Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej.

Pierwsza zasada-  rozwód następuje między rodzicami, a nie rodzicami a dziećmi.

Wiem że to trudne, jednakże należy rozdzielić rozwód i dzieci.

Jeżeli rozwodzicie się stajecie przed decyzją: Co z dziećmi.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd może ( ale nie musi ) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej – najlepszy sposób na szybki rozwód. 

Jeżeli rodzice uzgodnili wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej to najlepiej złożyć  odpowiednie porozumienie do sądu.

Sędziowie są różni. Zdania podzielona

Sąd bowiem w każdym wyroku orzekującym rozwód ma „rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej”.

Często rozmawiam z małżonkami przed salą ustalamy dalsze działanie, często znajdujemy porozumienie w tym obszarze.  Często dochodzi też do modyfikacji dlatego też ustnie do protokołu wnosimy wnioski.

Część sędziów jest zdania skoro małżonkowie są zgodni to poprosimy – “papier”. Dlatego osobiście wolę składać żeby było szybciej i sprawnie.

Rozwód – Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

Dlatego radzę rozwodzącym się rodzicom, którzy chcą wspólnie wykonywać władzę rodzicielską – zawrzeć takie porozumienie Dzięki temu strony unikną ryzyka odroczenia rozprawy sądowej.

Pamiętajmy,  sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Kiedy władza rodzicielska dla obojga ?

Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej a wyrok. 

Treść porozumienia jest włączona do wyroku stwierdzającego rozwód. Osobiście uważam, iż warto skierować się do adwokata chociażby na poradę prawną. Bądź zlecić napisanie pozwu i wszelkich niezbędnych dokumentów dzięki temu oszczędzicie sobie wielu nerwów. Jeżeli masz pytania to możesz się ze mną skontaktować i omówić poszczególne problemy.

Jeżeli jednak chcesz sam napisać, to zapraszam cię do wpisu Jak napisać takie porozumienie. Porozumienie rodzicielskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Potrzebuję Adwokata - Zadzwoń