Kontakty z dzieckiem,  rozwód

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej.

Pierwsza zasada-  rozwód następuje między rodzicami, a nie rodzicami a dziećmi.

Wiem że to trudne, jednakże należy rozdzielić rozwód i dzieci.

Jeżeli rozwodzicie się stajecie przed decyzją: Co z dziećmi.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd może ( ale nie musi ) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej – najlepszy sposób na szybki rozwód. 

Jeżeli rodzice uzgodnili wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej to najlepiej złożyć  odpowiednie porozumienie do sądu.

Sędziowie są różni. Zdania podzielona

Sąd bowiem w każdym wyroku orzekującym rozwód ma „rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej”.

Często rozmawiam z małżonkami przed salą ustalamy dalsze działanie, często znajdujemy porozumienie w tym obszarze.  Często dochodzi też do modyfikacji dlatego też ustnie do protokołu wnosimy wnioski.

Część sędziów jest zdania skoro małżonkowie są zgodni to poprosimy – “papier”. Dlatego osobiście wolę składać żeby było szybciej i sprawnie.

Rozwód – Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej

Dlatego radzę rozwodzącym się rodzicom, którzy chcą wspólnie wykonywać władzę rodzicielską – zawrzeć takie porozumienie Dzięki temu strony unikną ryzyka odroczenia rozprawy sądowej.

Pamiętajmy,  sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Kiedy władza rodzicielska dla obojga ?

Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej a wyrok. 

Treść porozumienia jest włączona do wyroku stwierdzającego rozwód. Osobiście uważam, iż warto skierować się do adwokata chociażby na poradę prawną. Bądź zlecić napisanie pozwu i wszelkich niezbędnych dokumentów dzięki temu oszczędzicie sobie wielu nerwów. Jeżeli masz pytania to możesz się ze mną skontaktować i omówić poszczególne problemy.

Jeżeli jednak chcesz sam napisać, to zapraszam cię do wpisu Jak napisać takie porozumienie. Porozumienie rodzicielskie

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zadzwoń