Home rozwód Za zdradę zapłacisz zadośćuczynienie – Listonosz z Warszawy

Za zdradę zapłacisz zadośćuczynienie – Listonosz z Warszawy

by ADWOKAT MARTA WNUK
zdrada a rozwód

Zdrada a rozwód

Zdrada a rozwód. Zadośćuczynienie w sprawie o rozwód? Zdrada małżeńska jest jedną z najczęściej pojawiających się przesłanek zawinienia jednego małżonka w trakcie procesu rozwodowego. Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, które sąd może przyznać poszkodowanemu za doznaną krzywdę. Jaki jest cel zadośćuczynienia?

O mnie 🏛

JAK POMAGAM ❓

KONTAKT ✅

Historia Listonosza z Warszawy, który regularnie zdradzał żonę, a pieniądze wydawał głównie na swoje kobiety. Czy żona  mogła coś zrobić?

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

zdrada a rozwód

Zdrada a rozwód – Czy doszło do naruszenia dóbr osobistych?

Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie doznanego przez pokrzywdzonego bólu, cierpienia czy upokorzeń, a więc powstałej szkody niemajątkowej. 

Najważniejszą kwestia jest czy faktycznie doszło do naruszenia dóbr osobistych!

Bardzo mało osób wie, iż zdradę małżeńską można potraktować również jako typowe naruszenie dóbr osobistych i żądać z tego tytułu stosownego zadośćuczynienia. Z całą pewnością należy stwierdzić, że zawiązanie lub próba zawiązania nowego związku emocjonalnego w trakcie małżeństwa jest niemoralne i  naganne.

Można dochodzić zadośćuczynienia w zwykłym postępowaniu cywilnym (a więc nie w postępowaniu rozwodowym!) lub karnym. I tak, jeżeli jeden z małżonków znęca się nad drugim, to ponosi odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną.

W sprawie o rozwód osoba pokrzywdzona przez drugiego małżonka powinna dążyć przede wszystkim do udowodnienia drugiemu małżonkowi winy w rozpadzie małżeństwa i w konsekwencji do otrzymywania od niego alimentów.

Więcej: Jak przygotować się do rozwodu?

Naruszenie dóbr osobistych – Wpływ zdrady na zdrowie psychiczne

Należy zadać sobie pytanie, czy w konkretnym małżeństwie zdrada stanowi naruszenie dóbr osobistych?

Kto ma nam udzielić na to odpowiedzi? Sam zdradzony małżonek.

To jego odczucia są niebywale istotne.

Jeśli dla zawiedzionego małżonka małżeństwo i rodzina miały istotną wartość, a na skutek zdrady podejmuje decyzję o rozwodzie, ponieważ nie jest w stanie wybaczyć ani pogodzić się z faktem, który wyrządził mu krzywdę, zranił duchowo, doznaje cierpienia psychicznego (zob. A.S. Tokarz,  Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011, Nr 4, s. 102–117). 

Zdarzają się sytuacje, że zdrada powoduje rozstrój zdrowia, a zatem może być uznana za działanie naruszające inne z dóbr osobistych, jakim jest zdrowie, a nawet życie. Aby móc jednak skorzystać z ochrony, jaką dają art. 24 KC lub art. 448 KC, konieczne będzie wykazanie normalnego związku przyczynowego między zdradą a pogorszonym stanem zdrowia.

Zdarza się, że zdradzony małżonek podejmuje próby samobójcze. To, jaki stres przeżywamy i jak reagujemy, jest kwestią indywidualną. Nie należy tego oceniać. 

Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość swoich praw i iść do przodu. Nikt nie jest uprawniony do krzywdzenia drugiej osoby! Chodzi w końcu o Twoje szczęście…

Musimy pamiętać, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli masz problem, skonsultuj się ze mną lub z innym doświadczonym adwokatem.

 

Czytaj także: Wzór Pozwu O Rozwód – Błędy W Pozwie

You may also like

Leave a Comment

Umów się na Konsultacje [Płatną]