowiedzi.

Sąd analizuje nagrania przy rozwodach 

Dlaczego sąd zobowiązuje nas do transkrypcji? Z prostego powodu. Wyobraź sobie, że sąd musi odsłuchać 50 godzin nagrań, gdzie tak naprawdę istotne jest 10 minut. Dlatego sąd w pierwszej kolejności patrzy na transkrypcję, a następnie odsłuchuje. W takim wypadku można bezpośrednio odwołać się do danego fragmentu transkrypcji do sądu, bez konieczności odtwarzania nagrania i odszukiwania w nim odpowiedniego fragmentu.

 

You may also like

Umów się na Konsultacje [Płatną]